Alv Logo
Del

7 Egenskaper jeg egentlig ser etter i en medarbeider

I ansettelsesprosesser er det mye fokus på faglig kompetanse og erfaring. Det er imidlertid mye mer enn det man kan lese ut fra en CV som er avgjørende for om en person faktisk er riktig for Alv.

Om en person er pålitelig, fremoverlent, har gjennomføringsevne og om personen er en som evner å bidra mer enn gjennomsnittlig i utviklingen av selskapet.

I denne bloggposten deler jeg sju av egenskapene jeg ser etter og verdsetter i en medarbeider. Sju egenskaper som hver for seg ikke nødvendigvis utgjør så stor forskjell, men som samlet og over tid i mange tilfeller utgjør forskjellen på en god og en fremragende konsulent.

1. Pålitelighet

Det å kunne stole på en medarbeider er alfa-omega. Men hva betyr det å stole på noen. For meg er enkelte ting rundt pålitelighet veldig enkle, mens andre ting krever mer.

For å ta det enkle først.

Møt tidsnok og kle deg korrekt

Dette er noe alle bør greie. Det handler primært om å ha respekt for andre og tiden deres. Hvis jeg skal stole på at en medarbeider skal kunne formidle verdiene til selskapet vårt, er dette hygienefaktorer som bare må være på plass.

Det handler primært om å ha respekt for andre og tiden deres

Det er imidlertid mulig å trå feil allerede her. Hvis man er invitert til et møte kl 13.00, så møter man en gang mellom 12.55 og 12.59. Man møter aldri for sent, men å møte alt for tidlig er heller ikke bra. De du skal møte med har trolig nok å gjøre, og ved å møte 10-15 minutter for tidlig, risikerer du å stjele unødvendig tid fra dem.

Det å kle seg korrekt, er også et område hvor det er mulig å begå feil.

Tommelfingerregelen her er å aldri kle seg dårligere enn kunden. Det betyr imidlertid ikke at man er sikker hvis man stiller i dress hver dag. Kleskoden avhenger også mye av rollen man har. De fleste forventer en annen klesstil fra en junior utvikler, sammenlignet med en senior prosjektleder. Bukse og skjorte kommer du imidlertid langt med i de fleste tilfeller. Selv stiller jeg stort sett i dress, men det er primært fordi jeg er jålete.

Still forberedt

Disse punktene krever mer av deg, men ikke mer enn man kan forvente. Det å stille forberedt kan kanskje virke selvsagt, men min erfaring er at alt for mange stiller uforberedt i møter. Hvis det er sendt ut informasjon før møtet, er det en minsteforventning at man har lest dette, og da ikke bare ingressen, men faktisk alt. Hvis man skal holde en presentasjon i møtet, skal den være gjennomarbeidet, inneholde nødvendig informasjon og sist, men ikke minst, så skal den se bra ut.

Dette er en av detaljene kunden ubemerket setter sammen til å danne totalbildet av deg og selskapet du jobber for.

Det er alt for vanlig å se presentasjoner som ser dårlige ut, og selv om det i bunn og grunn er innholdet som teller, er det også bevist at innpakkingen faktisk betyr noe. En pen og oversiktlig slide har mye større gjennomslagskraft, enn en rotete og stygg slide. Samtidig er det med å bygge din, og selskapets merkevare. Dette er en av detaljene kunden ubemerket setter sammen til å danne totalbildet av deg og selskapet du jobber for.

Lever på det du lover

Det å være ivrig og entusiastisk er vel og bra, men hvis du ikke leverer på det du tar på deg og det du lover, mister du fort kredibiliteten. Det er leveransene som definerer din verdi og det gjelder på flere nivå. De fleste roller har faste oppgaver som er tilordnet deg og som andre forventer at du leverer. Det er svært sjeldent greit å prioritere bort disse for å gjør andre oppgaver. Så hvis du først tar på deg en ny oppgave, må du skjønne at det er i tillegg til oppgavene dine ellers. Ikke i stedet for. Skulle det likevel være nødvendig å prioritere bort noen av dine faste oppgaver, vær tydelig på det tidlig, slik at andre ikke venter på deg forgjeves.

Det er leveransene som definerer din verdi og det gjelder på flere nivå

2. Ydmykhet

Ydmykhet er en av egenskapene jeg setter høyest. Ydmykhet må ikke forveksles med beskjedenhet eller tilbakeholdenhet. Jeg elsker at folk er frem i skoa og tørr å stikke seg frem. Det jeg imidlertid ikke liker, er folk som tror de er bedre enn andre, folk som synes de er for gode eller for viktige til å gjøre visse oppgaver, og alle minst, folk som ikke tar ansvar for egne feil og mangler, men prøver å dytte de over på andre.

