Alv Logo
Del

Fantastiske WebComponents og hvordan man bruker dem

Jeg digger web-komponenter, men jeg har innsett at ikke alle ser potensialet. Tanken er å lage komponenter løsrevet fra rammeverk, som kan brukes fritt mellom rammeverk. Min teori, er at det er mye skepsis rundt web-komponenter da det er manglende kunnskap om hvordan man skal ta dem i bruk. I teorien kan man bruke en web-komponent hvor som helst, men er det virkelig så enkelt? Jeg har forsøkt å trekke inn en web-komponent inn i et Vue, Angular og React-prosjekt. Konklusjonen, er at det er utrolig lettvindt å bruke web-komponenter uansett hvilket rammeverk du måtte bruke. Se eksemplene under eller dette repoet.

For å teste hvor lett dette er, så har jeg laget en web-komponent. Mine kolleger vil kjenne denne igjen da dette er en kopi av den siste komponenten jeg implementerte på alvtime. Komponenten er ment for å visualisere tilgjengelig overtid og hvilken type overtid samt vise hvor mye overtid man har igjen når man taster inn hvor mye man ønsker å ta ut.

Hvordan lager man web-komponenter?

Man kan lage web-komponenter på mange måter. Man kan lage web-komponenter med vanilla-javascript, men for enkelhetens skyld baserer jeg meg heller på LitElement; et lettvekts rammerverk for å lage web-komponenter. De fleste rammeverk med respekt for seg selv kan generere web-komponenter, så du kan bruke ditt favoritt-rammeverk om det er react, angular eller vue.

Under ser du resultatet samt komponenten implementert med LitElement.

Web-komponenten i action

<script src="https://gist.github.com/klyngen/fec8ca91599ac11939a071791c1b90fc.js"></script>

Hvordan bruker jeg denne magiske komponenten?

Jeg pakket komponenten med tsc og publiserte den på npm. Pakken kan ansaffes med npm install overtime-visualizer . Så handler det bare om å importere, og binde verdier.

VueJs

 • Importer komponenten som hvilket som helst annen komponent
 • Ignorer web-komponenten i main.js / main.ts for at vue ikke skal prøve å resolve komponenten
 • Når du binder verdier, så må du legge til .prop. Eksempel :overtimeData blir til :overtimeData.prop
 • Om du skulle ønske å lytte til en event, så bruker du følgende syntax @input="someVueProperty = $event.target.value"

<script src="https://gist.github.com/klyngen/2e8a133ca69a13a9ca7a07209c852606.js"></script>

Angular

I Angular er ting noe enklere

 • Legg til CUSTOM_ELEMENTS_SCHEMA under schemas for at angular skal akseptere web-komponenter.

<script src="https://gist.github.com/klyngen/490e302a561ab0655960cc8543f4099a.js"></script>

 • Angular behandler web-komponenter som alle andre komponenter.
 • Komponenten må importeres der den brukes
 • Enkelte guides anbefaler at du legger til allowJs: true i tsconfig.json. Det ser ikke ut til å være nødvendig om du bygger og publiserer web-komponenten med typer.

<script src="https://gist.github.com/klyngen/b33295ad760313363d054fb4f5521bd4.js"></script>

React

Jeg kan ikke skryte på meg å ha brukt react i mere enn et par timer. Men det jeg har lært, er at react ikke tar i mot web-komponenter med like åpne armer som Angular og Vue. Jeg fikk komponenten til å fungere med det andre kode-eksemplet under, men når jeg viste dette til en kollega med react-erfaring, så fikk jeg vite at dette ikke er slik man skriver react i dag.

Problemet med react, er at du ikke kan binde properties som ikke er string. Dette er jo langt i fra ideelt, så derfor er det mange der ute som har laget sine egne løsninger på problemet. Det man trenger er en wrapper som konverterer react properties til json-strings.

Løsning 1

 • Wrap web-komponenten
 • Bind med state-hooks

Løsning 2

Det man kan si om koden er at den krever ingen endring i konfigurasjon, og man trenger bare å importere komponenten, så er vi good to go.

 • Importer komponenten med import 'overtime-visualizer'
 • Bind ved hjelp av Refs

<script src="https://gist.github.com/klyngen/db523833364f05dca8eaf3a2fe290b30.js"></script>

Hvordan er nettleserstøtten?

De aller fleste moderne nettlesere har implementert web-komponent-speccen, men å inkludere polyfills er fortsatt ansett som god praksis. Årsaken er at noen nettlesere fortsatt ikke har implementert hele speccen. Min anbefaling er uansett å styre unna nettlesere som ikke støtter web-komponenter #killInternetExplorer.

Hva sitter jeg igjen med?

Web-komponenter har kommet langt siden jeg implementerte min første polymer 1.0-baserte komponent. På denne tiden var web-komponent-speccen annerledes, og jeg minnes om frustrerte timer der jeg ikke forstod hvorfor komponenten lastet med html-imports ikke dukket opp i DOM'en.

Nå er verden en helt annen. Nå som web-komponent-speccen har kommet til versjon 1, så ser jeg en klar fremtid for teknologien. Det er faktisk slik at stort sett alle frontend-rammeverk har god støtte for web-komponenter. Det er bare React som henger etter (https://custom-elements-everywhere.com/). Etter å ha snoket litt i issues på React sin github-side, så ser jeg for meg at React 18, er den versjonen som introduserer god web-komponent støtte. Og når den tid kommer, så ser jeg ingen grunn til å ikke favne om web-komponenter.

Lenker

Del
Les også
Les mer

Bli med å kartlegge frontendlandskapet

Head of Frontend, Martin Klingenberg, tar et tak for å komme til bunns i frontendlandskapet her i Norge! Del og delta.

Bli med å kartlegge frontendlandskapet

Systemutvikling
Martin Klingenberg - 5/26/2023
Les mer

Hadde jeg bare visst dette da jeg startet med Angular

Angular er ganske ulikt mange andre rammeverk. Les Martin Klingenberg sine tips for å bli en bedre Angular-utvikler.

Hadde jeg bare visst dette da jeg startet med Angular

Systemutvikling
Erfaringer
Martin Klingenberg - 1/3/2023
Les mer

- Jeg velger Emacs over Vim

Vi nerder har mange evig-varende diskusjoner. Xbox eller Playstation, Mac eller PC, tabs eller mellomrom. Ingen av de diskusjonene kan måle seg med Emacs eller Vim diskusjonen, som har foregått...

