Alv Logo
Del

Alle IT-prosjekter feiler, og konsulenter koster mer enn verdien de gir

Gjennomføringen av IT-prosjekter, og gjennom det sørge for at ditt selskap er rustet til å møte dagens og morgendagens utfordringer med økt konkurransekraft, er avgjørende for de aller fleste selskaper fremover. Det er vel nettopp dette som har gjort at ordet «digitalisering» er blitt så superpopulært, og for så vidt er brukt så mye at det har mistet mye av sin substans og betydning. Men bakgrunnen er rett og slett så enkel som at hvis man som selskap ikke henger med i den teknologiske utviklingen, skal det veldig mye til for å holde seg konkurransedyktig fremover.

Ja, IT-prosjekter, og gjennomføringen av dem, er kompliserte og de inneholder mange potensielle problemer.

Det betyr imidlertid ikke at svaret er å ikke gjennomføre dem.

På samme måte som de fleste fraråder deg å gjennomføre rørlegger- og elektrikerarbeid i huset ditt selv når du pusser opp hjemme, er det også lurt å leie inn eksperthjelp når du skal gjøre endringer og utbedringer på IT- og produktporteføljen i selskapet du jobber i.

Morgendagens vinnere er de som ved hjelp av data og IT-løsninger greier å jobbe mer effektivt, og ta beslutninger på bedre grunnlag, enn de gjør i dag.

Alt for få selskaper har i dag en helhetlig IT-portefølje, hvor de utnytter synergiene mellom systemene. Hvor de samler inn og analyserer data på tvers av systemene i selskapet, og hvor de har et bevisst forhold til hvor ulik data hører hjemme, og hvordan ulik data relaterer seg til hverandre.

Dette betyr imidlertid ikke at du bør ansette all nødvendig IT-kompetanse selv.

Morgendagens vinnere er de som ved hjelp av data og IT-løsninger greier å jobbe mer effektivt, og ta beslutninger på bedre grunnlag, enn de gjør i dag.

Men hvorfor bruke konsulenter? Kan vi ikke bare ansette?

De fleste selskaper av en viss størrelse, bør absolutt ha IT-kompetanse ansatt i selskapet. Det er disse som kjenner behovet til selskapet best, og som også kjenner de interne særegenhetene og problemstillingene.

Dette betyr imidlertid ikke at du bør ansette all nødvendig IT-kompetanse selv.

På samme måte som at rørleggeren og elektrikeren ikke bor i huset du bygger eller pusser opp, trenger du ikke nødvendigvis å ha all spesialkompetanse innen IT, tilgjengelig i selskapet ditt hver eneste dag.

De flinkeste i markedet ønsker ikke å låse seg til et lukket internmiljø, og selv om de ville det, hadde det likevel ikke vært en god ide.

Det du derimot trenger, er konsulenter som du stoler på og konsulenter som er villige til å komme inn og dele av sin kompetanse, samtidig som de er lydhøre, ydmyke og tilpasningsdyktige, slik at de greier å sette seg inn i ditt selskaps utfordringer, ikke bare kjører «copy-paste» på det forrige IT-prosjektet de gjennomførte hos en annen kunde.

Konsulenter koster for mye, så vi ansetter kompetansen i stedet!

I de fleste tilfeller er ikke dette et reelt alternativ.

De flinkeste i markedet ønsker ikke å låse seg til et lukket internmiljø, og selv om de ville det, hadde det likevel ikke vært en god ide.

IT, teknologi og systemutvikling er områdene hvor utviklingen i verden skjer absolutt raskest nå. Hvis man skal greie å holde seg oppdatert innen disse områdene, trenger man et miljø rundt seg.

Så raskt som dagens utvikling skjer, er det vanskelig for enkeltpersoner å holde seg oppdaterte, kun gjennom det de jobber med hver dag.

IT-konsulentselskaper, i alle fall de som tar kompetanse på alvor, er rigget for at konsulentene skal holde seg oppdaterte. Dette gjør de primært gjennom arbeidet de utfører, hvor de over noen år, får innblikk og erfaring fra ulike kunder med ulike problemstillinger.

Ved å gå fra prosjekt til prosjekt, som nesten utelukkende handler om å implementere nye løsninger med nye teknologier, sørger konsulentene for at de hele tiden kan jobbe med, og dermed holde seg oppdaterte på, de nyeste trendene og teknologiene i markedet.

Dette er imidlertid ikke nok.

Så raskt som dagens utvikling skjer, er det vanskelig for enkeltpersoner å holde seg oppdaterte, kun gjennom det de jobber med hver dag.

Det kreves mer.

Totalt sett er konsulentene i et konsulentselskap eksponert for en rekke ulike kunder, i en rekke ulike bransjer, med tilsvarende like mange problemstillinger og utfordringer.