Så suck it up og bli ferdig med dem, i stedet for å prøve å få andre til å gjøre dem.

Alle roller inkluderer rutineoppgaver og «drittoppgaver». Trolig gjør du dine raskere enn om andre må gjøre dem. Trolig gjør du dem bedre også. Så suck it up og bli ferdig med dem, i stedet for å prøve å få andre til å gjøre dem. Rutineoppgavene er ofte det viktigste man gjør i et selskap, hvis man ser på det over tid.

Alle gjør også feil. Hvis man ikke gjør feil, utfordrer man ikke nok. Jeg måler derfor ikke folk på feilene de gjør, men hvordan de håndterer feilene de begår. Er du ydmyk nok til å innrømme at du har gjort en feil? Gjør du ditt ytterste for å rette opp i feilen? Og ikke minst, lærer du av feilene du gjør og unngår du å gjøre dem igjen?

3. Gjennomføringsevne

Det er mange som er flinke til å påpeke feil og mangler, men det er ytterst få som faktisk gjør noe med det. Det å påpeke en feil eller mangel, er i de fleste tilfeller maksimalt 10% av jobben, trolig mindre. De resterende 90% ligger i å finne en løsning og faktisk få implementert/gjennomført denne.

Jeg mener det svært sjeldent er en god løsning å stå stille.

Jo større problemstillingen er, jo mer paralysert blir man gjerne. Det å da evne å begynne i en ende, for etter hvert å komme seg gjennom problemet, er en gjennomføringsevne jeg verdsetter svært høyt.

Jeg mener det svært sjeldent er en god løsning å stå stille. Selvsagt skal man ta seg tid til å vurdere en situasjon, men jeg mener adskillig flere utfordringer er blitt til problemer gjennom at folk er blitt paralyserte og handlingslammede, enn at de har gått litt i feil retning.

4. Tilgjengelighet

Vær tilgjengelig! Hvis jeg er usikker på om jeg får tak i deg, forsvinner veldig mye av sikkerhetsnettet som er nødvendig. Da må jeg lage et annet sikkerhetsnett, noe som minsker din verdi.

Vær tilgjengelig! Hvis jeg er usikker på om jeg får tak i deg, forsvinner veldig mye av sikkerhetsnettet som er nødvendig.

Selvsagt er det greit å koble av totalt noen ganger og ulike personer har ulike behov.

Likevel er jeg overbevist om at jo tidligere man tar tak i problem, jo raskere blir det løst. Derfor verdsetter jeg medarbeidere som svarer på mail når de får dem, eller responderer på Slack-meldingene når de blir lagt ut. Du trenger ikke nødvendigvis å slippe alt annet du har i hendene og hive deg over det som kommer inn. Ofte er det nok å lese, vurdere og gi en rask tilbakemelding om at du har sett det og gi tilbakemelding om at du er på ballen videre.

5. Gi av deg selv

Du tilbringer mesteparten av ditt våkne hverdagsliv på jobb. Da er det viktig at man har det morsomt også. Jo bedre man kjenner hverandre, jo morsommere har man det som oftest. Derfor er det viktig at man er åpen nok til å dele hvem man er som person, og ikke bare holde det faglig.

En egenskap jeg verdsetter er evnen til context-switching. Altså evnen til å slå en rask spøk, en kommentar eller lignende, for så å like raskt greie å bytte tilbake til arbeidsmodus.

En annen ting som alt for få ser viktigheten av, er å delta på det sosiale utenom jobb.

Jobben slutter ikke kl 16.

De konsulentene som gjør det best på sikt, er de som knytter mange og sterke kontakter med kollegaer og kunder, og det gjør man i stor grad på sosiale arrangementer. Dette gjør sosiale arrangementer til veldig mye mer enn bare noe hyggelig og sosialt. Det er en viktig del av jobben!

6. Ambisiøs

Hele denne bloggposten handler i stor grad om ambisiøse medarbeidere. De som ønsker å bli lagt merke til og gjennom dette få stadig større utfordringer og roller og bygge karriere. Det er gjerne de som påtar seg et ansvar for å levere og de som gir bidrag utover sitt opprinnelige ansvar og rolle, som ofte lykkes med dette.