- Jeg velger Emacs over Vim

Systemutvikling
Martin Klingenberg - 12/1/2021
"}],"_type":"block","style":"normal","_key":"ed010fd1dc7c"},{"_key":"d2549a1dfc78","markDefs":[],"children":[{"_key":"89d015103fe20","_type":"span","marks":[],"text":"Hvordan bruker jeg denne magiske komponenten?"}],"_type":"block","style":"h2"},{"children":[{"_type":"span","marks":[],"text":"Jeg pakket komponenten med tsc og publiserte den på ","_key":"dfc716da42d30"},{"_type":"span","marks":["b7f33043d2c9"],"text":"npm","_key":"dfc716da42d31"},{"_type":"span","marks":[],"text":". Pakken kan ansaffes med ","_key":"dfc716da42d32"},{"marks":["code"],"text":"npm install overtime-visualizer","_key":"dfc716da42d33","_type":"span"},{"_type":"span","marks":[],"text":" . Så handler det bare om å importere, og binde verdier.","_key":"dfc716da42d34"}],"_type":"block","style":"normal","_key":"8d6f35f7217b","markDefs":[{"_type":"link","href":"https://www.npmjs.com/package/overtime-visualizer","_key":"b7f33043d2c9"}]},{"_type":"block","style":"h3","_key":"4146888d2add","markDefs":[],"children":[{"_key":"071afdc8e3010","_type":"span","marks":[],"text":"VueJs"}]},{"level":1,"_type":"block","style":"normal","_key":"9d0821e75166","listItem":"bullet","markDefs":[],"children":[{"text":"Importer komponenten som hvilket som helst annen komponent","_key":"7de0aa2320330","_type":"span","marks":[]}]},{"children":[{"_key":"192c953d3bd70","_type":"span","marks":[],"text":"Ignorer web-komponenten i "},{"text":"main.js / main.ts","_key":"192c953d3bd71","_type":"span","marks":["strong"]},{"text":" for at vue ikke skal prøve å resolve komponenten","_key":"192c953d3bd72","_type":"span","marks":[]}],"level":1,"_type":"block","style":"normal","_key":"de81eba038ca","listItem":"bullet","markDefs":[]},{"level":1,"_type":"block","style":"normal","_key":"e73a695873eb","listItem":"bullet","markDefs":[],"children":[{"_type":"span","marks":[],"text":"Når du binder verdier, så må du legge til .prop. Eksempel ","_key":"469e5b5592450"},{"_type":"span","marks":["strong"],"text":":overtimeData","_key":"469e5b5592451"},{"_key":"469e5b5592452","_type":"span","marks":[],"text":" blir til "},{"marks":["strong"],"text":":overtimeData.prop","_key":"469e5b5592453","_type":"span"}]},{"_type":"block","style":"normal","_key":"9e5843c69c39","listItem":"bullet","markDefs":[],"children":[{"marks":[],"text":"Om du skulle ønske å lytte til en event, så bruker du følgende syntax ","_key":"417071ad97070","_type":"span"},{"marks":["strong"],"text":"@input=\"someVueProperty = $event.target.value\"","_key":"417071ad97071","_type":"span"}],"level":1},{"markDefs":[],"children":[{"marks":[],"text":"","_key":"ae19c7659825","_type":"span"}],"_type":"block","style":"normal","_key":"db493ecf4204"},{"markDefs":[],"children":[{"text":"Angular","_key":"4b6a448e9ad30","_type":"span","marks":[]}],"_type":"block","style":"h3","_key":"d857aadad16a"},{"_key":"344be4f6d87c","markDefs":[],"children":[{"marks":[],"text":"I Angular er ting noe enklere","_key":"b9f7747514770","_type":"span"}],"_type":"block","style":"normal"},{"listItem":"bullet","markDefs":[],"children":[{"_type":"span","marks":[],"text":"Legg til ","_key":"cb764e0d3c660"},{"text":"CUSTOM_ELEMENTS_SCHEMA","_key":"cb764e0d3c661","_type":"span","marks":["strong"]},{"marks":[],"text":" under schemas for at angular skal akseptere web-komponenter.","_key":"cb764e0d3c662","_type":"span"}],"level":1,"_type":"block","style":"normal","_key":"fd80a24dc502"},{"style":"normal","_key":"180dc04ed327","markDefs":[{"href":"https://gist.github.com/klyngen/490e302a561ab0655960cc8543f4099a.js","_key":"821442ab616b","_type":"link"}],"children":[{"_type":"span","marks":[],"text":"","_key":"26118d6a1456","_type":"span"}],"_type":"block"},{"level":1,"_type":"block","style":"normal","_key":"21c972b5cbef","listItem":"bullet","markDefs":[],"children":[{"_type":"span","marks":[],"text":"Angular behandler web-komponenter som alle andre komponenter.","_key":"a52370da31c50"}]},{"listItem":"bullet","markDefs":[],"children":[{"_type":"span","marks":[],"text":"Komponenten må importeres der den brukes","_key":"966af8902a6f0"}],"level":1,"_type":"block","style":"normal","_key":"601604a0e9ad"},{"_type":"block","style":"normal","_key":"fa42b12bb4ea","listItem":"bullet","markDefs":[],"children":[{"_type":"span","marks":[],"text":"Enkelte guides anbefaler at du legger til ","_key":"7bda59766c930"},{"marks":["strong"],"text":"allowJs: true","_key":"7bda59766c931","_type":"span"},{"marks":[],"text":" i tsconfig.json. Det ser ikke ut til å være nødvendig om du bygger og publiserer web-komponenten med typer.","_key":"7bda59766c932","_type":"span"}],"level":1},{"children":[{"_type":"span","marks":[],"text":"","_key":"0d819094e129"}],"_type":"block","style":"normal","_key":"4229c8faa113","markDefs":[]},{"children":[{"text":"React","_key":"0b3c901c8da20","_type":"span","marks":[]}],"_type":"block","style":"h3","_key":"991e3ac18cd4","markDefs":[]},{"markDefs":[{"_type":"link","href":"http://dag.Men","_key":"bf8d882c183d"}],"children":[{"_type":"span","marks":[],"text":"Jeg kan ikke skryte på meg å ha brukt react i mere enn et par timer. Men det jeg har lært, er at react ikke tar i mot web-komponenter med like åpne armer som Angular og Vue. Jeg fikk komponenten til å fungere med det andre kode-eksemplet under, men når jeg viste dette til en kollega med react-erfaring, så fikk jeg vite at dette ikke er slik man skriver react i ","_key":"0696248b0ec40"},{"text":"dag.","_key":"0696248b0ec41","_type":"span","marks":["bf8d882c183d"]}],"_type":"block","style":"normal","_key":"e01ddbe4a3a8"},{"children":[{"_type":"span","marks":[],"text":"Problemet med react, er at du ikke kan binde properties som ikke er string. Dette er jo langt i fra ideelt, så derfor er det mange der ute som har laget sine egne løsninger på problemet. Det man trenger er en wrapper som konverterer react properties til json-strings.","_key":"56aedafcb5820"}],"_type":"block","style":"normal","_key":"0af28cc0530a","markDefs":[]},{"_type":"block","style":"h3","_key":"af005e2a8ba2","markDefs":[],"children":[{"_type":"span","marks":[],"text":"Løsning 1","_key":"0552c8946ac00"}]},{"_key":"881410ad12f8","listItem":"bullet","markDefs":[],"children":[{"marks":[],"text":"Wrap web-komponenten","_key":"0a9112cb76630","_type":"span"}],"level":1,"_type":"block","style":"normal"},{"style":"normal","_key":"01fa2d6845ae","listItem":"bullet","markDefs":[],"children":[{"_key":"88f9f6bafe7f0","_type":"span","marks":[],"text":"Bind med state-hooks"}],"level":1,"_type":"block"},{"markDefs":[],"children":[{"marks":[],"text":"Løsning 2","_key":"2d77d8357dbb0","_type":"span"}],"_type":"block","style":"h3","_key":"32232e2c71a6"},{"children":[{"_type":"span","marks":[],"text":"Det man kan si om koden er at den krever ingen endring i konfigurasjon, og man trenger bare å importere komponenten, så er vi good to go.","_key":"28a11ff6c6790"}],"_type":"block","style":"normal","_key":"ebbeaaf44d6b","markDefs":[]},{"_type":"block","style":"normal","_key":"537b18484838","listItem":"bullet","markDefs":[],"children":[{"_type":"span","marks":[],"text":"Importer komponenten med ","_key":"ba840f8457520"},{"marks":["strong"],"text":"import 'overtime-visualizer'","_key":"ba840f8457521","_type":"span"}],"level":1},{"level":1,"_type":"block","style":"normal","_key":"06bd6c662179","listItem":"bullet","markDefs":[],"children":[{"_key":"195574b884390","_type":"span","marks":[],"text":"Bind ved hjelp av Refs"}]},{"_key":"75102b09436e","markDefs":[],"children":[{"_type":"span","marks":[],"text":"","_key":"200373758551"}],"_type":"block","style":"normal"},{"_type":"block","style":"h2","_key":"907f2f9ba0df","markDefs":[],"children":[{"marks":[],"text":"Hvordan er nettleserstøtten?","_key":"2e7a16cafdda0","_type":"span"}]},{"_key":"6406332d8aaf","markDefs":[{"_type":"link","href":"https://www.webcomponents.org/polyfills","_key":"221baef7561c"}],"children":[{"_type":"span","marks":[],"text":"De aller fleste moderne nettlesere har implementert web-komponent-speccen, men å ","_key":"3258a1d885bd0"},{"_type":"span","marks":["221baef7561c"],"text":"inkludere polyfills","_key":"3258a1d885bd1"},{"_type":"span","marks":[],"text":" er fortsatt ansett som god praksis. Årsaken er at noen nettlesere fortsatt ikke har implementert hele speccen. Min anbefaling er uansett å styre unna nettlesere som ikke støtter web-komponenter #killInternetExplorer.","_key":"3258a1d885bd2"}],"_type":"block","style":"normal"},{"_type":"block","style":"h2","_key":"9da150d9b45b","markDefs":[],"children":[{"_key":"6f69846b49890","_type":"span","marks":[],"text":"Hva sitter jeg igjen med?"}]},{"markDefs":[{"_type":"link","href":"https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Web_Components/HTML_Imports","_key":"a66e51ebcde7"}],"children":[{"marks":[],"text":"Web-komponenter har kommet langt siden jeg implementerte min første polymer 1.0-baserte komponent. På denne tiden var web-komponent-speccen annerledes, og jeg minnes om frustrerte timer der jeg ikke forstod hvorfor komponenten lastet med ","_key":"76e4467ccd050","_type":"span"},{"_type":"span","marks":["a66e51ebcde7"],"text":"html-imports","_key":"76e4467ccd051"},{"_key":"76e4467ccd052","_type":"span","marks":[],"text":" ikke dukket opp i DOM'en."}],"_type":"block","style":"normal","_key":"fc92ffa65522"},{"style":"normal","_key":"87f8dd6bd152","markDefs":[{"_type":"link","href":"https://custom-elements-everywhere.com/","_key":"918bef32ed70"}],"children":[{"marks":[],"text":"Nå er verden en helt annen. Nå som web-komponent-speccen har kommet til versjon 1, så ser jeg en klar fremtid for teknologien. Det er faktisk slik at stort sett alle frontend-rammeverk har god støtte for web-komponenter. Det er bare React som henger etter (","_key":"9b01644b262d0","_type":"span"},{"_key":"9b01644b262d1","_type":"span","marks":["918bef32ed70"],"text":"https://custom-elements-everywhere.com/"},{"text":"). Etter å ha snoket litt i issues på React sin github-side, så ser jeg for meg at React 18, er den versjonen som introduserer god web-komponent støtte. Og når den tid kommer, så ser jeg ingen grunn til å ikke favne om web-komponenter.","_key":"9b01644b262d2","_type":"span","marks":[]}],"_type":"block"},{"markDefs":[],"children":[{"_key":"36aed5323f050","_type":"span","marks":[],"text":"Lenker"}],"_type":"block","style":"h1","_key":"1ba7725dfad3"},{"children":[{"text":"Kode skrevet for artikkelen: ","_key":"71ee240f628c0","_type":"span","marks":[]},{"text":"https://github.com/klyngen/webcomponents-examples","_key":"71ee240f628c1","_type":"span","marks":["2745a7d4a193"]}],"level":1,"_type":"block","style":"normal","_key":"0fcf665900a5","listItem":"bullet","markDefs":[{"_type":"link","href":"https://github.com/klyngen/webcomponents-examples","_key":"2745a7d4a193"}]},{"listItem":"bullet","markDefs":[{"_type":"link","href":"https://custom-elements-everywhere.com/","_key":"bf411f36e4f6"}],"children":[{"text":"Anbefaler å se igennom web-komponent-støtten du finner her: ","_key":"add7c89eddd10","_type":"span","marks":[]},{"_type":"span","marks":["bf411f36e4f6"],"text":"https://custom-elements-everywhere.com/","_key":"add7c89eddd11"}],"level":1,"_type":"block","style":"normal","_key":"f8a5e738b6d3"}],"tags":[{"tag":"Systemutvikling","__typename":"ArticleTag"}],"slug":{"current":"fantastiske-webcomponents-og-hvordan-man-bruker-dem","__typename":"Slug"},"mainImage":{"asset":{"id":"image-dbe43a6ee2fb54d0c20bb2d96a3a9f91f063ac02-6240x4160-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":4160,"width":6240,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/dbe43a6ee2fb54d0c20bb2d96a3a9f91f063ac02-6240x4160.jpg?w=6240&h=4160&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/dbe43a6ee2fb54d0c20bb2d96a3a9f91f063ac02-6240x4160.jpg?rect=0,3,6240,4154&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/dbe43a6ee2fb54d0c20bb2d96a3a9f91f063ac02-6240x4160.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/dbe43a6ee2fb54d0c20bb2d96a3a9f91f063ac02-6240x4160.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/dbe43a6ee2fb54d0c20bb2d96a3a9f91f063ac02-6240x4160.jpg?rect=2,0,6237,4160&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/dbe43a6ee2fb54d0c20bb2d96a3a9f91f063ac02-6240x4160.jpg?rect=1,0,6238,4160&w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/dbe43a6ee2fb54d0c20bb2d96a3a9f91f063ac02-6240x4160.jpg?rect=1,0,6238,4160&w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/dbe43a6ee2fb54d0c20bb2d96a3a9f91f063ac02-6240x4160.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/dbe43a6ee2fb54d0c20bb2d96a3a9f91f063ac02-6240x4160.jpg?rect=0,1,6240,4159&w=2048&h=1365&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/dbe43a6ee2fb54d0c20bb2d96a3a9f91f063ac02-6240x4160.jpg?rect=1,0,6239,4160&w=2560&h=1707&auto=format 2560w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/dbe43a6ee2fb54d0c20bb2d96a3a9f91f063ac02-6240x4160.jpg?rect=0,1,6240,4159&w=3440&h=2293&auto=format 3440w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/dbe43a6ee2fb54d0c20bb2d96a3a9f91f063ac02-6240x4160.jpg?w=3840&h=2560&auto=format 3840w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/dbe43a6ee2fb54d0c20bb2d96a3a9f91f063ac02-6240x4160.jpg?rect=1,0,6239,4160&w=4096&h=2731&auto=format 4096w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/dbe43a6ee2fb54d0c20bb2d96a3a9f91f063ac02-6240x4160.jpg?w=6240&h=4160&auto=format 6240w","sizes":"(min-width: 6240px) 6240px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":6240,"height":4160}},"__typename":"Image"},"guestAuthor":null,"socials":null,"__typename":"Article"},"articles":[{"id":"7188a3ee-146c-4aed-ac72-bf3b69eeaa72","_createdAt":"2021-02-02T18:53:47Z","title":"Navnet er Alv","description":"Når man skal skape et nytt selskap fra ingenting, er det mye man må tenke på og beslutte. En av de første tingene er navnet. Derfor handler denne bloggposten om hvorfor vi valgte navnet Alv.","tags":[{"tag":"Start et selskap","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/218776a4dac7982e743dbf83bf857636dd07300f-1789x1164.jpg","id":"image-218776a4dac7982e743dbf83bf857636dd07300f-1789x1164-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1164,"width":1789,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/218776a4dac7982e743dbf83bf857636dd07300f-1789x1164.jpg?w=1789&h=1164&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/218776a4dac7982e743dbf83bf857636dd07300f-1789x1164.jpg?rect=0,1,1789,1163&w=320&h=208&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/218776a4dac7982e743dbf83bf857636dd07300f-1789x1164.jpg?rect=2,0,1787,1164&w=654&h=426&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/218776a4dac7982e743dbf83bf857636dd07300f-1789x1164.jpg?rect=1,0,1788,1164&w=768&h=500&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/218776a4dac7982e743dbf83bf857636dd07300f-1789x1164.jpg?w=1024&h=666&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/218776a4dac7982e743dbf83bf857636dd07300f-1789x1164.jpg?w=1366&h=889&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/218776a4dac7982e743dbf83bf857636dd07300f-1789x1164.jpg?w=1600&h=1041&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/218776a4dac7982e743dbf83bf857636dd07300f-1789x1164.jpg?w=1789&h=1164&auto=format 1789w","sizes":"(min-width: 1789px) 1789px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1789,"height":1164}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2019-05-14T22:00:00.000Z","slug":{"current":"navnet-er-alv","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"e1def041-e2a0-42a2-9ba4-481d605e2349","_createdAt":"2021-02-02T18:49:18Z","title":"Frykten for tilbakemeldinger","description":"Ærlige og konstruktive tilbakemeldinger mener vi at er den klart beste måten å utvikle oss selv og hverandre på. I Alv jobber vi derfor med å sette dette i system. \n\nI et jobbmarked hvor det er underskudd på IT-kompetanse, har jeg ved flere anledninger opplevd at selskaper er blitt redd for å gi ærlige tilbakemeldinger i frykt for å miste verdifulle medarbeidere. Denne tilnærmingen tror jeg er feil. Jeg tror de medarbeiderne vi er på utkikk etter, trigges av å bli utfordret.","tags":[{"tag":"Start et selskap","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/617e181d263c6876651cd90a643e9e81e115307e-1788x2236.jpg","id":"image-617e181d263c6876651cd90a643e9e81e115307e-1788x2236-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":2236,"width":1788,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/617e181d263c6876651cd90a643e9e81e115307e-1788x2236.jpg?w=1788&h=2236&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/617e181d263c6876651cd90a643e9e81e115307e-1788x2236.jpg?rect=0,1,1788,2235&w=320&h=400&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/617e181d263c6876651cd90a643e9e81e115307e-1788x2236.jpg?w=654&h=818&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/617e181d263c6876651cd90a643e9e81e115307e-1788x2236.jpg?rect=0,1,1788,2235&w=768&h=960&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/617e181d263c6876651cd90a643e9e81e115307e-1788x2236.jpg?rect=1,0,1787,2236&w=1024&h=1281&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/617e181d263c6876651cd90a643e9e81e115307e-1788x2236.jpg?w=1366&h=1708&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/617e181d263c6876651cd90a643e9e81e115307e-1788x2236.jpg?w=1600&h=2001&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/617e181d263c6876651cd90a643e9e81e115307e-1788x2236.jpg?w=1788&h=2236&auto=format 1788w","sizes":"(min-width: 1788px) 1788px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1788,"height":2236}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2019-06-12T22:00:00.000Z","slug":{"current":"frykten-for-tilbakemeldinger","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"516dd98f-9adb-45ee-9ee3-290636bcb52e","_createdAt":"2021-02-02T17:35:00Z","title":"Lønn, bonus, utbytte og sånn...","description":"I et nystartet selskap er det mye man må ta stilling til. Lønnsmodeller er trolig en av de aller viktigste, hvis man ønsker å tiltrekke seg medarbeidere.","tags":[{"tag":"Start et selskap","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/26b969424ffc033961b7fef203f0768f358aeb4d-851x750.jpg","id":"image-26b969424ffc033961b7fef203f0768f358aeb4d-851x750-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":750,"width":851,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/26b969424ffc033961b7fef203f0768f358aeb4d-851x750.jpg?w=851&h=750&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/26b969424ffc033961b7fef203f0768f358aeb4d-851x750.jpg?w=320&h=282&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/26b969424ffc033961b7fef203f0768f358aeb4d-851x750.jpg?w=654&h=576&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/26b969424ffc033961b7fef203f0768f358aeb4d-851x750.jpg?w=768&h=677&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/26b969424ffc033961b7fef203f0768f358aeb4d-851x750.jpg?w=851&h=750&auto=format 851w","sizes":"(min-width: 851px) 851px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":851,"height":750}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2019-06-26T22:00:00.000Z","slug":{"current":"lonn-bonus-utbytte-og-sann","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"05e8db68-44fc-4f9f-b31f-af2331b496c8","_createdAt":"2021-02-02T17:32:18Z","title":"Fem grunner til at jeg liker å være konsulent","description":"Det er mange meninger om hva konsulenter gjør, hvilken verdi vi gir og om man som bedrift bør leie inn konsulenter eller ikke.