Konsulentselskaper som tar kompetanseutvikling på alvor, legger derfor til rette for utstrakt bruk av kompetansedeling mellom konsulentene i selskapet.

Totalt sett er konsulentene i et konsulentselskap eksponert for en rekke ulike kunder, i en rekke ulike bransjer, med tilsvarende like mange problemstillinger og utfordringer.

Gjennom intern kompetansedeling og kompetanseutvikling, blir konsulenter derfor eksponert for en adskillig bredere kunnskapsbase, enn det de fleste IT-personer i andre selskaper blir.

De mest attraktive konsulentselskapene sørger for å dele denne kompetansen med kundene sine.

Ved å gjennomføre prosjekter MED kundene, i stedet for å gjennomføre prosjekter FOR kundene, sørger attraktive konsulentselskaper for å ikke bare utvikle løsninger som er mest og best tilpasset den enkelte kunde, men samtidig også å utvikle og øke kompetansen til de andre deltagerne i prosjektet. Ideelt sett er dette ansatte i selskapene man er leid inn hos.

Ja, konsulenter koster, men de kan gi mye mer verdi enn bare seg selv.

Dette kan sørge for at bedriften som kjører IT-prosjektet ikke bare sitter igjen med nye og bedre produkter gjennom å bruke konsulenter, men også at de sitter igjen med økt kompetanse internt. Dette vil igjen kunne føre til mer motiverte medarbeidere og ansatte som i enda større grad er rustet for å møte fremtiden på en proaktiv måte.

Dette er hovedgrunnen til at det beste for de fleste selskaper, er å gjennomføre prosjekter og drive IT, med en blanding av fast ansatte og innleide konsulenter.

Ja, konsulenter koster, men de kan gi mye mer verdi enn bare seg selv.

Når du leier inn en konsulent fra et attraktivt konsulentselskap, leier du ikke bare inn denne konsulentens kompetanse og arbeidskraft. Du leier inn den samlede kompetansen til hele konsulentselskapet.

Dette er noe som, om det forvaltes og gjennomføres riktig, kan utvikle og inspirere de faste ansatte, samtidig som det gjør at selskapet evner å henge med i den teknologiske utviklingen, og dermed øke både effektiviteten og bedre beslutningsgrunnlaget for selskapet.

Alv er rigget for partnerskap

I Alv har vi kompetanse på systemutviklingsprosjekter, og vi har bred erfaring med å hjelpe kunder helt fra tidlig fase – oppstart av prosjekter, til gjennomføring og innføring hos kunden.

Vårt hovedfokus er å være en partner for kundene våre, og samarbeide med dem om å utvikle IT-prosjektene og initiativene deres. Dette innebærer å gi råd om tekniske løsninger og sammen med kunden finne gode løsninger som er tilpasset deres plattformer, situasjoner og behov. I tillegg tilbyr vi konsulenter med kompetanse innenfor prosjektledelse, testledelse, utviklere, sikkerhetsarkitekter, samt konsulenter med tung erfaring innen data og analyse.

Alv-konsulentene blir coachet til å ta ansvar for sitt fagområde hos kunden, men også å se om det er andre områder kunden kan ha behov for hjelp som konsulenten kan bidra på. Videre har vi et stort fokus internt på å hjelpe hverandre, og at konsulentene må spørre hverandre om råd og hjelp – slik at kunden ikke bare får det beste av konsulenten de har leid inn, men også gode råd og input fra andre eksperter som jobber i Alv.

Har du et IT-prosjekt du ønsker å starte opp, eller et som du er i gang med, ment som du sliter med? Trenger du en sparringspartner? Kontakt oss gjerne!

Del
Les også
Les mer

Hvorfor investere i fremtidens kontor?

Denne uka signerte vi kontrakt på nye kontorer. I disse tider, hvor mange vurderer å flytte til mindre kontorer og heller prioritere hjemmekontor, gjør Alv sin klart største investering noensinne, ved...

Hvorfor investere i fremtidens kontor?

Start et selskap
Ledelse
Marcus Sahlin Pettersen - 1/1/1970
Les mer

Hvordan leie inn IT-konsulenter på riktig måte?

Og hvordan rigge prosjekter med konsulenter for å sikre høy og varig verdiskaping?

Hvordan leie inn IT-konsulenter på riktig måte?

Ledelse
Marcus Sahlin Pettersen - 6/8/2022
Les mer

Hvorfor bedrifter sliter med å ansette utviklere

… og tiltak de kan ta for likevel å løse utfordringene de har.

Hvorfor bedrifter sliter med å ansette utviklere

Ledelse
Marcus Sahlin Pettersen - 6/8/2022