Jeg tror at de som gir først, alltid vil bli kompensert rikelig på sikt, og at det er mye mer lønnsomt karrieremessig, enn å kreve før du gir.

Det er de som er villig til å legge ned en ekstra innsats for å oppnå noe ekstraordinært for selskapet eller kunden. Det er de som er villig til å investere denne ekstrainnsatsen når muligheten byr seg eller nødvendigheten er der. Det er de som trår til og løser utfordringene eller kommer med innsatsen og løsningene først, i stedet for å se problemer, og i stedet for å klage på at oppgavene er utenfor sitt ansvarsområde. Eller at de krever ekstra kompensasjon eller høyere lønn, hvis de skal gjennomføre dette. Jeg tror at de som gir først, alltid vil bli kompensert rikelig på sikt, og at det er mye mer lønnsomt karrieremessig, enn å kreve før du gir.

7. Engasjement og ærlighet

Engasjement er en forutsetning for å oppnå mange av punktene nevnt over. Det er de som brenner for det de gjør og de som går inn i oppgavene og rollen med hjertet, som lykkes og leverer best.

Jeg mener faktisk at de fleste gode løsninger blir til gjennom engasjement, temperatur og diskusjon.

Engasjement medfører imidlertid også ofte temperatur. Hvis man brenner for noe og er engasjert, kan det fort føre til diskusjoner og også noen ganger til konflikter. I min verden er det ingenting feil med det. Jeg mener faktisk at de fleste gode løsninger blir til gjennom engasjement, temperatur og diskusjon.

Det som er avgjørende da, er imidlertid at man evner å holde seg saklig, og diskutere for det man faktisk mener. Det er alt for mange som velger å sette ting veldig på spissen, eller til og med velger å stå for motsatt standpunkt enn det andre har, bare for å skape en diskusjon. Dette kan være meningsfylt hvis det er nødvendig å belyse flere sider av en sak, men min mening er at man skal være veldig forsiktig med det. Alt for ofte fører dette til steile fronter og lite produktive diskusjoner.

Bidra heller på det området hvor du har noe å bidra med. Diskusjoner i jobbsammenheng bør sjeldent handle om totalt motstridende meninger, men heller om å belyse ulike aspekter av en utfordring, og dermed sammen komme frem til mest mulig optimal løsning. Man bør derfor i størst mulig grad se etter hvor man kan bidra positivt og være med å dra en diskusjon og en utfordring videre, ikke hvor man kan uttrykke motsatt mening og være kranglete.

Hvis man ikke mener det da selvsagt.

Hvis man først har havnet på kant med andre, er en svært viktig egenskap å evne å legge det bak seg og gå videre, uten å bære nag, men heller bidra på den løsningen flertallet mener er riktig.

Noen ganger fører engasjement og diskusjoner til kreative og spennende potensielle løsninger. De dyktigste medarbeiderne greier da å være spontane og bruke dette engasjementet til å løse problemet eller til å implementere løsningen, men da uten at det går utover sine daglige oppgaver. Spontanitet og engasjement er utrolig viktig, men bare hvis det ikke går utover påliteligheten din.

Svært få medarbeidere fyller alle punktene nevnt i denne bloggposten. Jeg er mener imidlertid at jo flere av disse du fyller, jo større mulighet har du til å lykkes i jobben og rollen din.

Hvis du er enig i mye av dette og har kompetanse innen systemutviklingsdomenet, må du gjerne ta kontakt med meg for en uforpliktende prat. Kanskje du har det som kreves for å bli en Alv?

Del
Les også
Les mer

Hvorfor investere i fremtidens kontor?

Denne uka signerte vi kontrakt på nye kontorer. I disse tider, hvor mange vurderer å flytte til mindre kontorer og heller prioritere hjemmekontor, gjør Alv sin klart største investering noensinne, ved...

Hvorfor investere i fremtidens kontor?

Start et selskap
Ledelse
Marcus Sahlin Pettersen - 1/1/1970
Les mer

Hvordan leie inn IT-konsulenter på riktig måte?

Og hvordan rigge prosjekter med konsulenter for å sikre høy og varig verdiskaping?

Hvordan leie inn IT-konsulenter på riktig måte?

Ledelse
Marcus Sahlin Pettersen - 6/8/2022
Les mer

Hvorfor bedrifter sliter med å ansette utviklere

… og tiltak de kan ta for likevel å løse utfordringene de har.

Hvorfor bedrifter sliter med å ansette utviklere

Ledelse
Marcus Sahlin Pettersen - 6/8/2022