\n\nJeg vil fortelle dere om de fem viktigste grunnene til at jeg valgte konsulentyrket, og hva jeg liker så godt med det!","tags":[{"tag":"Prosjektledelse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99d32d1a5a24dec336a742bc4c3c462ff932ecdb-4800x6000.jpg","id":"image-99d32d1a5a24dec336a742bc4c3c462ff932ecdb-4800x6000-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":6000,"width":4800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99d32d1a5a24dec336a742bc4c3c462ff932ecdb-4800x6000.jpg?w=4800&h=6000&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99d32d1a5a24dec336a742bc4c3c462ff932ecdb-4800x6000.jpg?w=320&h=400&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99d32d1a5a24dec336a742bc4c3c462ff932ecdb-4800x6000.jpg?rect=2,0,4797,6000&w=654&h=818&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99d32d1a5a24dec336a742bc4c3c462ff932ecdb-4800x6000.jpg?w=768&h=960&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99d32d1a5a24dec336a742bc4c3c462ff932ecdb-4800x6000.jpg?w=1024&h=1280&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99d32d1a5a24dec336a742bc4c3c462ff932ecdb-4800x6000.jpg?rect=1,0,4799,6000&w=1366&h=1708&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99d32d1a5a24dec336a742bc4c3c462ff932ecdb-4800x6000.jpg?w=1600&h=2000&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99d32d1a5a24dec336a742bc4c3c462ff932ecdb-4800x6000.jpg?w=1920&h=2400&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99d32d1a5a24dec336a742bc4c3c462ff932ecdb-4800x6000.jpg?w=2048&h=2560&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99d32d1a5a24dec336a742bc4c3c462ff932ecdb-4800x6000.jpg?w=2560&h=3200&auto=format 2560w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99d32d1a5a24dec336a742bc4c3c462ff932ecdb-4800x6000.jpg?w=3440&h=4300&auto=format 3440w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99d32d1a5a24dec336a742bc4c3c462ff932ecdb-4800x6000.jpg?w=3840&h=4800&auto=format 3840w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99d32d1a5a24dec336a742bc4c3c462ff932ecdb-4800x6000.jpg?w=4096&h=5120&auto=format 4096w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99d32d1a5a24dec336a742bc4c3c462ff932ecdb-4800x6000.jpg?w=4800&h=6000&auto=format 4800w","sizes":"(min-width: 4800px) 4800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":4800,"height":6000}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Kristin","lastname":"Bjerke","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2019-07-29T22:00:00.000Z","slug":{"current":"fem-grunner-til-at-jeg-liker-a-vaere-konsulent","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"8a90503b-8f3a-4aae-a5dc-2a98ae8c29e5","_createdAt":"2021-02-02T17:28:01Z","title":"Hvordan skape ærlighet, råskap og engasjement?","description":"Jeg er en ærlig person. Det har jeg alltid vært. Det å gi ærlige og direkte tilbakemeldinger, både gode og dårlige, kommer naturlig for meg.\n\nOpp gjennom årene har dette ført til både positive og negative episoder.","tags":[{"tag":"Start et selskap","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/7fa52d377301b8dbb6ed4f00fe610321bd46d341-1788x2236.jpg","id":"image-7fa52d377301b8dbb6ed4f00fe610321bd46d341-1788x2236-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":2236,"width":1788,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/7fa52d377301b8dbb6ed4f00fe610321bd46d341-1788x2236.jpg?w=1788&h=2236&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/7fa52d377301b8dbb6ed4f00fe610321bd46d341-1788x2236.jpg?rect=0,1,1788,2235&w=320&h=400&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/7fa52d377301b8dbb6ed4f00fe610321bd46d341-1788x2236.jpg?w=654&h=818&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/7fa52d377301b8dbb6ed4f00fe610321bd46d341-1788x2236.jpg?rect=0,1,1788,2235&w=768&h=960&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/7fa52d377301b8dbb6ed4f00fe610321bd46d341-1788x2236.jpg?rect=1,0,1787,2236&w=1024&h=1281&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/7fa52d377301b8dbb6ed4f00fe610321bd46d341-1788x2236.jpg?w=1366&h=1708&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/7fa52d377301b8dbb6ed4f00fe610321bd46d341-1788x2236.jpg?w=1600&h=2001&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/7fa52d377301b8dbb6ed4f00fe610321bd46d341-1788x2236.jpg?w=1788&h=2236&auto=format 1788w","sizes":"(min-width: 1788px) 1788px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1788,"height":2236}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2019-08-12T22:00:00.000Z","slug":{"current":"hvordan-skape-aerlighet-raskap-og-engasjement","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"c3d070e8-988c-48e9-a8ee-40b7a5c9f4a3","_createdAt":"2021-02-02T17:23:51Z","title":"En funkishverdag","description":"Kan du definere effektmål og resultatmål i ditt prosjekt? Eller vet du forskjellen på et epos og en brukerhistorie?\n\nOpp gjennom årene er jeg ofte blitt spurt om hva en funksjonell arkitekt (også kalt «funkis») gjør og hvorfor rollen er viktig i IT-prosjekter.","tags":[{"tag":"Funksjonell arkitektur","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0540ec277e0e767fbd47ecb2c497690606343a02-1788x2236.jpg","id":"image-0540ec277e0e767fbd47ecb2c497690606343a02-1788x2236-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":2236,"width":1788,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0540ec277e0e767fbd47ecb2c497690606343a02-1788x2236.jpg?w=1788&h=2236&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0540ec277e0e767fbd47ecb2c497690606343a02-1788x2236.jpg?rect=0,1,1788,2235&w=320&h=400&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0540ec277e0e767fbd47ecb2c497690606343a02-1788x2236.jpg?w=654&h=818&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0540ec277e0e767fbd47ecb2c497690606343a02-1788x2236.jpg?rect=0,1,1788,2235&w=768&h=960&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0540ec277e0e767fbd47ecb2c497690606343a02-1788x2236.jpg?rect=1,0,1787,2236&w=1024&h=1281&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0540ec277e0e767fbd47ecb2c497690606343a02-1788x2236.jpg?w=1366&h=1708&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0540ec277e0e767fbd47ecb2c497690606343a02-1788x2236.jpg?w=1600&h=2001&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0540ec277e0e767fbd47ecb2c497690606343a02-1788x2236.jpg?w=1788&h=2236&auto=format 1788w","sizes":"(min-width: 1788px) 1788px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1788,"height":2236}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-534f09873219be20ee57aec5f3bb4b4dac763b2d-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/534f09873219be20ee57aec5f3bb4b4dac763b2d-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/534f09873219be20ee57aec5f3bb4b4dac763b2d-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/534f09873219be20ee57aec5f3bb4b4dac763b2d-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/534f09873219be20ee57aec5f3bb4b4dac763b2d-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/534f09873219be20ee57aec5f3bb4b4dac763b2d-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Nils Berg","lastname":"Johansen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2019-08-28T22:00:00.000Z","slug":{"current":"en-funkishverdag","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"594cdc26-0205-40bb-84dd-929b87a6ab5a","_createdAt":"2021-02-02T17:18:39Z","title":"6 tips til hvordan å navigere i jungelen av sikkerhetssynsing","description":"Det er stor etterspørsel i jobbmarkedet etter personer med kompetanse innen informasjonssikkerhet.\n\nKampen om talentene er knallhard.","tags":[{"tag":"Informasjonssikkerhet","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c572f9468fe757c4cb155fa78f2f7723d02b3e5f-1732x1154.jpg","id":"image-c572f9468fe757c4cb155fa78f2f7723d02b3e5f-1732x1154-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1154,"width":1732,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c572f9468fe757c4cb155fa78f2f7723d02b3e5f-1732x1154.jpg?w=1732&h=1154&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c572f9468fe757c4cb155fa78f2f7723d02b3e5f-1732x1154.jpg?rect=0,1,1732,1153&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c572f9468fe757c4cb155fa78f2f7723d02b3e5f-1732x1154.jpg?rect=1,0,1731,1154&w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c572f9468fe757c4cb155fa78f2f7723d02b3e5f-1732x1154.jpg?rect=1,0,1731,1154&w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c572f9468fe757c4cb155fa78f2f7723d02b3e5f-1732x1154.jpg?w=1024&h=682&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c572f9468fe757c4cb155fa78f2f7723d02b3e5f-1732x1154.jpg?w=1366&h=910&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c572f9468fe757c4cb155fa78f2f7723d02b3e5f-1732x1154.jpg?w=1600&h=1066&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c572f9468fe757c4cb155fa78f2f7723d02b3e5f-1732x1154.jpg?w=1732&h=1154&auto=format 1732w","sizes":"(min-width: 1732px) 1732px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1732,"height":1154}},"__typename":"Image"},"author":null,"guestAuthor":{"guestAuthor":{"image":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ecb61ef11f7a665f5c5d56d1091ede5a5b3937a7-800x1040.jpg","__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":null},"__typename":"Image"},"firstname":"Anders","lastname":"Lund","title":null,"__typename":"ExternalProfiles"},"__typename":"GuestAuthor"},"publishedAt":"2019-11-06T23:00:00.000Z","slug":{"current":"6-tips-til-hvordan-a-navigere-i-jungelen-av-sikkerhetssynsing","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"415cab34-e359-4632-a98d-786c90709cc4","_createdAt":"2021-02-02T17:08:43Z","title":"Hvordan løse passordproblemet?","description":"Du har sikkert hørt det før, bruk unike, lange og forskjellige passord på alle nettsider. Og helst slik at om noen får vite ett av dem, vet de ingenting om de andre. \n\nSiste jeg sjekket, hadde jeg over 150 ulike kontoer på datamaskiner, i apper og på nettsider. 150! Personlig har jeg ikke fotografisk hukommelse, og er heller ikke en spesialist på pugging.\n\nÅ skulle huske 150 unike, gode passord, som heller ikke skal relatere til hverandre, det kan jeg bare glemme med en gang. Så hva gjør man da?","tags":[{"tag":"Informasjonssikkerhet","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/895e4da5ad2e7a402a03656481f2fb5b8a5a9d37-2297x2702.jpg","id":"image-895e4da5ad2e7a402a03656481f2fb5b8a5a9d37-2297x2702-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":2702,"width":2297,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/895e4da5ad2e7a402a03656481f2fb5b8a5a9d37-2297x2702.jpg?w=2297&h=2702&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/895e4da5ad2e7a402a03656481f2fb5b8a5a9d37-2297x2702.jpg?rect=0,2,2297,2699&w=320&h=376&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/895e4da5ad2e7a402a03656481f2fb5b8a5a9d37-2297x2702.jpg?rect=0,1,2297,2701&w=654&h=769&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/895e4da5ad2e7a402a03656481f2fb5b8a5a9d37-2297x2702.jpg?rect=0,1,2297,2701&w=768&h=903&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/895e4da5ad2e7a402a03656481f2fb5b8a5a9d37-2297x2702.jpg?rect=1,0,2296,2702&w=1024&h=1205&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/895e4da5ad2e7a402a03656481f2fb5b8a5a9d37-2297x2702.jpg?w=1366&h=1607&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/895e4da5ad2e7a402a03656481f2fb5b8a5a9d37-2297x2702.jpg?w=1600&h=1882&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/895e4da5ad2e7a402a03656481f2fb5b8a5a9d37-2297x2702.jpg?w=1920&h=2259&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/895e4da5ad2e7a402a03656481f2fb5b8a5a9d37-2297x2702.jpg?w=2048&h=2409&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/895e4da5ad2e7a402a03656481f2fb5b8a5a9d37-2297x2702.jpg?w=2297&h=2702&auto=format 2297w","sizes":"(min-width: 2297px) 2297px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2297,"height":2702}},"__typename":"Image"},"author":null,"guestAuthor":{"guestAuthor":{"image":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ecb61ef11f7a665f5c5d56d1091ede5a5b3937a7-800x1040.jpg","__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":null},"__typename":"Image"},"firstname":"Anders","lastname":"Lund","title":null,"__typename":"ExternalProfiles"},"__typename":"GuestAuthor"},"publishedAt":"2019-11-14T23:00:00.000Z","slug":{"current":"hvordan-lose-passordproblemet","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"1fcc4b2a-d461-4195-b1ec-cb4dbf57264c","_createdAt":"2021-02-02T17:04:52Z","title":"Produkteier – hjertet av kryssfunksjonelle autonome team","description":"I denne bloggposten redegjør Nils for hvilke krav som stilles til produkteiere og hvordan utviklingen av kryssfunksjonelle og autonome team gjør det stadig mer krevende å være produkteier. Bloggposten tar for seg seks ansvarsområder som produkteieren har og hvilke krav som stilles til produkteieren innenfor hvert område.","tags":[{"tag":"Funksjonell arkitektur","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6b50279a5b213e200dc58dc9a8b581664504520c-1138x1202.jpg","id":"image-6b50279a5b213e200dc58dc9a8b581664504520c-1138x1202-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1202,"width":1138,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6b50279a5b213e200dc58dc9a8b581664504520c-1138x1202.jpg?w=1138&h=1202&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6b50279a5b213e200dc58dc9a8b581664504520c-1138x1202.jpg?w=320&h=338&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6b50279a5b213e200dc58dc9a8b581664504520c-1138x1202.jpg?w=654&h=691&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6b50279a5b213e200dc58dc9a8b581664504520c-1138x1202.jpg?w=768&h=811&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6b50279a5b213e200dc58dc9a8b581664504520c-1138x1202.jpg?w=1024&h=1082&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6b50279a5b213e200dc58dc9a8b581664504520c-1138x1202.jpg?w=1138&h=1202&auto=format 1138w","sizes":"(min-width: 1138px) 1138px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1138,"height":1202}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-534f09873219be20ee57aec5f3bb4b4dac763b2d-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/534f09873219be20ee57aec5f3bb4b4dac763b2d-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/534f09873219be20ee57aec5f3bb4b4dac763b2d-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/534f09873219be20ee57aec5f3bb4b4dac763b2d-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/534f09873219be20ee57aec5f3bb4b4dac763b2d-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/534f09873219be20ee57aec5f3bb4b4dac763b2d-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Nils Berg","lastname":"Johansen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2019-12-04T23:00:00.000Z","slug":{"current":"produkteier-hjertet-av-kryssfunksjonelle-autonome-team","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"f03e9b6c-4de1-41cc-a81b-ae7fb4aa05ba","_createdAt":"2021-02-02T17:11:35Z","title":"Et maraton med 5 motbakker","description":"Det er på tide å vurdere året som er gått, samt tenke på året som kommer. Derfor vil jeg i denne bloggposten ta for meg de fem største utfordringene jeg mener Alv står ovenfor i 2020. Før jeg gjør det, vil jeg imidlertid dvele litt ved det vi har fått til i 2019.\n\nDette innlegget ble først publisert i Alvs interne nyhetsoppdatering, hvor jeg ukentlig oppsummerer uka som er gått, samt skriver litt om tankene fremover.","tags":[{"tag":"Start et selskap","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/9e5455675269a7fb73c3ea379a9c5b144f660166-1732x1154.jpg","id":"image-9e5455675269a7fb73c3ea379a9c5b144f660166-1732x1154-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1154,"width":1732,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/9e5455675269a7fb73c3ea379a9c5b144f660166-1732x1154.jpg?w=1732&h=1154&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/9e5455675269a7fb73c3ea379a9c5b144f660166-1732x1154.jpg?rect=0,1,1732,1153&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/9e5455675269a7fb73c3ea379a9c5b144f660166-1732x1154.jpg?rect=1,0,1731,1154&w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/9e5455675269a7fb73c3ea379a9c5b144f660166-1732x1154.jpg?rect=1,0,1731,1154&w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/9e5455675269a7fb73c3ea379a9c5b144f660166-1732x1154.jpg?w=1024&h=682&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/9e5455675269a7fb73c3ea379a9c5b144f660166-1732x1154.jpg?w=1366&h=910&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/9e5455675269a7fb73c3ea379a9c5b144f660166-1732x1154.jpg?w=1600&h=1066&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/9e5455675269a7fb73c3ea379a9c5b144f660166-1732x1154.jpg?w=1732&h=1154&auto=format 1732w","sizes":"(min-width: 1732px) 1732px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1732,"height":1154}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2020-01-22T23:00:00.000Z","slug":{"current":"et-maraton-med-5-motbakker","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"55d94445-f811-4091-bbfb-3595c100603a","_createdAt":"2021-02-02T16:48:02Z","title":"Hvorfor sosialisering gir økt sikkerhet","description":"Forrige uke ble Alv forsøkt svindlet.\nGjennom å utgi seg for å være meg (les Daglig leder), og begynne en mailsamtale med økonomisjefen vår, var målet å få han til å overføre et større beløp til en italiensk bank.","tags":[{"tag":"Start et selskap","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99747eb18d201e58ca4b5b90c112049af3e928c3-1018x653.jpg","id":"image-99747eb18d201e58ca4b5b90c112049af3e928c3-1018x653-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":653,"width":1018,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99747eb18d201e58ca4b5b90c112049af3e928c3-1018x653.jpg?w=1018&h=653&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99747eb18d201e58ca4b5b90c112049af3e928c3-1018x653.jpg?rect=0,1,1018,652&w=320&h=205&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99747eb18d201e58ca4b5b90c112049af3e928c3-1018x653.jpg?rect=1,0,1017,653&w=654&h=420&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99747eb18d201e58ca4b5b90c112049af3e928c3-1018x653.jpg?rect=1,0,1017,653&w=768&h=493&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/99747eb18d201e58ca4b5b90c112049af3e928c3-1018x653.jpg?w=1018&h=653&auto=format 1018w","sizes":"(min-width: 1018px) 1018px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1018,"height":653}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2020-02-05T23:00:00.000Z","slug":{"current":"hvorfor-sosialisering-gir-okt-sikkerhet","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"c68339da-048a-4139-a831-f32f28c4f8b9","_createdAt":"2021-02-02T16:37:51Z","title":"Å starte på bar bakke","description":"Pål er utdannet sivilingeniør i Kjemi fra NTNU i Trondheim. \n\nKjemi er ikke akkurat A4-utdannelsen for en systemutvikler. I denne bloggposten forteller derfor Pål om sin vei inn mot systemutviklingsdomenet og deler også noen tips om hva du kan og bør vurdere hvis du interesserer deg for noe annet enn det du egentlig har utdannet deg til. ","tags":[{"tag":"Systemutvikling","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/48d45308a80537f65262c9e371cc3bf8037a4a74-1732x1154.jpg","id":"image-48d45308a80537f65262c9e371cc3bf8037a4a74-1732x1154-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1154,"width":1732,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/48d45308a80537f65262c9e371cc3bf8037a4a74-1732x1154.jpg?w=1732&h=1154&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/48d45308a80537f65262c9e371cc3bf8037a4a74-1732x1154.jpg?rect=0,1,1732,1153&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/48d45308a80537f65262c9e371cc3bf8037a4a74-1732x1154.jpg?rect=1,0,1731,1154&w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/48d45308a80537f65262c9e371cc3bf8037a4a74-1732x1154.jpg?rect=1,0,1731,1154&w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/48d45308a80537f65262c9e371cc3bf8037a4a74-1732x1154.jpg?w=1024&h=682&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/48d45308a80537f65262c9e371cc3bf8037a4a74-1732x1154.jpg?w=1366&h=910&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/48d45308a80537f65262c9e371cc3bf8037a4a74-1732x1154.jpg?w=1600&h=1066&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/48d45308a80537f65262c9e371cc3bf8037a4a74-1732x1154.jpg?w=1732&h=1154&auto=format 1732w","sizes":"(min-width: 1732px) 1732px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1732,"height":1154}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Pål","lastname":"Bøckmann","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2020-02-19T23:00:00.000Z","slug":{"current":"a-starte-pa-bar-bakke","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"5ba0f8e9-1751-4c1b-925c-6c71afe08fec","_createdAt":"2021-02-02T16:55:28Z","title":"Fungerer hjemmekontor i lengden?","description":"Mandag 9. mars ble jeg og 13 av 15 medarbeidere i Alv, satt i karantene da vi kom hjem fra firmatur til Sölden i Østerrike.\n\nDette betyr at vi nå 10 dager i strekk har praktisert hjemmekontor.\n\nI dette innlegget vil jeg reflektere litt over konsekvensene av hjemmekontor over tid. Jeg vil spesielt fokusere på rollen min som daglig leder, da jeg innser og håper også, at hjemmekontor kan fungere annerledes og bedre for andre typer roller, som for eksempel utviklere.","tags":[{"tag":"Ledelse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/45bf470ca561ea8b5090acbc4ea550138a56615d-919x708.jpg","id":"image-45bf470ca561ea8b5090acbc4ea550138a56615d-919x708-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":708,"width":919,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/45bf470ca561ea8b5090acbc4ea550138a56615d-919x708.jpg?w=919&h=708&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/45bf470ca561ea8b5090acbc4ea550138a56615d-919x708.jpg?rect=2,0,917,708&w=320&h=247&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/45bf470ca561ea8b5090acbc4ea550138a56615d-919x708.jpg?w=654&h=504&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/45bf470ca561ea8b5090acbc4ea550138a56615d-919x708.jpg?rect=1,0,918,708&w=768&h=592&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/45bf470ca561ea8b5090acbc4ea550138a56615d-919x708.jpg?w=919&h=708&auto=format 919w","sizes":"(min-width: 919px) 919px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":919,"height":708}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2020-03-17T23:00:00.000Z","slug":{"current":"fungerer-hjemmekontor-i-lengden","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"drafts.bda4271a-594f-4aa1-9189-4655e777c04d","_createdAt":"2021-02-02T16:31:18Z","title":"Korononafast – En boost for den heldigitale hverdagen","description":"Over natten ble Norge stående stille. Arrangementer avlyst, bedrifter sender ansatte på hjemmekontor. Skoler stengt.","tags":[{"tag":"Ledelse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bcec1c9c9603ff0065c3ecb6c019bb53a08a302f-1732x1154.jpg","id":"image-bcec1c9c9603ff0065c3ecb6c019bb53a08a302f-1732x1154-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1154,"width":1732,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bcec1c9c9603ff0065c3ecb6c019bb53a08a302f-1732x1154.jpg?w=1732&h=1154&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bcec1c9c9603ff0065c3ecb6c019bb53a08a302f-1732x1154.jpg?rect=0,1,1732,1153&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bcec1c9c9603ff0065c3ecb6c019bb53a08a302f-1732x1154.jpg?rect=1,0,1731,1154&w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bcec1c9c9603ff0065c3ecb6c019bb53a08a302f-1732x1154.jpg?rect=1,0,1731,1154&w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bcec1c9c9603ff0065c3ecb6c019bb53a08a302f-1732x1154.jpg?w=1024&h=682&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bcec1c9c9603ff0065c3ecb6c019bb53a08a302f-1732x1154.jpg?w=1366&h=910&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bcec1c9c9603ff0065c3ecb6c019bb53a08a302f-1732x1154.jpg?w=1600&h=1066&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bcec1c9c9603ff0065c3ecb6c019bb53a08a302f-1732x1154.jpg?w=1732&h=1154&auto=format 1732w","sizes":"(min-width: 1732px) 1732px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1732,"height":1154}},"__typename":"Image"},"author":null,"guestAuthor":null,"publishedAt":"2020-04-01T22:00:00.000Z","slug":{"current":"korononafast-en-boost-for-den-heldigitale-hverdagen","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"1dc0de13-673a-44b9-8024-f7fbad9250da","_createdAt":"2021-01-18T10:05:44Z","title":"Nå analogiseres verden, er du klar?","description":"Som en gjennomsnittlig norsk bedrift i år 2030, har vi også fått med oss at vi må gjøre endringer for å henge med i markedet. Vi elsket å være del av den store digitale optimismen på 2010 tallet, vi gjorde desperate forsøk på å lykkes på 2020 tallet, men nå er det på tide å ta nye grep for ikke å dø ut i 2030.","tags":[{"tag":"Data og Analyse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/354ad043e816e0d9b850ef8fb31ac70222fe48b0-759x626.jpg","id":"image-354ad043e816e0d9b850ef8fb31ac70222fe48b0-759x626-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":626,"width":759,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/354ad043e816e0d9b850ef8fb31ac70222fe48b0-759x626.jpg?w=759&h=626&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/354ad043e816e0d9b850ef8fb31ac70222fe48b0-759x626.jpg?w=320&h=264&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/354ad043e816e0d9b850ef8fb31ac70222fe48b0-759x626.jpg?w=654&h=539&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/354ad043e816e0d9b850ef8fb31ac70222fe48b0-759x626.jpg?w=759&h=626&auto=format 759w","sizes":"(min-width: 759px) 759px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":759,"height":626}},"__typename":"Image"},"author":null,"guestAuthor":{"guestAuthor":{"image":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/77fee70b094453f0b6b867e822dcc50b1b7e7024-800x1040.jpg","__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":null},"__typename":"Image"},"firstname":"Martin","lastname":"Keseler Barland","title":"Tidligere Ansatt","__typename":"ExternalProfiles"},"__typename":"GuestAuthor"},"publishedAt":"2020-04-15T22:00:00.000Z","slug":{"current":"na-analogiseres-verden-er-du-klar","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"0306f280-a1a4-455a-bc56-3a63d9a36756","_createdAt":"2021-02-02T16:30:47Z","title":"7 Egenskaper jeg egentlig ser etter i en medarbeider","description":"I ansettelsesprosesser er det mye fokus på faglig kompetanse og erfaring. Det er imidlertid mye mer enn det man kan lese ut fra en CV som er avgjørende for om en person faktisk er riktig for Alv.","tags":[{"tag":"Ledelse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/83df87c60270753ce3e71953deed2c323a5b39c1-1844x1229.jpg","id":"image-83df87c60270753ce3e71953deed2c323a5b39c1-1844x1229-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1229,"width":1844,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/83df87c60270753ce3e71953deed2c323a5b39c1-1844x1229.jpg?w=1844&h=1229&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/83df87c60270753ce3e71953deed2c323a5b39c1-1844x1229.jpg?rect=0,2,1844,1227&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/83df87c60270753ce3e71953deed2c323a5b39c1-1844x1229.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/83df87c60270753ce3e71953deed2c323a5b39c1-1844x1229.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/83df87c60270753ce3e71953deed2c323a5b39c1-1844x1229.jpg?rect=0,1,1844,1228&w=1024&h=682&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/83df87c60270753ce3e71953deed2c323a5b39c1-1844x1229.jpg?rect=0,1,1844,1228&w=1366&h=910&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/83df87c60270753ce3e71953deed2c323a5b39c1-1844x1229.jpg?w=1600&h=1066&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/83df87c60270753ce3e71953deed2c323a5b39c1-1844x1229.jpg?w=1844&h=1229&auto=format 1844w","sizes":"(min-width: 1844px) 1844px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1844,"height":1229}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2020-04-22T22:00:00.000Z","slug":{"current":"7-egenskaper-jeg-egentlig-ser-etter-i-en-medarbeider","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"2b7808c4-5eff-4952-8038-fc6e5e49cb5c","_createdAt":"2021-01-18T10:02:58Z","title":"Data er ikke en IT-greie","description":"Vi kan ikke tvinge folk til å syns data er morsomt, noe noen av oss selvfølgelig syns det er, men data, og det å bruke data, er 100% forretning, ikke IT. Data lar oss ordentlig forstå hva som skjer på innsiden av en bedrift. Data om det blir brukt, og brukt riktig, kan gi en verdi som er mange ganger den initielle investeringen som må gjøres for å komme I gang.","tags":[{"tag":"Data og Analyse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/1447ca43367b5ea1576bc28941006c8fe7a51fe1-1139x912.jpg","id":"image-1447ca43367b5ea1576bc28941006c8fe7a51fe1-1139x912-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":912,"width":1139,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/1447ca43367b5ea1576bc28941006c8fe7a51fe1-1139x912.jpg?w=1139&h=912&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/1447ca43367b5ea1576bc28941006c8fe7a51fe1-1139x912.jpg?rect=0,1,1139,911&w=320&h=256&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/1447ca43367b5ea1576bc28941006c8fe7a51fe1-1139x912.jpg?rect=1,0,1138,912&w=654&h=524&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/1447ca43367b5ea1576bc28941006c8fe7a51fe1-1139x912.jpg?w=768&h=615&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/1447ca43367b5ea1576bc28941006c8fe7a51fe1-1139x912.jpg?w=1024&h=820&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/1447ca43367b5ea1576bc28941006c8fe7a51fe1-1139x912.jpg?w=1139&h=912&auto=format 1139w","sizes":"(min-width: 1139px) 1139px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1139,"height":912}},"__typename":"Image"},"author":null,"guestAuthor":{"guestAuthor":{"image":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/77fee70b094453f0b6b867e822dcc50b1b7e7024-800x1040.jpg","__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":null},"__typename":"Image"},"firstname":"Martin","lastname":"Keseler Barland","title":"Tidligere Ansatt","__typename":"ExternalProfiles"},"__typename":"GuestAuthor"},"publishedAt":"2020-05-06T22:00:00.000Z","slug":{"current":"data-er-ikke-en-it-greie","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"0e0b729d-3ec9-4e72-8dca-88c45affb0a8","_createdAt":"2021-01-18T09:44:04Z","title":"Alle IT-prosjekter feiler, og konsulenter koster mer enn verdien de gir","description":"Dette er en vanlig holdning i bedrifts-Norge. Resultatet er dessverre ofte at selskaper avventer i det lengste med å gjennomføre IT-prosjekter, og når det først setter i gang, gjennomfører de dem med interne ressurser, som ofte ikke har tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å gi bedriften det sluttproduktet det trenger.\n\nI dette innlegget skriver Marcus om hvorfor det er lurt for de fleste selskaper å bruke en blanding av interne og konsulenter i gjennomføringen av sine IT-prosjekter. ","tags":[{"tag":"Ledelse","__typename":"ArticleTag"},{"tag":"Systemutvikling","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8e5175be8e8fff2fe2335b565972374917d95613-3000x2587.jpg","id":"image-8e5175be8e8fff2fe2335b565972374917d95613-3000x2587-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":2587,"width":3000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8e5175be8e8fff2fe2335b565972374917d95613-3000x2587.jpg?w=3000&h=2587&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8e5175be8e8fff2fe2335b565972374917d95613-3000x2587.jpg?rect=1,0,2999,2587&w=320&h=276&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8e5175be8e8fff2fe2335b565972374917d95613-3000x2587.jpg?w=654&h=564&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8e5175be8e8fff2fe2335b565972374917d95613-3000x2587.jpg?rect=0,1,3000,2586&w=768&h=662&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8e5175be8e8fff2fe2335b565972374917d95613-3000x2587.jpg?w=1024&h=883&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8e5175be8e8fff2fe2335b565972374917d95613-3000x2587.jpg?w=1366&h=1178&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8e5175be8e8fff2fe2335b565972374917d95613-3000x2587.jpg?rect=1,0,2999,2587&w=1600&h=1380&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8e5175be8e8fff2fe2335b565972374917d95613-3000x2587.jpg?rect=1,0,2999,2587&w=1920&h=1656&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8e5175be8e8fff2fe2335b565972374917d95613-3000x2587.jpg?w=2048&h=1766&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8e5175be8e8fff2fe2335b565972374917d95613-3000x2587.jpg?rect=1,0,2999,2587&w=2560&h=2208&auto=format 2560w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8e5175be8e8fff2fe2335b565972374917d95613-3000x2587.jpg?w=3000&h=2587&auto=format 3000w","sizes":"(min-width: 3000px) 3000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":3000,"height":2587.0000000000005}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2020-05-20T22:00:00.000Z","slug":{"current":"alle-it-prosjekter-feiler-og-konsulenter-koster-mer-enn-verdien-de-gir","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"bf5ab1c8-41d5-4f5e-a240-a0c8b14abb5b","_createdAt":"2021-01-16T12:48:51Z","title":"Ytelse og kode. Dette bør du tenke på","description":"Dårlig ytelse kan lett drepe den beste applikasjon!\n\nDet er lite som er så irriterende som å jobbe i en applikasjon der all arbeidsflyt blir stoppet opp av ventetid hvert 5 minutt. Det er lett å tenke at dette ikke har så stor påvirkning, da det bare er noen sekunder eller minutter her og der, men det har en stor effekt.","tags":[{"tag":"Systemutvikling","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/2e76c795cbb8f781715025fbfe96e0b3a772b864-1010x674.jpg","id":"image-2e76c795cbb8f781715025fbfe96e0b3a772b864-1010x674-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":674,"width":1010,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/2e76c795cbb8f781715025fbfe96e0b3a772b864-1010x674.jpg?w=1010&h=674&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/2e76c795cbb8f781715025fbfe96e0b3a772b864-1010x674.jpg?rect=1,0,1008,674&w=320&h=214&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/2e76c795cbb8f781715025fbfe96e0b3a772b864-1010x674.jpg?rect=0,1,1010,673&w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/2e76c795cbb8f781715025fbfe96e0b3a772b864-1010x674.jpg?rect=1,0,1009,674&w=768&h=513&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/2e76c795cbb8f781715025fbfe96e0b3a772b864-1010x674.jpg?w=1010&h=674&auto=format 1010w","sizes":"(min-width: 1010px) 1010px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1010,"height":674}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Lars Espen","lastname":"Nordhus","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2020-06-25T22:00:00.000Z","slug":{"current":"ytelse-og-kode-dette-bor-du-tenke-pa","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"486c163a-e970-4030-88ee-e00a7144c296","_createdAt":"2021-01-16T12:38:32Z","title":"Ytelse og kode: Hvordan CPU- og I/O- begrensinger påvirker ytelsen","description":"Dette er del to i en artikkelserie på tre deler om ytelse. Del en finner du her.\nDet er 15 år siden man gikk over til flerkjerneprosessorer i konsumentmarkedet. På tross av dette benytter alt for mange applikasjoner i dag kun en kjerne. Det er absolutt på tide å utnytte det gode arbeidet maskinvare har gjort for oss, og ta livet av loading screens og hengende applikasjoner.","tags":[{"tag":"Systemutvikling","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bad989f0cbce4f706f8bcfc9ba8560388b358bfe-1200x800.jpg","id":"image-bad989f0cbce4f706f8bcfc9ba8560388b358bfe-1200x800-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":800,"width":1200,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bad989f0cbce4f706f8bcfc9ba8560388b358bfe-1200x800.jpg?w=1200&h=800&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bad989f0cbce4f706f8bcfc9ba8560388b358bfe-1200x800.jpg?rect=0,1,1200,799&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bad989f0cbce4f706f8bcfc9ba8560388b358bfe-1200x800.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bad989f0cbce4f706f8bcfc9ba8560388b358bfe-1200x800.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bad989f0cbce4f706f8bcfc9ba8560388b358bfe-1200x800.jpg?rect=1,0,1199,800&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bad989f0cbce4f706f8bcfc9ba8560388b358bfe-1200x800.jpg?w=1200&h=800&auto=format 1200w","sizes":"(min-width: 1200px) 1200px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1200,"height":800}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Lars Espen","lastname":"Nordhus","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2020-08-05T22:00:00.000Z","slug":{"current":"ytelse-og-kode-hvordan-cpu-og-i-o-begrensinger-pavirker-ytelsen","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"5354b49f-2c74-4464-8102-4fb65733e6bb","_createdAt":"2021-01-16T12:35:40Z","title":"Førsteinntrykket har mer å si enn du tror!","description":"Det første jeg legger merke til i en intervjusituasjon er blikket og håndtrykket.\n\nEller altså, håndtrykket er jo nå borte, som følge av Korona, men det er heldigvis erstattet av noe enda mer avslørende, nemlig usikkerheten rundt hvordan du introdusere deg selv.","tags":[{"tag":"Ledelse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/830b52a987810f1e2e8b7f6fb6395cccb88322ec-6240x4160.jpg","id":"image-830b52a987810f1e2e8b7f6fb6395cccb88322ec-6240x4160-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":4160,"width":6240,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/830b52a987810f1e2e8b7f6fb6395cccb88322ec-6240x4160.jpg?w=6240&h=4160&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/830b52a987810f1e2e8b7f6fb6395cccb88322ec-6240x4160.jpg?rect=0,3,6240,4154&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/830b52a987810f1e2e8b7f6fb6395cccb88322ec-6240x4160.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/830b52a987810f1e2e8b7f6fb6395cccb88322ec-6240x4160.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/830b52a987810f1e2e8b7f6fb6395cccb88322ec-6240x4160.jpg?rect=2,0,6237,4160&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/830b52a987810f1e2e8b7f6fb6395cccb88322ec-6240x4160.jpg?rect=1,0,6238,4160&w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/830b52a987810f1e2e8b7f6fb6395cccb88322ec-6240x4160.jpg?rect=1,0,6238,4160&w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/830b52a987810f1e2e8b7f6fb6395cccb88322ec-6240x4160.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/830b52a987810f1e2e8b7f6fb6395cccb88322ec-6240x4160.jpg?rect=0,1,6240,4159&w=2048&h=1365&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/830b52a987810f1e2e8b7f6fb6395cccb88322ec-6240x4160.jpg?rect=1,0,6239,4160&w=2560&h=1707&auto=format 2560w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/830b52a987810f1e2e8b7f6fb6395cccb88322ec-6240x4160.jpg?rect=0,1,6240,4159&w=3440&h=2293&auto=format 3440w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/830b52a987810f1e2e8b7f6fb6395cccb88322ec-6240x4160.jpg?w=3840&h=2560&auto=format 3840w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/830b52a987810f1e2e8b7f6fb6395cccb88322ec-6240x4160.jpg?rect=1,0,6239,4160&w=4096&h=2731&auto=format 4096w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/830b52a987810f1e2e8b7f6fb6395cccb88322ec-6240x4160.jpg?w=6240&h=4160&auto=format 6240w","sizes":"(min-width: 6240px) 6240px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":6240,"height":4160}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2020-08-19T22:00:00.000Z","slug":{"current":"forsteinntrykket-har-mer-a-si-enn-du-tror","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"2f16ee34-cade-442c-a9d0-930ff335e072","_createdAt":"2021-01-15T22:39:49Z","title":"Er hun best, eller er hun bare den beste kvinnen?","description":"Jeg er mot organiserte kvinnenettverk på arbeidsplassen. Jeg mener det er en fundamental motsetning til likestilling. I alle fall når menn ikke får delta. Og om menn fikk delta, ville jeg kanskje kalt det noe annet enn et kvinnenettverk.","tags":[{"tag":"Ledelse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e66567468cf73f78e9d565e2a85372f442dbf0ae-1620x1080.jpg","id":"image-e66567468cf73f78e9d565e2a85372f442dbf0ae-1620x1080-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1080,"width":1620,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e66567468cf73f78e9d565e2a85372f442dbf0ae-1620x1080.jpg?w=1620&h=1080&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e66567468cf73f78e9d565e2a85372f442dbf0ae-1620x1080.jpg?rect=0,1,1620,1078&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e66567468cf73f78e9d565e2a85372f442dbf0ae-1620x1080.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e66567468cf73f78e9d565e2a85372f442dbf0ae-1620x1080.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e66567468cf73f78e9d565e2a85372f442dbf0ae-1620x1080.jpg?rect=1,0,1619,1080&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e66567468cf73f78e9d565e2a85372f442dbf0ae-1620x1080.jpg?rect=1,0,1619,1080&w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e66567468cf73f78e9d565e2a85372f442dbf0ae-1620x1080.jpg?rect=1,0,1619,1080&w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e66567468cf73f78e9d565e2a85372f442dbf0ae-1620x1080.jpg?w=1620&h=1080&auto=format 1620w","sizes":"(min-width: 1620px) 1620px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1620,"height":1080}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Kristin","lastname":"Bjerke","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2020-09-08T22:00:00.000Z","slug":{"current":"er-hun-best-eller-er-hun-bare-den-beste-kvinnen","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"d22f0b81-ad37-44ed-b60a-eea05ee5543b","_createdAt":"2021-01-15T22:34:52Z","title":"Du har masse data. Hva så?","description":"Etter å ha kastet millioner av kroner, masse ny teknologi og haugevis av utviklingstimer på et problem føler du fortsatt at endringene i organisasjonen er store nok til å rettferdiggjøre ressursbruken? «Hva så», to små ord og kanskje ditt viktigste verktøy for å sikre gevinstrealisering når man starter et nytt initativ!","tags":[{"tag":"Data og Analyse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/7131eac5535460a6f80c14e152e2a3473fc5bc56-2000x1321.jpg","id":"image-7131eac5535460a6f80c14e152e2a3473fc5bc56-2000x1321-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1321,"width":2000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/7131eac5535460a6f80c14e152e2a3473fc5bc56-2000x1321.jpg?w=2000&h=1321&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/7131eac5535460a6f80c14e152e2a3473fc5bc56-2000x1321.jpg?rect=0,2,2000,1319&w=320&h=211&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/7131eac5535460a6f80c14e152e2a3473fc5bc56-2000x1321.jpg?w=654&h=432&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/7131eac5535460a6f80c14e152e2a3473fc5bc56-2000x1321.jpg?rect=0,1,2000,1320&w=768&h=507&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/7131eac5535460a6f80c14e152e2a3473fc5bc56-2000x1321.jpg?rect=0,1,2000,1320&w=1024&h=676&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/7131eac5535460a6f80c14e152e2a3473fc5bc56-2000x1321.jpg?w=1366&h=902&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/7131eac5535460a6f80c14e152e2a3473fc5bc56-2000x1321.jpg?w=1600&h=1057&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/7131eac5535460a6f80c14e152e2a3473fc5bc56-2000x1321.jpg?w=1920&h=1268&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/7131eac5535460a6f80c14e152e2a3473fc5bc56-2000x1321.jpg?w=2000&h=1321&auto=format 2000w","sizes":"(min-width: 2000px) 2000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2000,"height":1321}},"__typename":"Image"},"author":null,"guestAuthor":{"guestAuthor":{"image":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/77fee70b094453f0b6b867e822dcc50b1b7e7024-800x1040.jpg","__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":null},"__typename":"Image"},"firstname":"Martin","lastname":"Keseler Barland","title":"Tidligere Ansatt","__typename":"ExternalProfiles"},"__typename":"GuestAuthor"},"publishedAt":"2020-09-23T22:00:00.000Z","slug":{"current":"du-har-masse-data-hva-sa","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"34e44fb5-e4a2-49c0-8efc-c3e6521a2b36","_createdAt":"2021-01-15T22:12:23Z","title":"Er mikrotjenester alltid bedre enn monolitter?","description":"Mikrotjenester er noe man har hørt mye om på konferanser og forum i en stund nå, men sett bort ifra den tekniske løsningen; Hvordan passer dette egentlig inn i et reelt prosjekt og hvilke hensyn må man ta?","tags":[{"tag":"Systemutvikling","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e08349ba0bc84158d8b54262aa139cc24f43ba14-1920x1280.jpg","id":"image-e08349ba0bc84158d8b54262aa139cc24f43ba14-1920x1280-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1280,"width":1920,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e08349ba0bc84158d8b54262aa139cc24f43ba14-1920x1280.jpg?w=1920&h=1280&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e08349ba0bc84158d8b54262aa139cc24f43ba14-1920x1280.jpg?rect=0,1,1920,1278&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e08349ba0bc84158d8b54262aa139cc24f43ba14-1920x1280.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e08349ba0bc84158d8b54262aa139cc24f43ba14-1920x1280.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e08349ba0bc84158d8b54262aa139cc24f43ba14-1920x1280.jpg?rect=1,0,1919,1280&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e08349ba0bc84158d8b54262aa139cc24f43ba14-1920x1280.jpg?rect=1,0,1919,1280&w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e08349ba0bc84158d8b54262aa139cc24f43ba14-1920x1280.jpg?rect=1,0,1919,1280&w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e08349ba0bc84158d8b54262aa139cc24f43ba14-1920x1280.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w","sizes":"(min-width: 1920px) 1920px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1920,"height":1280}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Pål","lastname":"Bøckmann","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2020-10-15T22:00:00.000Z","slug":{"current":"er-mikrotjenester-alltid-bedre-enn-monolitter","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"7c33ae4a-a1fa-4aed-a697-991aab54a276","_createdAt":"2021-01-15T22:04:26Z","title":"Ytelse og kode: Fra 48 timer kjøretid ned til 10 minutter!","description":"I første del av denne artikkelserien gikk vi gjennom minneproblemer og hvordan å håndtere det å gå tom for tråder eller sockets. Del to så på hvordan CPU- og I/O-begrensinger kan påvirke systemet og hvordan du kan løse dem. I denne delen vil vi forklare med eksempler, hvordan begrensinger i sekvensiell del av programmer krever alternative løsninger og et større konkret eksempel på hvordan vi går frem for å løse slike problemer.","tags":[{"tag":"Systemutvikling","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/350c3c8998b29245cdbc85e2d5504d5860d1f865-1920x1288.jpg","id":"image-350c3c8998b29245cdbc85e2d5504d5860d1f865-1920x1288-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1288,"width":1920,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/350c3c8998b29245cdbc85e2d5504d5860d1f865-1920x1288.jpg?w=1920&h=1288&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/350c3c8998b29245cdbc85e2d5504d5860d1f865-1920x1288.jpg?rect=2,0,1917,1288&w=320&h=215&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/350c3c8998b29245cdbc85e2d5504d5860d1f865-1920x1288.jpg?rect=1,0,1919,1288&w=654&h=439&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/350c3c8998b29245cdbc85e2d5504d5860d1f865-1920x1288.jpg?w=768&h=515&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/350c3c8998b29245cdbc85e2d5504d5860d1f865-1920x1288.jpg?w=1024&h=687&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/350c3c8998b29245cdbc85e2d5504d5860d1f865-1920x1288.jpg?rect=0,1,1920,1287&w=1366&h=916&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/350c3c8998b29245cdbc85e2d5504d5860d1f865-1920x1288.jpg?w=1600&h=1073&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/350c3c8998b29245cdbc85e2d5504d5860d1f865-1920x1288.jpg?w=1920&h=1288&auto=format 1920w","sizes":"(min-width: 1920px) 1920px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1920,"height":1288}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Lars Espen","lastname":"Nordhus","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2020-11-03T23:00:00.000Z","slug":{"current":"ytelse-og-kode-fra-48-timer-kjoretid-ned-til-10-minutter","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"e3097b30-8078-438f-8c82-d48332d208bc","_createdAt":"2021-01-15T21:39:05Z","title":"Er du sikker på at du jobber i riktig selskap?","description":"Alle er i perioder misfornøyde på jobb.\n\nNoen er misfornøyde med lønna, mens andre sliter mer med arbeidsoppgavene, dårlig ledelse, ambisjonene til selskapet, eller sine egne utviklingsmuligheter.\n\nFor første gang karrieren er jeg imidlertid nå sikker på at jeg er på riktig sted, og selv om ikke alt er perfekt i Alv heller, blir jeg gira når jeg tenker på tiden fremover.\n\nJeg har derfor lyst til å fortelle litt om hvorfor.","tags":[{"tag":"Start et selskap","__typename":"ArticleTag"},{"tag":"Ledelse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/747ee150cdbc11804148658eaa707fa60227a3fa-1920x1280.jpg","id":"image-747ee150cdbc11804148658eaa707fa60227a3fa-1920x1280-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1280,"width":1920,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/747ee150cdbc11804148658eaa707fa60227a3fa-1920x1280.jpg?w=1920&h=1280&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/747ee150cdbc11804148658eaa707fa60227a3fa-1920x1280.jpg?rect=0,1,1920,1278&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/747ee150cdbc11804148658eaa707fa60227a3fa-1920x1280.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/747ee150cdbc11804148658eaa707fa60227a3fa-1920x1280.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/747ee150cdbc11804148658eaa707fa60227a3fa-1920x1280.jpg?rect=1,0,1919,1280&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/747ee150cdbc11804148658eaa707fa60227a3fa-1920x1280.jpg?rect=1,0,1919,1280&w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/747ee150cdbc11804148658eaa707fa60227a3fa-1920x1280.jpg?rect=1,0,1919,1280&w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/747ee150cdbc11804148658eaa707fa60227a3fa-1920x1280.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w","sizes":"(min-width: 1920px) 1920px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1920,"height":1280}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2020-12-16T23:00:00.000Z","slug":{"current":"er-du-sikker-pa-at-du-jobber-i-riktig-selskap","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"02525825-d7af-4bd0-be00-d77be0a33460","_createdAt":"2020-11-26T18:56:34Z","title":"Ryuk-angrep koster verdenssamfunnet over 180 mrd årlig. Slik fungerer data-angrepet.","description":"En av de største digitale truslene i det digitale rom i dag er ransomware. Det er estimert at kostnaden av ransomware angrep i 2020 kommer til å nå 20 milliarder dollar, altså noe over 185 milliarder norske kroner. Med en så høy kostnad for verdenssamfunnet, har jeg valgt å se litt nærmere på det mest «kjente» ransomware angrepet som rammet bedrifter i 2020, nemlig Ryuk angrepet.","tags":[{"tag":"Informasjonssikkerhet","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/1a2ed6a21ec82eb9ee193049a84bf8212ead3a42-1920x1280.jpg","id":"image-1a2ed6a21ec82eb9ee193049a84bf8212ead3a42-1920x1280-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1280,"width":1920,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/1a2ed6a21ec82eb9ee193049a84bf8212ead3a42-1920x1280.jpg?w=1920&h=1280&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/1a2ed6a21ec82eb9ee193049a84bf8212ead3a42-1920x1280.jpg?rect=0,1,1920,1278&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/1a2ed6a21ec82eb9ee193049a84bf8212ead3a42-1920x1280.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/1a2ed6a21ec82eb9ee193049a84bf8212ead3a42-1920x1280.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/1a2ed6a21ec82eb9ee193049a84bf8212ead3a42-1920x1280.jpg?rect=1,0,1919,1280&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/1a2ed6a21ec82eb9ee193049a84bf8212ead3a42-1920x1280.jpg?rect=1,0,1919,1280&w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/1a2ed6a21ec82eb9ee193049a84bf8212ead3a42-1920x1280.jpg?rect=1,0,1919,1280&w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/1a2ed6a21ec82eb9ee193049a84bf8212ead3a42-1920x1280.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w","sizes":"(min-width: 1920px) 1920px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1920,"height":1280}},"__typename":"Image"},"author":null,"guestAuthor":{"guestAuthor":{"image":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ecb61ef11f7a665f5c5d56d1091ede5a5b3937a7-800x1040.jpg","__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":null},"__typename":"Image"},"firstname":"Anders","lastname":"Lund","title":null,"__typename":"ExternalProfiles"},"__typename":"GuestAuthor"},"publishedAt":"2021-01-07T20:23:50.000Z","slug":{"current":"ryuk-angrep-koster-verdenssamfunnet-over-180-mrd-arlig-slik-fungerer-data-angrepet","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"c27bfe54-4ec5-41d4-ba40-879a716ab76c","_createdAt":"2021-01-15T22:03:33Z","title":"«Hvis du føkker opp, får du med meg å gjøre.»","description":"Dette var en av de aller første tingene leveranseansvarlig sa til meg, da jeg akkurat hadde fått vite at jeg hadde fått ny rolle med mye ansvar.","tags":[{"tag":"Ledelse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/45223d0782a3b33dd4308bb9fe752ee4f3447b92-3760x2521.jpg","id":"image-45223d0782a3b33dd4308bb9fe752ee4f3447b92-3760x2521-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":2521,"width":3760,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/45223d0782a3b33dd4308bb9fe752ee4f3447b92-3760x2521.jpg?w=3760&h=2521&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/45223d0782a3b33dd4308bb9fe752ee4f3447b92-3760x2521.jpg?rect=4,0,3752,2521&w=320&h=215&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/45223d0782a3b33dd4308bb9fe752ee4f3447b92-3760x2521.jpg?rect=0,2,3760,2518&w=654&h=438&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/45223d0782a3b33dd4308bb9fe752ee4f3447b92-3760x2521.jpg?rect=1,0,3759,2521&w=768&h=515&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/45223d0782a3b33dd4308bb9fe752ee4f3447b92-3760x2521.jpg?rect=1,0,3758,2521&w=1024&h=687&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/45223d0782a3b33dd4308bb9fe752ee4f3447b92-3760x2521.jpg?rect=1,0,3759,2521&w=1366&h=916&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/45223d0782a3b33dd4308bb9fe752ee4f3447b92-3760x2521.jpg?rect=1,0,3759,2521&w=1600&h=1073&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/45223d0782a3b33dd4308bb9fe752ee4f3447b92-3760x2521.jpg?rect=0,1,3760,2520&w=1920&h=1287&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/45223d0782a3b33dd4308bb9fe752ee4f3447b92-3760x2521.jpg?w=2048&h=1373&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/45223d0782a3b33dd4308bb9fe752ee4f3447b92-3760x2521.jpg?rect=0,1,3760,2520&w=2560&h=1716&auto=format 2560w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/45223d0782a3b33dd4308bb9fe752ee4f3447b92-3760x2521.jpg?w=3440&h=2306&auto=format 3440w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/45223d0782a3b33dd4308bb9fe752ee4f3447b92-3760x2521.jpg?w=3760&h=2521&auto=format 3760w","sizes":"(min-width: 3760px) 3760px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":3760,"height":2521}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2021-01-14T23:00:00.000Z","slug":{"current":"hvis-du-fokker-opp-far-du-med-meg-a-gjore","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"9818f731-ab13-4175-87f0-e4c68ca03bb1","_createdAt":"2021-02-04T06:48:41Z","title":"Alv er ikke for alle","description":"Alv skal være et sted hvor konsulenter kan utvikles raskere enn andre steder. Vi mener dette er avgjørende for å holde oss ledende i markedet, ikke bare i dag, men også inn i fremtiden.","tags":[{"tag":"Start et selskap","__typename":"ArticleTag"},{"tag":"Ledelse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e6da5379093dfe2e3f6add148ed28390074956e3-6000x4000.jpg","id":"image-e6da5379093dfe2e3f6add148ed28390074956e3-6000x4000-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":4000,"width":6000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e6da5379093dfe2e3f6add148ed28390074956e3-6000x4000.jpg?w=6000&h=4000&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e6da5379093dfe2e3f6add148ed28390074956e3-6000x4000.jpg?rect=0,3,6000,3994&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e6da5379093dfe2e3f6add148ed28390074956e3-6000x4000.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e6da5379093dfe2e3f6add148ed28390074956e3-6000x4000.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e6da5379093dfe2e3f6add148ed28390074956e3-6000x4000.jpg?rect=2,0,5997,4000&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e6da5379093dfe2e3f6add148ed28390074956e3-6000x4000.jpg?rect=1,0,5998,4000&w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e6da5379093dfe2e3f6add148ed28390074956e3-6000x4000.jpg?rect=1,0,5998,4000&w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e6da5379093dfe2e3f6add148ed28390074956e3-6000x4000.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e6da5379093dfe2e3f6add148ed28390074956e3-6000x4000.jpg?rect=0,1,6000,3999&w=2048&h=1365&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e6da5379093dfe2e3f6add148ed28390074956e3-6000x4000.jpg?rect=1,0,5999,4000&w=2560&h=1707&auto=format 2560w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e6da5379093dfe2e3f6add148ed28390074956e3-6000x4000.jpg?rect=0,1,6000,3999&w=3440&h=2293&auto=format 3440w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e6da5379093dfe2e3f6add148ed28390074956e3-6000x4000.jpg?w=3840&h=2560&auto=format 3840w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e6da5379093dfe2e3f6add148ed28390074956e3-6000x4000.jpg?rect=1,0,5999,4000&w=4096&h=2731&auto=format 4096w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e6da5379093dfe2e3f6add148ed28390074956e3-6000x4000.jpg?w=6000&h=4000&auto=format 6000w","sizes":"(min-width: 6000px) 6000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":6000,"height":4000}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2021-02-03T23:00:00.000Z","slug":{"current":"alv-er-ikke-for-alle","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"5e1e5677-53fa-4330-b5cd-e1b68d638d2a","_createdAt":"2021-02-05T17:45:16Z","title":"Om å jobbe i mammaperm – en plan som gikk i vasken 7 uker før den begynte","description":"Om knappe to uker er permisjonen min med Dagny over, og jeg er tilbake i full jobb igjen. Det blir rart å legge bak seg 8 måneder med permisjon. Men denne gangen har det vært en litt annen type permisjon enn den tradisjonelle som jeg valgte med det første barnet mitt Alfred.","tags":[{"tag":"Start et selskap","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b4f06386d8c1ee8d0cceadde9f999e50c5cba0b5-1280x694.jpg","id":"image-b4f06386d8c1ee8d0cceadde9f999e50c5cba0b5-1280x694-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":694,"width":1280,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b4f06386d8c1ee8d0cceadde9f999e50c5cba0b5-1280x694.jpg?w=1280&h=694&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b4f06386d8c1ee8d0cceadde9f999e50c5cba0b5-1280x694.jpg?rect=2,0,1276,694&w=320&h=174&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b4f06386d8c1ee8d0cceadde9f999e50c5cba0b5-1280x694.jpg?rect=1,0,1279,694&w=654&h=355&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b4f06386d8c1ee8d0cceadde9f999e50c5cba0b5-1280x694.jpg?rect=0,1,1280,693&w=768&h=416&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b4f06386d8c1ee8d0cceadde9f999e50c5cba0b5-1280x694.jpg?w=1024&h=555&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b4f06386d8c1ee8d0cceadde9f999e50c5cba0b5-1280x694.jpg?w=1280&h=694&auto=format 1280w","sizes":"(min-width: 1280px) 1280px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1280,"height":694}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Kristin","lastname":"Bjerke","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2021-02-04T23:00:00.000Z","slug":{"current":"innlegg-om-a-jobbe-i-mammaperm-en-plan-som-gikk-i-vasken-7-uker-for-den-begynte","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"577223af-f391-47af-83e4-e54d7f15a0a8","_createdAt":"2021-03-21T14:27:42Z","title":"Det er i kontorlandskapet magien skjer","description":"Jeg gleder meg til kontorlandskapene igjen er fylt av produktive folk. Det er nemlig der og da at magien skjer!","tags":[{"tag":"Start et selskap","__typename":"ArticleTag"},{"tag":"Ledelse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5899d568aacd618548d2e3208803480cec0a4843-5203x3468.jpg","id":"image-5899d568aacd618548d2e3208803480cec0a4843-5203x3468-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":3468,"width":5203,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5899d568aacd618548d2e3208803480cec0a4843-5203x3468.jpg?w=5203&h=3468&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5899d568aacd618548d2e3208803480cec0a4843-5203x3468.jpg?rect=0,3,5203,3463&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5899d568aacd618548d2e3208803480cec0a4843-5203x3468.jpg?rect=1,0,5202,3468&w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5899d568aacd618548d2e3208803480cec0a4843-5203x3468.jpg?rect=1,0,5202,3468&w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5899d568aacd618548d2e3208803480cec0a4843-5203x3468.jpg?rect=3,0,5199,3468&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5899d568aacd618548d2e3208803480cec0a4843-5203x3468.jpg?rect=0,1,5203,3466&w=1366&h=910&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5899d568aacd618548d2e3208803480cec0a4843-5203x3468.jpg?rect=0,1,5203,3466&w=1600&h=1066&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5899d568aacd618548d2e3208803480cec0a4843-5203x3468.jpg?rect=1,0,5202,3468&w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5899d568aacd618548d2e3208803480cec0a4843-5203x3468.jpg?w=2048&h=1365&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5899d568aacd618548d2e3208803480cec0a4843-5203x3468.jpg?rect=0,1,5203,3467&w=2560&h=1706&auto=format 2560w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5899d568aacd618548d2e3208803480cec0a4843-5203x3468.jpg?w=3440&h=2293&auto=format 3440w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5899d568aacd618548d2e3208803480cec0a4843-5203x3468.jpg?rect=1,0,5202,3468&w=3840&h=2560&auto=format 3840w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5899d568aacd618548d2e3208803480cec0a4843-5203x3468.jpg?w=4096&h=2730&auto=format 4096w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5899d568aacd618548d2e3208803480cec0a4843-5203x3468.jpg?w=5203&h=3468&auto=format 5203w","sizes":"(min-width: 5203px) 5203px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":5203,"height":3468}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2021-03-21T23:00:00.000Z","slug":{"current":"det-er-i-kontorlandskapet-magien-skjer","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"df36f07c-4fea-4240-b1b9-1a468b519c1d","_createdAt":"2021-04-21T07:38:55Z","title":"5 prinsipper for bedre tester i systemutvikling","description":"I et systemutviklingsprosjekt kan fort tester være noe som blir nedprioritert. Det tar tid å skrive gode tester, og man ser ikke umiddelbart verdien av arbeidet. Dette gjør at det ikke ser så sexy ut i økonomiregnskapet. Likevel er tester minst like viktig, om ikke mer, som resten av koden som skal gjøre jobben til programmet ditt. Sannsynligvis vil gode tester spare bedriften masse penger senere.","tags":[{"tag":"Systemutvikling","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/48d45308a80537f65262c9e371cc3bf8037a4a74-1732x1154.jpg","id":"image-48d45308a80537f65262c9e371cc3bf8037a4a74-1732x1154-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1154,"width":1732,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/48d45308a80537f65262c9e371cc3bf8037a4a74-1732x1154.jpg?w=1732&h=1154&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/48d45308a80537f65262c9e371cc3bf8037a4a74-1732x1154.jpg?rect=0,1,1732,1153&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/48d45308a80537f65262c9e371cc3bf8037a4a74-1732x1154.jpg?rect=1,0,1731,1154&w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/48d45308a80537f65262c9e371cc3bf8037a4a74-1732x1154.jpg?rect=1,0,1731,1154&w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/48d45308a80537f65262c9e371cc3bf8037a4a74-1732x1154.jpg?w=1024&h=682&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/48d45308a80537f65262c9e371cc3bf8037a4a74-1732x1154.jpg?w=1366&h=910&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/48d45308a80537f65262c9e371cc3bf8037a4a74-1732x1154.jpg?w=1600&h=1066&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/48d45308a80537f65262c9e371cc3bf8037a4a74-1732x1154.jpg?w=1732&h=1154&auto=format 1732w","sizes":"(min-width: 1732px) 1732px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1732,"height":1154}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Pål","lastname":"Bøckmann","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2021-04-20T22:00:00.000Z","slug":{"current":"5-prinsipper-for-bedre-tester-i-systemutvikling","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"4ac4b656-063b-4f25-8e49-106710915300","_createdAt":"2021-05-19T08:02:07Z","title":"5 tips til clean code i systemutviklingstester","description":"I denne artikkelen vil jeg fokusere på det praktiske rundt clean code og hvordan å gjøre testene dine mest mulig leselige og oversiktlige.","tags":[{"tag":"Systemutvikling","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b18f943d217986c15848540cb8bfcfcb02f2c265-1400x927.jpg","id":"image-b18f943d217986c15848540cb8bfcfcb02f2c265-1400x927-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":927,"width":1400,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b18f943d217986c15848540cb8bfcfcb02f2c265-1400x927.jpg?w=1400&h=927&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b18f943d217986c15848540cb8bfcfcb02f2c265-1400x927.jpg?rect=1,0,1399,927&w=320&h=212&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b18f943d217986c15848540cb8bfcfcb02f2c265-1400x927.jpg?w=654&h=433&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b18f943d217986c15848540cb8bfcfcb02f2c265-1400x927.jpg?rect=1,0,1399,927&w=768&h=509&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b18f943d217986c15848540cb8bfcfcb02f2c265-1400x927.jpg?w=1024&h=678&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b18f943d217986c15848540cb8bfcfcb02f2c265-1400x927.jpg?w=1366&h=904&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b18f943d217986c15848540cb8bfcfcb02f2c265-1400x927.jpg?w=1400&h=927&auto=format 1400w","sizes":"(min-width: 1400px) 1400px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1400,"height":927.0000000000001}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c664d72a892b0c69f32e380c5aee7536bf6d8114-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Pål","lastname":"Bøckmann","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2021-05-19T10:17:16.969Z","slug":{"current":"5-tips-til-clean-code-i-systemutviklingstester","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"9ce97258-8929-450f-8c0c-8f4e10cb147a","_createdAt":"2021-06-11T06:10:16Z","title":"Hvordan gå fra data til kunnskap","description":"I denne bloggposten vil jeg fortelle litt om hvordan jeg feilet i å omgjøre data til kunnskap, og hva jeg lærte av den feilen.","tags":[{"tag":"Systemutvikling","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a91b5282017dc74d8f126aa1810f538bdfaee2-3000x2000.jpg","id":"image-f2a91b5282017dc74d8f126aa1810f538bdfaee2-3000x2000-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":2000,"width":3000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a91b5282017dc74d8f126aa1810f538bdfaee2-3000x2000.jpg?w=3000&h=2000&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a91b5282017dc74d8f126aa1810f538bdfaee2-3000x2000.jpg?rect=0,2,3000,1997&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a91b5282017dc74d8f126aa1810f538bdfaee2-3000x2000.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a91b5282017dc74d8f126aa1810f538bdfaee2-3000x2000.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a91b5282017dc74d8f126aa1810f538bdfaee2-3000x2000.jpg?rect=1,0,2999,2000&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a91b5282017dc74d8f126aa1810f538bdfaee2-3000x2000.jpg?rect=1,0,2999,2000&w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a91b5282017dc74d8f126aa1810f538bdfaee2-3000x2000.jpg?rect=1,0,2999,2000&w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a91b5282017dc74d8f126aa1810f538bdfaee2-3000x2000.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a91b5282017dc74d8f126aa1810f538bdfaee2-3000x2000.jpg?w=2048&h=1365&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a91b5282017dc74d8f126aa1810f538bdfaee2-3000x2000.jpg?rect=1,0,2999,2000&w=2560&h=1707&auto=format 2560w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a91b5282017dc74d8f126aa1810f538bdfaee2-3000x2000.jpg?w=3000&h=2000&auto=format 3000w","sizes":"(min-width: 3000px) 3000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":3000,"height":2000}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Martin","lastname":"Klingenberg","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2021-06-13T22:00:00.000Z","slug":{"current":"hvordan-ga-fra-data-til-kunnskap","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"cbc7b25b-7fca-4a69-aa59-09f82c032b91","_createdAt":"2021-07-01T15:13:41Z","title":"Blir du lurt gjennom intervjuprosessen?","description":"Det overrasker meg ofte hvilke lovnader selskaper gir kandidater gjennom intervju- og ansettelsesprosessen. Men det overrasker meg enda mer hva de potensielle ansatte faktisk aksepterer av lovnader, og i hvor stor grad de tydeligvis aksepterer å ikke få innfridd lovnadene etter at de har begynt.","tags":[{"tag":"Start et selskap","__typename":"ArticleTag"},{"tag":"Ledelse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/53d3a76a5f2cfdf1475639f0562f7f1d18e99a2c-2386x1591.jpg","id":"image-53d3a76a5f2cfdf1475639f0562f7f1d18e99a2c-2386x1591-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1591,"width":2386,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/53d3a76a5f2cfdf1475639f0562f7f1d18e99a2c-2386x1591.jpg?w=2386&h=1591&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/53d3a76a5f2cfdf1475639f0562f7f1d18e99a2c-2386x1591.jpg?rect=0,2,2386,1588&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/53d3a76a5f2cfdf1475639f0562f7f1d18e99a2c-2386x1591.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/53d3a76a5f2cfdf1475639f0562f7f1d18e99a2c-2386x1591.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/53d3a76a5f2cfdf1475639f0562f7f1d18e99a2c-2386x1591.jpg?rect=1,0,2385,1591&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/53d3a76a5f2cfdf1475639f0562f7f1d18e99a2c-2386x1591.jpg?w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/53d3a76a5f2cfdf1475639f0562f7f1d18e99a2c-2386x1591.jpg?w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/53d3a76a5f2cfdf1475639f0562f7f1d18e99a2c-2386x1591.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/53d3a76a5f2cfdf1475639f0562f7f1d18e99a2c-2386x1591.jpg?rect=1,0,2385,1591&w=2048&h=1366&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/53d3a76a5f2cfdf1475639f0562f7f1d18e99a2c-2386x1591.jpg?w=2386&h=1591&auto=format 2386w","sizes":"(min-width: 2386px) 2386px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2386,"height":1591}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2021-06-30T22:00:00.000Z","slug":{"current":"blir-du-lurt-gjennom-intervjuprosessen","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"6f73fb7b-85e0-4a45-892f-8534edd9837e","_createdAt":"2021-08-06T06:09:37Z","title":"Hva definerer en spennende rolle?","description":"Det er lett å bli blendet av salgspitchen til selskapene, uten helt å skjønne hva som faktisk ligger i ordene, og om de inneholder substans, eller om det primært er tomme løfter.","tags":[{"tag":"Ledelse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e9cee80100e9e9b5f580681924f8f439bcbbfa5a-2000x1334.jpg","id":"image-e9cee80100e9e9b5f580681924f8f439bcbbfa5a-2000x1334-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1334,"width":2000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e9cee80100e9e9b5f580681924f8f439bcbbfa5a-2000x1334.jpg?w=2000&h=1334&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e9cee80100e9e9b5f580681924f8f439bcbbfa5a-2000x1334.jpg?rect=0,2,2000,1331&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e9cee80100e9e9b5f580681924f8f439bcbbfa5a-2000x1334.jpg?rect=0,1,2000,1333&w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e9cee80100e9e9b5f580681924f8f439bcbbfa5a-2000x1334.jpg?rect=0,1,2000,1333&w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e9cee80100e9e9b5f580681924f8f439bcbbfa5a-2000x1334.jpg?w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e9cee80100e9e9b5f580681924f8f439bcbbfa5a-2000x1334.jpg?w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e9cee80100e9e9b5f580681924f8f439bcbbfa5a-2000x1334.jpg?w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e9cee80100e9e9b5f580681924f8f439bcbbfa5a-2000x1334.jpg?rect=1,0,1999,1334&w=1920&h=1281&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e9cee80100e9e9b5f580681924f8f439bcbbfa5a-2000x1334.jpg?w=2000&h=1334&auto=format 2000w","sizes":"(min-width: 2000px) 2000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2000,"height":1334}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2021-08-05T22:00:00.000Z","slug":{"current":"hva-definerer-en-spennende-rolle","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"5a3ab6dc-a71c-4e9a-b42e-64d279dd271f","_createdAt":"2021-08-16T14:06:17Z","title":"Gründerens tre nivåer av fordømmelse","description":"De siste 16 årene har jeg arbeidet med 10 forskjellige bedrifter, som jeg enten har vært med å starte, kjøpe, legge ned, og/eller selge. Dette har jeg gjort i fire forskjellige land. Noen med hell, noen med uhell, alle med usunt stressnivå. ","tags":[{"tag":"Start et selskap","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ee4332a3cfd124bf4d8df8f9c6be0422d3db4224-1753x1130.jpg","id":"image-ee4332a3cfd124bf4d8df8f9c6be0422d3db4224-1753x1130-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1130,"width":1753,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ee4332a3cfd124bf4d8df8f9c6be0422d3db4224-1753x1130.jpg?w=1753&h=1130&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ee4332a3cfd124bf4d8df8f9c6be0422d3db4224-1753x1130.jpg?rect=0,1,1753,1128&w=320&h=206&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ee4332a3cfd124bf4d8df8f9c6be0422d3db4224-1753x1130.jpg?rect=2,0,1751,1130&w=654&h=422&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ee4332a3cfd124bf4d8df8f9c6be0422d3db4224-1753x1130.jpg?w=768&h=495&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ee4332a3cfd124bf4d8df8f9c6be0422d3db4224-1753x1130.jpg?w=1024&h=660&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ee4332a3cfd124bf4d8df8f9c6be0422d3db4224-1753x1130.jpg?rect=1,0,1752,1130&w=1366&h=881&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ee4332a3cfd124bf4d8df8f9c6be0422d3db4224-1753x1130.jpg?w=1600&h=1031&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ee4332a3cfd124bf4d8df8f9c6be0422d3db4224-1753x1130.jpg?w=1753&h=1130&auto=format 1753w","sizes":"(min-width: 1753px) 1753px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1753,"height":1130}},"__typename":"Image"},"author":null,"guestAuthor":{"guestAuthor":{"image":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/7e5c437f0d32096245d0feefc9472480ac45142a-800x1040.jpg","__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":null},"__typename":"Image"},"firstname":"Christoffer J.","lastname":"Falchenberg","title":"Senior Prosjektleder","__typename":"ExternalProfiles"},"__typename":"GuestAuthor"},"publishedAt":"2021-08-15T22:00:00.000Z","slug":{"current":"gruenderens-tre-nivaer-av-fordommelse","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"35f9f902-7a19-43c7-8ac6-0d9a6d3fdd2a","_createdAt":"2021-09-15T08:33:20Z","title":"Hvordan komme i gang med Business Intelligence","description":"Bruker dere mye tid på manuell rapportering, der data fra ulike datakilder hentes ut manuelt og sammenstilles i et stort Excel-ark, med kompliserte formler kun én person er i stand til å vedlikeholde?","tags":[{"tag":"Data og Analyse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6032f7a172a0e3cd87adb2fe9b69bb857ad31c68-1920x1280.jpg","id":"image-6032f7a172a0e3cd87adb2fe9b69bb857ad31c68-1920x1280-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1280,"width":1920,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6032f7a172a0e3cd87adb2fe9b69bb857ad31c68-1920x1280.jpg?w=1920&h=1280&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6032f7a172a0e3cd87adb2fe9b69bb857ad31c68-1920x1280.jpg?rect=0,1,1920,1278&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6032f7a172a0e3cd87adb2fe9b69bb857ad31c68-1920x1280.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6032f7a172a0e3cd87adb2fe9b69bb857ad31c68-1920x1280.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6032f7a172a0e3cd87adb2fe9b69bb857ad31c68-1920x1280.jpg?rect=1,0,1919,1280&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6032f7a172a0e3cd87adb2fe9b69bb857ad31c68-1920x1280.jpg?rect=1,0,1919,1280&w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6032f7a172a0e3cd87adb2fe9b69bb857ad31c68-1920x1280.jpg?rect=1,0,1919,1280&w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6032f7a172a0e3cd87adb2fe9b69bb857ad31c68-1920x1280.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w","sizes":"(min-width: 1920px) 1920px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1920,"height":1280}},"__typename":"Image"},"author":null,"guestAuthor":{"guestAuthor":{"image":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/eaf7e07f5aefab9bf39b11c09710be69ba4d17d0-800x1040.jpg","__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":null},"__typename":"Image"},"firstname":"Angela Maiken","lastname":"Johnsen","title":"Tidligere ansatt","__typename":"ExternalProfiles"},"__typename":"GuestAuthor"},"publishedAt":"2021-09-14T22:00:00.000Z","slug":{"current":"hvordan-komme-i-gang-med-business-intelligence","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"99ae75fd-6268-45bc-9263-1ebf938baa51","_createdAt":"2021-10-20T18:11:45Z","title":"Å dra på kontoret har aldri kun handlet om antall kodelinjer per dag","description":"I diskusjonene om hjemmekontor, kontorlandskap og fremtidens kontor, blir det stadig ytret at man jobber mer effektivt hjemme. Er det så enkelt?","tags":[{"tag":"Ledelse","__typename":"ArticleTag"},{"tag":"Start et selskap","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/49e52c5aa64c21549079ca5a051406b71502879b-2200x1467.jpg","id":"image-49e52c5aa64c21549079ca5a051406b71502879b-2200x1467-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1467,"width":2200,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/49e52c5aa64c21549079ca5a051406b71502879b-2200x1467.jpg?w=2200&h=1467&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/49e52c5aa64c21549079ca5a051406b71502879b-2200x1467.jpg?rect=0,2,2200,1464&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/49e52c5aa64c21549079ca5a051406b71502879b-2200x1467.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/49e52c5aa64c21549079ca5a051406b71502879b-2200x1467.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/49e52c5aa64c21549079ca5a051406b71502879b-2200x1467.jpg?rect=1,0,2199,1467&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/49e52c5aa64c21549079ca5a051406b71502879b-2200x1467.jpg?w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/49e52c5aa64c21549079ca5a051406b71502879b-2200x1467.jpg?w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/49e52c5aa64c21549079ca5a051406b71502879b-2200x1467.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/49e52c5aa64c21549079ca5a051406b71502879b-2200x1467.jpg?rect=1,0,2199,1467&w=2048&h=1366&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/49e52c5aa64c21549079ca5a051406b71502879b-2200x1467.jpg?w=2200&h=1467&auto=format 2200w","sizes":"(min-width: 2200px) 2200px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2200,"height":1467}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2021-10-20T17:57:35.010Z","slug":{"current":"a-dra-pa-kontoret-har-aldri-kun-handlet-om-antall-kodelinjer-per-dag","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"d5b71d41-c278-4289-b57b-6d647edd7b7b","_createdAt":"2021-11-12T08:19:12Z","title":"Hvordan briljere på teknisk intervju","description":"I denne bloggposter skriver jeg litt om hva som skiller en GOD og en OK utvikler og hvordan vi tester kandidater i Alv for å finne de riktige folkene.","tags":[{"tag":"Systemutvikling","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bd17806899d19dd2fcbaf60dbae45f17177610f2-2000x1333.jpg","id":"image-bd17806899d19dd2fcbaf60dbae45f17177610f2-2000x1333-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1333,"width":2000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bd17806899d19dd2fcbaf60dbae45f17177610f2-2000x1333.jpg?w=2000&h=1333&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bd17806899d19dd2fcbaf60dbae45f17177610f2-2000x1333.jpg?rect=0,2,2000,1331&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bd17806899d19dd2fcbaf60dbae45f17177610f2-2000x1333.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bd17806899d19dd2fcbaf60dbae45f17177610f2-2000x1333.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bd17806899d19dd2fcbaf60dbae45f17177610f2-2000x1333.jpg?rect=0,1,2000,1332&w=1024&h=682&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bd17806899d19dd2fcbaf60dbae45f17177610f2-2000x1333.jpg?rect=0,1,2000,1332&w=1366&h=910&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bd17806899d19dd2fcbaf60dbae45f17177610f2-2000x1333.jpg?w=1600&h=1066&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bd17806899d19dd2fcbaf60dbae45f17177610f2-2000x1333.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/bd17806899d19dd2fcbaf60dbae45f17177610f2-2000x1333.jpg?w=2000&h=1333&auto=format 2000w","sizes":"(min-width: 2000px) 2000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2000,"height":1333}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Lars Espen","lastname":"Nordhus","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2021-11-12T09:35:02.834Z","slug":{"current":"hvordan-briljere-pa-teknisk-intervju","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"c1983d41-e6af-4781-af3b-9f262cfe3366","_createdAt":"2021-12-01T20:33:42Z","title":"- Jeg velger Emacs over Vim","description":"Vi nerder har mange evig-varende diskusjoner. Xbox eller Playstation, Mac eller PC, tabs eller mellomrom. Ingen av de diskusjonene kan måle seg med Emacs eller Vim diskusjonen, som har foregått siden 1985.","tags":[{"tag":"Systemutvikling","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b25b2007613ec22eaef0cbd5c8c965ef932b541c-2000x1333.jpg","id":"image-b25b2007613ec22eaef0cbd5c8c965ef932b541c-2000x1333-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1333,"width":2000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b25b2007613ec22eaef0cbd5c8c965ef932b541c-2000x1333.jpg?w=2000&h=1333&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b25b2007613ec22eaef0cbd5c8c965ef932b541c-2000x1333.jpg?rect=0,2,2000,1331&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b25b2007613ec22eaef0cbd5c8c965ef932b541c-2000x1333.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b25b2007613ec22eaef0cbd5c8c965ef932b541c-2000x1333.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b25b2007613ec22eaef0cbd5c8c965ef932b541c-2000x1333.jpg?rect=0,1,2000,1332&w=1024&h=682&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b25b2007613ec22eaef0cbd5c8c965ef932b541c-2000x1333.jpg?rect=0,1,2000,1332&w=1366&h=910&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b25b2007613ec22eaef0cbd5c8c965ef932b541c-2000x1333.jpg?w=1600&h=1066&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b25b2007613ec22eaef0cbd5c8c965ef932b541c-2000x1333.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b25b2007613ec22eaef0cbd5c8c965ef932b541c-2000x1333.jpg?w=2000&h=1333&auto=format 2000w","sizes":"(min-width: 2000px) 2000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2000,"height":1333}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Martin","lastname":"Klingenberg","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2021-12-01T20:35:57.685Z","slug":{"current":"jeg-velger-emacs-over-vim","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"77d0c679-4ceb-4830-b0cf-237fdce47b2f","_createdAt":"2021-12-23T19:58:16Z","title":"3 ting som blir avgjørende for Alv i 2022","description":"Siden oppstart har vi vokst til over 35 signerte personer i dag, og det beste av alt er at vi har greid å ansette de riktige personene. De som vi kaller helhetskonsulentene. De som kan være med å ikke bare vedlikeholde, men faktisk videreutvikle Alv og kundene våre til å bli noe bedre.","tags":[{"tag":"Start et selskap","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5b71107d3473110d10b4f95d1bd8b67dadd39ae7-1920x1280.jpg","id":"image-5b71107d3473110d10b4f95d1bd8b67dadd39ae7-1920x1280-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1280,"width":1920,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5b71107d3473110d10b4f95d1bd8b67dadd39ae7-1920x1280.jpg?w=1920&h=1280&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5b71107d3473110d10b4f95d1bd8b67dadd39ae7-1920x1280.jpg?rect=0,1,1920,1278&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5b71107d3473110d10b4f95d1bd8b67dadd39ae7-1920x1280.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5b71107d3473110d10b4f95d1bd8b67dadd39ae7-1920x1280.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5b71107d3473110d10b4f95d1bd8b67dadd39ae7-1920x1280.jpg?rect=1,0,1919,1280&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5b71107d3473110d10b4f95d1bd8b67dadd39ae7-1920x1280.jpg?rect=1,0,1919,1280&w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5b71107d3473110d10b4f95d1bd8b67dadd39ae7-1920x1280.jpg?rect=1,0,1919,1280&w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5b71107d3473110d10b4f95d1bd8b67dadd39ae7-1920x1280.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w","sizes":"(min-width: 1920px) 1920px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1920,"height":1280}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2021-12-24T15:04:00.000Z","slug":{"current":"3-ting-som-blir-avgjorende-for-alv-i-2022","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"506e09c6-f97c-44c5-916b-b72d339ae81b","_createdAt":"2022-03-03T06:49:52Z","title":"POC i praksis med Skiskytterforbundet","description":"I høst startet vi et samarbeid med Norges Skikytterforbund med formål om å hente og visualisere data på en bedre måte. Det hele startet med å utvikle en POC. Her er mine erfaringer fra prosessen til nå. ","tags":[{"tag":"Data og Analyse","__typename":"ArticleTag"},{"tag":"Prosjektledelse","__typename":"ArticleTag"},{"tag":"Kundehistorier","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/2461ffa47466903e1d5dfeec937217d3c6a23d61-2000x1333.jpg","id":"image-2461ffa47466903e1d5dfeec937217d3c6a23d61-2000x1333-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1333,"width":2000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/2461ffa47466903e1d5dfeec937217d3c6a23d61-2000x1333.jpg?w=2000&h=1333&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/2461ffa47466903e1d5dfeec937217d3c6a23d61-2000x1333.jpg?rect=0,2,2000,1331&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/2461ffa47466903e1d5dfeec937217d3c6a23d61-2000x1333.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/2461ffa47466903e1d5dfeec937217d3c6a23d61-2000x1333.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/2461ffa47466903e1d5dfeec937217d3c6a23d61-2000x1333.jpg?rect=0,1,2000,1332&w=1024&h=682&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/2461ffa47466903e1d5dfeec937217d3c6a23d61-2000x1333.jpg?rect=0,1,2000,1332&w=1366&h=910&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/2461ffa47466903e1d5dfeec937217d3c6a23d61-2000x1333.jpg?w=1600&h=1066&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/2461ffa47466903e1d5dfeec937217d3c6a23d61-2000x1333.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/2461ffa47466903e1d5dfeec937217d3c6a23d61-2000x1333.jpg?w=2000&h=1333&auto=format 2000w","sizes":"(min-width: 2000px) 2000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2000,"height":1333}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-3da7038977263741634075aedd9be6e8ce33ceaa-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/3da7038977263741634075aedd9be6e8ce33ceaa-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/3da7038977263741634075aedd9be6e8ce33ceaa-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/3da7038977263741634075aedd9be6e8ce33ceaa-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/3da7038977263741634075aedd9be6e8ce33ceaa-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/3da7038977263741634075aedd9be6e8ce33ceaa-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Pål Gudmund","lastname":"Berven","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2022-03-03T08:00:28.907Z","slug":{"current":"poc-i-praksis","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"7beee327-2c83-41c2-8646-23d74139395d","_createdAt":"2022-03-23T15:11:50Z","title":"Frykten for juniorkonsulenter","description":"De siste tre årene har Alv vokst fra 0 til nesten 40 konsulenter. Veksten har gjort at vi har etablert en god del kunderelasjoner. En av tingene som er likt for de alle fleste kundene vi har, og også for de fleste andre utlysninger vi ser, er at når selskaper har behov for ekstra kompetanse, etterspør de stort sett seniorer.","tags":[{"tag":"Ledelse","__typename":"ArticleTag"},{"tag":"Prosjektledelse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/83a9d9998c9977397a9a183af727557843e351f3-1920x1280.png","id":"image-83a9d9998c9977397a9a183af727557843e351f3-1920x1280-png","metadata":{"dimensions":{"height":1280,"width":1920,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/83a9d9998c9977397a9a183af727557843e351f3-1920x1280.png?w=1920&h=1280&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/83a9d9998c9977397a9a183af727557843e351f3-1920x1280.png?rect=0,1,1920,1278&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/83a9d9998c9977397a9a183af727557843e351f3-1920x1280.png?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/83a9d9998c9977397a9a183af727557843e351f3-1920x1280.png?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/83a9d9998c9977397a9a183af727557843e351f3-1920x1280.png?rect=1,0,1919,1280&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/83a9d9998c9977397a9a183af727557843e351f3-1920x1280.png?rect=1,0,1919,1280&w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/83a9d9998c9977397a9a183af727557843e351f3-1920x1280.png?rect=1,0,1919,1280&w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/83a9d9998c9977397a9a183af727557843e351f3-1920x1280.png?w=1920&h=1280&auto=format 1920w","sizes":"(min-width: 1920px) 1920px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1920,"height":1280}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2022-03-23T15:10:06.728Z","slug":{"current":"frykten-for-juniorkonsulenter","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"bdbf2612-dc3b-4c02-85f2-e4e094fdced7","_createdAt":"2022-04-12T18:38:08Z","title":"Tips til deg som ser etter ny jobb","description":"I denne bloggposten gir jeg noen tips til deg som vurderer å bytte jobb. Hvordan du forbereder deg til førstegangsintervju og teknisk intervju, og hvordan du vurderer om arbeidsgiver er riktig for deg.","tags":[{"tag":"Ledelse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/9c630e4742ab9e92bc72ecfcbee1425d3d895194-1920x1240.jpg","id":"image-9c630e4742ab9e92bc72ecfcbee1425d3d895194-1920x1240-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1240,"width":1920,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/9c630e4742ab9e92bc72ecfcbee1425d3d895194-1920x1240.jpg?w=1920&h=1240&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/9c630e4742ab9e92bc72ecfcbee1425d3d895194-1920x1240.jpg?rect=2,0,1917,1240&w=320&h=207&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/9c630e4742ab9e92bc72ecfcbee1425d3d895194-1920x1240.jpg?rect=0,1,1920,1239&w=654&h=422&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/9c630e4742ab9e92bc72ecfcbee1425d3d895194-1920x1240.jpg?w=768&h=496&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/9c630e4742ab9e92bc72ecfcbee1425d3d895194-1920x1240.jpg?rect=0,1,1920,1239&w=1024&h=661&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/9c630e4742ab9e92bc72ecfcbee1425d3d895194-1920x1240.jpg?w=1366&h=882&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/9c630e4742ab9e92bc72ecfcbee1425d3d895194-1920x1240.jpg?w=1600&h=1033&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/9c630e4742ab9e92bc72ecfcbee1425d3d895194-1920x1240.jpg?w=1920&h=1240&auto=format 1920w","sizes":"(min-width: 1920px) 1920px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1920,"height":1240}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Kristin","lastname":"Bjerke","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2022-04-12T18:24:46.995Z","slug":{"current":"tips-til-deg-som-ser-etter-ny-jobb","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"9625b782-ea1d-4cb0-bf7c-c347bb48b01f","_createdAt":"2022-05-03T13:26:35Z","title":"Videoserie: Verdens dårligste investering?","description":"Med mål om å sette Alv på kartet har vi investert en haug av ressurser på en videoserie som i dag kan se ut som verdens dårligste investering. Eller?","tags":[{"tag":"Start et selskap","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/02248bde476c793eac7edf286f9163f4a32ae4b2-1920x1080.jpg","id":"image-02248bde476c793eac7edf286f9163f4a32ae4b2-1920x1080-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1080,"width":1920,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/02248bde476c793eac7edf286f9163f4a32ae4b2-1920x1080.jpg?w=1920&h=1080&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/02248bde476c793eac7edf286f9163f4a32ae4b2-1920x1080.jpg?w=320&h=180&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/02248bde476c793eac7edf286f9163f4a32ae4b2-1920x1080.jpg?rect=1,0,1919,1080&w=654&h=368&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/02248bde476c793eac7edf286f9163f4a32ae4b2-1920x1080.jpg?w=768&h=432&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/02248bde476c793eac7edf286f9163f4a32ae4b2-1920x1080.jpg?w=1024&h=576&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/02248bde476c793eac7edf286f9163f4a32ae4b2-1920x1080.jpg?rect=0,1,1920,1079&w=1366&h=768&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/02248bde476c793eac7edf286f9163f4a32ae4b2-1920x1080.jpg?w=1600&h=900&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/02248bde476c793eac7edf286f9163f4a32ae4b2-1920x1080.jpg?w=1920&h=1080&auto=format 1920w","sizes":"(min-width: 1920px) 1920px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1920,"height":1080}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Jakob Høgh","lastname":"Gjellestad","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2022-05-03T13:21:45.521Z","slug":{"current":"videoserie-verdens-darligste-investering","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"8b442f47-facb-41f2-9fbf-efbd390cd0cc","_createdAt":"2022-05-24T11:55:19Z","title":"Den vanligste årsaken til dataangrep i dag","description":"Nye digitale løsninger betyr nye tilganger for ansatte. God tilgangskontroll er dermed ekstra viktig for å minimere angrepsflaten til ondsinnede hackere.","tags":[{"tag":"Informasjonssikkerhet","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/565fb78699efc000ad4c71bb940b83f78b3fa0ff-2000x1333.jpg","id":"image-565fb78699efc000ad4c71bb940b83f78b3fa0ff-2000x1333-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1333,"width":2000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/565fb78699efc000ad4c71bb940b83f78b3fa0ff-2000x1333.jpg?w=2000&h=1333&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/565fb78699efc000ad4c71bb940b83f78b3fa0ff-2000x1333.jpg?rect=0,2,2000,1331&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/565fb78699efc000ad4c71bb940b83f78b3fa0ff-2000x1333.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/565fb78699efc000ad4c71bb940b83f78b3fa0ff-2000x1333.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/565fb78699efc000ad4c71bb940b83f78b3fa0ff-2000x1333.jpg?rect=0,1,2000,1332&w=1024&h=682&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/565fb78699efc000ad4c71bb940b83f78b3fa0ff-2000x1333.jpg?rect=0,1,2000,1332&w=1366&h=910&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/565fb78699efc000ad4c71bb940b83f78b3fa0ff-2000x1333.jpg?w=1600&h=1066&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/565fb78699efc000ad4c71bb940b83f78b3fa0ff-2000x1333.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/565fb78699efc000ad4c71bb940b83f78b3fa0ff-2000x1333.jpg?w=2000&h=1333&auto=format 2000w","sizes":"(min-width: 2000px) 2000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2000,"height":1333}},"__typename":"Image"},"author":null,"guestAuthor":{"guestAuthor":{"image":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ed7644fe590d542a88bf6e6d4bca03aa30d23baf-800x1040.jpg","__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":null},"__typename":"Image"},"firstname":"Nils","lastname":"Danielsen","title":null,"__typename":"ExternalProfiles"},"__typename":"GuestAuthor"},"publishedAt":"2022-05-24T11:53:42.024Z","slug":{"current":"den-vanligste-arsaken-til-dataangrep-i-dag","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"912d514c-bd72-48e2-b00b-d7cd62e3f8ef","_createdAt":"2022-06-02T06:29:59Z","title":"Prediksjon av klimautslipp med maskinlæring","description":"Slik brukte vi maskinlæringsmodeller til å prediktere klimautslipp til oljeplattformer.","tags":[{"tag":"Data og Analyse","__typename":"ArticleTag"},{"tag":"Kundehistorier","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6aecdb1cdbba354a1eaf195d9e5dd79aa46894ee-2000x1410.jpg","id":"image-6aecdb1cdbba354a1eaf195d9e5dd79aa46894ee-2000x1410-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1410,"width":2000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6aecdb1cdbba354a1eaf195d9e5dd79aa46894ee-2000x1410.jpg?w=2000&h=1410&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6aecdb1cdbba354a1eaf195d9e5dd79aa46894ee-2000x1410.jpg?rect=2,0,1996,1410&w=320&h=226&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6aecdb1cdbba354a1eaf195d9e5dd79aa46894ee-2000x1410.jpg?w=654&h=461&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6aecdb1cdbba354a1eaf195d9e5dd79aa46894ee-2000x1410.jpg?rect=0,1,2000,1409&w=768&h=541&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6aecdb1cdbba354a1eaf195d9e5dd79aa46894ee-2000x1410.jpg?w=1024&h=722&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6aecdb1cdbba354a1eaf195d9e5dd79aa46894ee-2000x1410.jpg?w=1366&h=963&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6aecdb1cdbba354a1eaf195d9e5dd79aa46894ee-2000x1410.jpg?w=1600&h=1128&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6aecdb1cdbba354a1eaf195d9e5dd79aa46894ee-2000x1410.jpg?rect=1,0,1999,1410&w=1920&h=1354&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/6aecdb1cdbba354a1eaf195d9e5dd79aa46894ee-2000x1410.jpg?w=2000&h=1410&auto=format 2000w","sizes":"(min-width: 2000px) 2000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2000,"height":1410}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-e9e5aa347931c384f7c53eddc83a10107452b30d-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e9e5aa347931c384f7c53eddc83a10107452b30d-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e9e5aa347931c384f7c53eddc83a10107452b30d-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e9e5aa347931c384f7c53eddc83a10107452b30d-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e9e5aa347931c384f7c53eddc83a10107452b30d-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e9e5aa347931c384f7c53eddc83a10107452b30d-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Håkon Skogland","lastname":"Halvorsen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2022-06-02T06:59:03.830Z","slug":{"current":"prediksjon-av-klimautslipp-med-maskinlaering","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"be1c7178-c2ed-4b61-88e7-f647bd7d4431","_createdAt":"2022-06-08T11:13:08Z","title":"Hvorfor bedrifter sliter med å ansette utviklere","description":"… og tiltak de kan ta for likevel å løse utfordringene de har.","tags":[{"tag":"Ledelse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/84c38fb78954d071c31e0887337cc3529217fdb5-2500x1666.jpg","id":"image-84c38fb78954d071c31e0887337cc3529217fdb5-2500x1666-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1666,"width":2500,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/84c38fb78954d071c31e0887337cc3529217fdb5-2500x1666.jpg?w=2500&h=1666&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/84c38fb78954d071c31e0887337cc3529217fdb5-2500x1666.jpg?rect=0,1,2500,1664&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/84c38fb78954d071c31e0887337cc3529217fdb5-2500x1666.jpg?rect=1,0,2499,1666&w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/84c38fb78954d071c31e0887337cc3529217fdb5-2500x1666.jpg?rect=1,0,2499,1666&w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/84c38fb78954d071c31e0887337cc3529217fdb5-2500x1666.jpg?rect=0,1,2500,1665&w=1024&h=682&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/84c38fb78954d071c31e0887337cc3529217fdb5-2500x1666.jpg?rect=0,1,2500,1665&w=1366&h=910&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/84c38fb78954d071c31e0887337cc3529217fdb5-2500x1666.jpg?w=1600&h=1066&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/84c38fb78954d071c31e0887337cc3529217fdb5-2500x1666.jpg?rect=0,1,2500,1665&w=1920&h=1279&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/84c38fb78954d071c31e0887337cc3529217fdb5-2500x1666.jpg?w=2048&h=1365&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/84c38fb78954d071c31e0887337cc3529217fdb5-2500x1666.jpg?w=2500&h=1666&auto=format 2500w","sizes":"(min-width: 2500px) 2500px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2500,"height":1666}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2022-06-08T12:35:48.578Z","slug":{"current":"hvorfor-bedrifter-sliter-med-a-ansette-utviklere","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"e146f92e-5397-4550-8022-34467f8428e1","_createdAt":"2022-06-08T12:50:57Z","title":"Hvordan leie inn IT-konsulenter på riktig måte?","description":"Og hvordan rigge prosjekter med konsulenter for å sikre høy og varig verdiskaping?","tags":[{"tag":"Ledelse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0fba35ff49b8040573bc622de1c17967bfe0c6e0-2500x1666.jpg","id":"image-0fba35ff49b8040573bc622de1c17967bfe0c6e0-2500x1666-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1666,"width":2500,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0fba35ff49b8040573bc622de1c17967bfe0c6e0-2500x1666.jpg?w=2500&h=1666&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0fba35ff49b8040573bc622de1c17967bfe0c6e0-2500x1666.jpg?rect=0,1,2500,1664&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0fba35ff49b8040573bc622de1c17967bfe0c6e0-2500x1666.jpg?rect=1,0,2499,1666&w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0fba35ff49b8040573bc622de1c17967bfe0c6e0-2500x1666.jpg?rect=1,0,2499,1666&w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0fba35ff49b8040573bc622de1c17967bfe0c6e0-2500x1666.jpg?rect=0,1,2500,1665&w=1024&h=682&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0fba35ff49b8040573bc622de1c17967bfe0c6e0-2500x1666.jpg?rect=0,1,2500,1665&w=1366&h=910&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0fba35ff49b8040573bc622de1c17967bfe0c6e0-2500x1666.jpg?w=1600&h=1066&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0fba35ff49b8040573bc622de1c17967bfe0c6e0-2500x1666.jpg?rect=0,1,2500,1665&w=1920&h=1279&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0fba35ff49b8040573bc622de1c17967bfe0c6e0-2500x1666.jpg?w=2048&h=1365&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0fba35ff49b8040573bc622de1c17967bfe0c6e0-2500x1666.jpg?w=2500&h=1666&auto=format 2500w","sizes":"(min-width: 2500px) 2500px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2500,"height":1666}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2022-06-08T13:36:43.830Z","slug":{"current":"hvordan-leie-inn-it-konsulenter-pa-riktig-mate","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"7330bf28-f4b4-494b-aec1-3aaf9840a22b","_createdAt":"2022-08-03T13:36:58Z","title":"Mitt livs utfordring – En rotur på 40 dager og 4800 km","description":"I desember setter Sindre og tre kompiser seg i en robåt med mål om å krysse Atlanteren i en robåt på under 30 fot. En varighet på 40 dager, konstant roing i nærmere 5000km. Vi skal følge han på veien, og dette er del 1.","tags":[{"tag":"Ledelse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5c4023f1063d7b8fa5d3120c2becc36d892c9482-2000x1410.jpg","id":"image-5c4023f1063d7b8fa5d3120c2becc36d892c9482-2000x1410-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1410,"width":2000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5c4023f1063d7b8fa5d3120c2becc36d892c9482-2000x1410.jpg?w=2000&h=1410&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5c4023f1063d7b8fa5d3120c2becc36d892c9482-2000x1410.jpg?rect=2,0,1996,1410&w=320&h=226&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5c4023f1063d7b8fa5d3120c2becc36d892c9482-2000x1410.jpg?w=654&h=461&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5c4023f1063d7b8fa5d3120c2becc36d892c9482-2000x1410.jpg?rect=0,1,2000,1409&w=768&h=541&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5c4023f1063d7b8fa5d3120c2becc36d892c9482-2000x1410.jpg?w=1024&h=722&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5c4023f1063d7b8fa5d3120c2becc36d892c9482-2000x1410.jpg?w=1366&h=963&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5c4023f1063d7b8fa5d3120c2becc36d892c9482-2000x1410.jpg?w=1600&h=1128&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5c4023f1063d7b8fa5d3120c2becc36d892c9482-2000x1410.jpg?rect=1,0,1999,1410&w=1920&h=1354&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5c4023f1063d7b8fa5d3120c2becc36d892c9482-2000x1410.jpg?w=2000&h=1410&auto=format 2000w","sizes":"(min-width: 2000px) 2000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2000,"height":1410}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-70c1ab8ca015d7555b133760021258737b195e51-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/70c1ab8ca015d7555b133760021258737b195e51-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/70c1ab8ca015d7555b133760021258737b195e51-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/70c1ab8ca015d7555b133760021258737b195e51-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/70c1ab8ca015d7555b133760021258737b195e51-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/70c1ab8ca015d7555b133760021258737b195e51-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Sindre Toft","lastname":"Nordal","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2022-08-03T13:33:16.425Z","slug":{"current":"mitt-livs-utfordring-en-rotur-pa-40-dager-og-4800-km","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"b7f44446-435d-4194-8bef-7345c1a61d4a","_createdAt":"2022-08-09T11:14:11Z","title":"6 ukers prosjekterfaring for årets studenter","description":"En ny sommer er forbi, og studentene i Alv har avlagt seks intensive uker med frustrasjon, glede og mestringsfølelse.","tags":[{"tag":"Start et selskap","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/54b2b736b7eafb6441b60012c85edeeb4b200d6e-2000x1410.jpg","id":"image-54b2b736b7eafb6441b60012c85edeeb4b200d6e-2000x1410-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1410,"width":2000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/54b2b736b7eafb6441b60012c85edeeb4b200d6e-2000x1410.jpg?w=2000&h=1410&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/54b2b736b7eafb6441b60012c85edeeb4b200d6e-2000x1410.jpg?rect=2,0,1996,1410&w=320&h=226&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/54b2b736b7eafb6441b60012c85edeeb4b200d6e-2000x1410.jpg?w=654&h=461&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/54b2b736b7eafb6441b60012c85edeeb4b200d6e-2000x1410.jpg?rect=0,1,2000,1409&w=768&h=541&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/54b2b736b7eafb6441b60012c85edeeb4b200d6e-2000x1410.jpg?w=1024&h=722&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/54b2b736b7eafb6441b60012c85edeeb4b200d6e-2000x1410.jpg?w=1366&h=963&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/54b2b736b7eafb6441b60012c85edeeb4b200d6e-2000x1410.jpg?w=1600&h=1128&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/54b2b736b7eafb6441b60012c85edeeb4b200d6e-2000x1410.jpg?rect=1,0,1999,1410&w=1920&h=1354&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/54b2b736b7eafb6441b60012c85edeeb4b200d6e-2000x1410.jpg?w=2000&h=1410&auto=format 2000w","sizes":"(min-width: 2000px) 2000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2000,"height":1410}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Jakob Høgh","lastname":"Gjellestad","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2022-08-09T11:16:26.945Z","slug":{"current":"6-ukers-prosjekterfaring-for-sommerstudentene","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"drafts.6836916f-040b-405a-aaf8-55fdf0779581","_createdAt":"2022-09-01T06:37:37Z","title":"Slik har jeg blitt mer selvsikker i ukomfortable situasjoner","description":"Jeg begynte som nyutdannet (graduate) i Alv i januar i år, og har allerede jobbet et halvt år i prosjekt. Som nyutdannet har denne tiden både vært utfordrende, og utrolig givende. Det har vært en vanvittig læringskurve og hvis det er en ting som er sikkert, så er det at du som nyutdannet havner i ukjente situasjoner. Mange ukjente situasjoner.","tags":[{"tag":"Erfaringer","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/515e527e8ec92bf9942cd112e1d53225840d724a-2000x1345.jpg","id":"image-515e527e8ec92bf9942cd112e1d53225840d724a-2000x1345-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1345,"width":2000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/515e527e8ec92bf9942cd112e1d53225840d724a-2000x1345.jpg?w=2000&h=1345&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/515e527e8ec92bf9942cd112e1d53225840d724a-2000x1345.jpg?rect=0,1,2000,1344&w=320&h=215&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/515e527e8ec92bf9942cd112e1d53225840d724a-2000x1345.jpg?rect=1,0,1999,1345&w=654&h=440&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/515e527e8ec92bf9942cd112e1d53225840d724a-2000x1345.jpg?rect=0,1,2000,1344&w=768&h=516&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/515e527e8ec92bf9942cd112e1d53225840d724a-2000x1345.jpg?rect=1,0,1999,1345&w=1024&h=689&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/515e527e8ec92bf9942cd112e1d53225840d724a-2000x1345.jpg?rect=1,0,1999,1345&w=1366&h=919&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/515e527e8ec92bf9942cd112e1d53225840d724a-2000x1345.jpg?w=1600&h=1076&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/515e527e8ec92bf9942cd112e1d53225840d724a-2000x1345.jpg?w=1920&h=1291&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/515e527e8ec92bf9942cd112e1d53225840d724a-2000x1345.jpg?w=2000&h=1345&auto=format 2000w","sizes":"(min-width: 2000px) 2000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2000,"height":1345}},"__typename":"Image"},"author":null,"guestAuthor":{"guestAuthor":{"image":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a72a35dc5cc60331a4a34b8805a5e9e3b5992a64-800x1040.jpg","__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":null},"__typename":"Image"},"firstname":"Marte Haugestøyl","lastname":"Vinje","title":"Tidligere ansatt","__typename":"ExternalProfiles"},"__typename":"GuestAuthor"},"publishedAt":"2022-09-01T07:24:46.446Z","slug":{"current":"slik-har-jeg-blitt-mer-selvsikker-i-ukomfortable-situasjoner","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"a73e2f80-3c65-4e8e-9e61-43944fd5b52d","_createdAt":"2022-09-09T08:18:28Z","title":"Defcon 2022 oppsummert","description":"Sikkerhetsgjengen i Alv dro til Las Vegas, og verdens største sikkerhetskonferanse, Defcon. Her er turen oppsummert!","tags":[{"tag":"Informasjonssikkerhet","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a6455ef2dcc8954ab826f7bfc4f10591c8022ff9-4032x2763.jpg","id":"image-a6455ef2dcc8954ab826f7bfc4f10591c8022ff9-4032x2763-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":2763,"width":4032,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a6455ef2dcc8954ab826f7bfc4f10591c8022ff9-4032x2763.jpg?w=4032&h=2763&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a6455ef2dcc8954ab826f7bfc4f10591c8022ff9-4032x2763.jpg?rect=0,3,4032,2759&w=320&h=219&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a6455ef2dcc8954ab826f7bfc4f10591c8022ff9-4032x2763.jpg?rect=0,1,4032,2762&w=654&h=448&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a6455ef2dcc8954ab826f7bfc4f10591c8022ff9-4032x2763.jpg?rect=0,1,4032,2762&w=768&h=526&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a6455ef2dcc8954ab826f7bfc4f10591c8022ff9-4032x2763.jpg?rect=1,0,4030,2763&w=1024&h=702&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a6455ef2dcc8954ab826f7bfc4f10591c8022ff9-4032x2763.jpg?w=1366&h=936&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a6455ef2dcc8954ab826f7bfc4f10591c8022ff9-4032x2763.jpg?rect=0,1,4032,2762&w=1600&h=1096&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a6455ef2dcc8954ab826f7bfc4f10591c8022ff9-4032x2763.jpg?rect=1,0,4031,2763&w=1920&h=1316&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a6455ef2dcc8954ab826f7bfc4f10591c8022ff9-4032x2763.jpg?rect=0,1,4032,2762&w=2048&h=1403&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a6455ef2dcc8954ab826f7bfc4f10591c8022ff9-4032x2763.jpg?w=2560&h=1754&auto=format 2560w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a6455ef2dcc8954ab826f7bfc4f10591c8022ff9-4032x2763.jpg?w=3440&h=2357&auto=format 3440w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a6455ef2dcc8954ab826f7bfc4f10591c8022ff9-4032x2763.jpg?w=3840&h=2631&auto=format 3840w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a6455ef2dcc8954ab826f7bfc4f10591c8022ff9-4032x2763.jpg?w=4032&h=2763&auto=format 4032w","sizes":"(min-width: 4032px) 4032px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":4032,"height":2763}},"__typename":"Image"},"author":null,"guestAuthor":{"guestAuthor":{"image":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ecb61ef11f7a665f5c5d56d1091ede5a5b3937a7-800x1040.jpg","__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":null},"__typename":"Image"},"firstname":"Anders","lastname":"Lund","title":null,"__typename":"ExternalProfiles"},"__typename":"GuestAuthor"},"publishedAt":"2022-09-09T08:18:26.094Z","slug":{"current":"defcon-2022-oppsummert","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"46359855-a869-48b5-a65f-065ec21a61a8","_createdAt":"2022-09-26T07:53:07Z","title":"Jobber dere egentlig, eller er det bare fest og moro? ","description":"En av våre grunnleggende målsettinger som selskap, er at vi skal gjøre og tilby ting til våre medarbeidere, som de ikke ville fått tilbud om eller mulighet til, hvis de ikke jobbet i selskapet. ","tags":[{"tag":"Start et selskap","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e3a76c567a27207c4bcb6f6e385cdb370dcdf8e5-3000x2000.jpg","id":"image-e3a76c567a27207c4bcb6f6e385cdb370dcdf8e5-3000x2000-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":2000,"width":3000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e3a76c567a27207c4bcb6f6e385cdb370dcdf8e5-3000x2000.jpg?w=3000&h=2000&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e3a76c567a27207c4bcb6f6e385cdb370dcdf8e5-3000x2000.jpg?rect=0,2,3000,1997&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e3a76c567a27207c4bcb6f6e385cdb370dcdf8e5-3000x2000.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e3a76c567a27207c4bcb6f6e385cdb370dcdf8e5-3000x2000.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e3a76c567a27207c4bcb6f6e385cdb370dcdf8e5-3000x2000.jpg?rect=1,0,2999,2000&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e3a76c567a27207c4bcb6f6e385cdb370dcdf8e5-3000x2000.jpg?rect=1,0,2999,2000&w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e3a76c567a27207c4bcb6f6e385cdb370dcdf8e5-3000x2000.jpg?rect=1,0,2999,2000&w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e3a76c567a27207c4bcb6f6e385cdb370dcdf8e5-3000x2000.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e3a76c567a27207c4bcb6f6e385cdb370dcdf8e5-3000x2000.jpg?w=2048&h=1365&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e3a76c567a27207c4bcb6f6e385cdb370dcdf8e5-3000x2000.jpg?rect=1,0,2999,2000&w=2560&h=1707&auto=format 2560w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e3a76c567a27207c4bcb6f6e385cdb370dcdf8e5-3000x2000.jpg?w=3000&h=2000&auto=format 3000w","sizes":"(min-width: 3000px) 3000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":3000,"height":2000}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2022-09-26T08:22:00.000Z","slug":{"current":"jobber-dere-egentlig-eller-er-det-bare-fest-og-moro","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"01b8ab75-6e27-4f46-8795-aefa4a367fa7","_createdAt":"2022-10-06T11:21:33Z","title":"Veien til struktur","description":"Bloggposter postet av selskaper handler ofte om å vise frem det selskapet er gode på eller hva de ansatte er flinke til og som differensierer selskapet fra andre lignende selskaper. Denne bloggposten, derimot, kommer til å være en ganske annerledes bloggpost, da den skal handle om noe jeg er dårligere på enn snittet, nemlig struktur.","tags":[{"tag":"Erfaringer","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d1e3b2ee5e5d076a9e7e62755c42c0f38bbfce8e-2000x1271.jpg","id":"image-d1e3b2ee5e5d076a9e7e62755c42c0f38bbfce8e-2000x1271-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1271,"width":2000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d1e3b2ee5e5d076a9e7e62755c42c0f38bbfce8e-2000x1271.jpg?w=2000&h=1271&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d1e3b2ee5e5d076a9e7e62755c42c0f38bbfce8e-2000x1271.jpg?rect=0,2,2000,1269&w=320&h=203&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d1e3b2ee5e5d076a9e7e62755c42c0f38bbfce8e-2000x1271.jpg?rect=1,0,1998,1271&w=654&h=416&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d1e3b2ee5e5d076a9e7e62755c42c0f38bbfce8e-2000x1271.jpg?w=768&h=488&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d1e3b2ee5e5d076a9e7e62755c42c0f38bbfce8e-2000x1271.jpg?rect=1,0,1999,1271&w=1024&h=651&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d1e3b2ee5e5d076a9e7e62755c42c0f38bbfce8e-2000x1271.jpg?w=1366&h=868&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d1e3b2ee5e5d076a9e7e62755c42c0f38bbfce8e-2000x1271.jpg?w=1600&h=1017&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d1e3b2ee5e5d076a9e7e62755c42c0f38bbfce8e-2000x1271.jpg?w=1920&h=1220&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d1e3b2ee5e5d076a9e7e62755c42c0f38bbfce8e-2000x1271.jpg?w=2000&h=1271&auto=format 2000w","sizes":"(min-width: 2000px) 2000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2000,"height":1271}},"__typename":"Image"},"author":null,"guestAuthor":{"guestAuthor":{"image":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/eaf7e07f5aefab9bf39b11c09710be69ba4d17d0-800x1040.jpg","__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":null},"__typename":"Image"},"firstname":"Angela Maiken","lastname":"Johnsen","title":"Tidligere ansatt","__typename":"ExternalProfiles"},"__typename":"GuestAuthor"},"publishedAt":"2022-10-06T11:21:27.719Z","slug":{"current":"veien-til-struktur","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"f99f83de-39c2-4bf7-beb1-7b454c6413bc","_createdAt":"2022-10-13T05:36:43Z","title":"Kriminelle kaster seg på \"as-a-Service\"-bølgen","description":"Ransomware-as-a-Service (RaaS) har gjort veien til å drive digital utpressing kortere, da de fleste cyberkriminelle kan kjøpe ransomware som tjeneste, på samme måte som du skulle abonnert på andre Software-as-a-Service-produkter.","tags":[{"tag":"Informasjonssikkerhet","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a48f560fdd42f73ed7d780a177f72c7b2601909e-2000x1271.jpg","id":"image-a48f560fdd42f73ed7d780a177f72c7b2601909e-2000x1271-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1271,"width":2000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a48f560fdd42f73ed7d780a177f72c7b2601909e-2000x1271.jpg?w=2000&h=1271&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a48f560fdd42f73ed7d780a177f72c7b2601909e-2000x1271.jpg?rect=0,2,2000,1269&w=320&h=203&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a48f560fdd42f73ed7d780a177f72c7b2601909e-2000x1271.jpg?rect=1,0,1998,1271&w=654&h=416&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a48f560fdd42f73ed7d780a177f72c7b2601909e-2000x1271.jpg?w=768&h=488&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a48f560fdd42f73ed7d780a177f72c7b2601909e-2000x1271.jpg?rect=1,0,1999,1271&w=1024&h=651&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a48f560fdd42f73ed7d780a177f72c7b2601909e-2000x1271.jpg?w=1366&h=868&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a48f560fdd42f73ed7d780a177f72c7b2601909e-2000x1271.jpg?w=1600&h=1017&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a48f560fdd42f73ed7d780a177f72c7b2601909e-2000x1271.jpg?w=1920&h=1220&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a48f560fdd42f73ed7d780a177f72c7b2601909e-2000x1271.jpg?w=2000&h=1271&auto=format 2000w","sizes":"(min-width: 2000px) 2000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2000,"height":1271}},"__typename":"Image"},"author":null,"guestAuthor":{"guestAuthor":{"image":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ed7644fe590d542a88bf6e6d4bca03aa30d23baf-800x1040.jpg","__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":null},"__typename":"Image"},"firstname":"Nils","lastname":"Danielsen","title":null,"__typename":"ExternalProfiles"},"__typename":"GuestAuthor"},"publishedAt":"2022-10-13T05:55:03.541Z","slug":{"current":"kriminelle-kaster-seg-pa-as-a-service-bolgen","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"cf37d408-b838-4bcc-a249-3f0c06f40518","_createdAt":"2022-11-14T11:29:01Z","title":"Hvordan forberede 40 dager på åpent hav i en robåt","description":"Blodsmaken i munnen, blemmene i hendene og utmattelsen jeg kjente etterpå er noe jeg husker godt den dag i dag. Nå er det kun 4 uker til vi reiser ned til startlinjen.","tags":[{"tag":"Erfaringer","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/773d3fe0120190732431aafcbd3dc3eb5ebc1cc9-2000x1410.jpg","id":"image-773d3fe0120190732431aafcbd3dc3eb5ebc1cc9-2000x1410-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1410,"width":2000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/773d3fe0120190732431aafcbd3dc3eb5ebc1cc9-2000x1410.jpg?w=2000&h=1410&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/773d3fe0120190732431aafcbd3dc3eb5ebc1cc9-2000x1410.jpg?rect=2,0,1996,1410&w=320&h=226&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/773d3fe0120190732431aafcbd3dc3eb5ebc1cc9-2000x1410.jpg?w=654&h=461&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/773d3fe0120190732431aafcbd3dc3eb5ebc1cc9-2000x1410.jpg?rect=0,1,2000,1409&w=768&h=541&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/773d3fe0120190732431aafcbd3dc3eb5ebc1cc9-2000x1410.jpg?w=1024&h=722&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/773d3fe0120190732431aafcbd3dc3eb5ebc1cc9-2000x1410.jpg?w=1366&h=963&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/773d3fe0120190732431aafcbd3dc3eb5ebc1cc9-2000x1410.jpg?w=1600&h=1128&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/773d3fe0120190732431aafcbd3dc3eb5ebc1cc9-2000x1410.jpg?rect=1,0,1999,1410&w=1920&h=1354&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/773d3fe0120190732431aafcbd3dc3eb5ebc1cc9-2000x1410.jpg?w=2000&h=1410&auto=format 2000w","sizes":"(min-width: 2000px) 2000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2000,"height":1410}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-70c1ab8ca015d7555b133760021258737b195e51-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/70c1ab8ca015d7555b133760021258737b195e51-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/70c1ab8ca015d7555b133760021258737b195e51-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/70c1ab8ca015d7555b133760021258737b195e51-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/70c1ab8ca015d7555b133760021258737b195e51-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/70c1ab8ca015d7555b133760021258737b195e51-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Sindre Toft","lastname":"Nordal","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2022-11-14T11:42:16.525Z","slug":{"current":"hvordan-forberede-40-dager-pa-apent-hav-i-en-robat","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"b51f11d3-dab3-4be3-9b66-cd997b1b50f3","_createdAt":"2022-12-01T08:49:41Z","title":"Slik har vi jobbet for å gjøre NRK tryggere","description":"Dette innlegget oppsummerer noe av det Anders har vært med på å oppnå i løpet av hans tid i NRK, og vil forhåpentligvis også si noe om hvorfor informasjonssikkerhet har fått kraftig økt fokus de senere årene.","tags":[{"tag":"Informasjonssikkerhet","__typename":"ArticleTag"},{"tag":"Kundehistorier","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b3bed256750958dc714947a686adab8e7a4cd420-1828x1218.jpg","id":"image-b3bed256750958dc714947a686adab8e7a4cd420-1828x1218-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1218,"width":1828,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b3bed256750958dc714947a686adab8e7a4cd420-1828x1218.jpg?w=1828&h=1218&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b3bed256750958dc714947a686adab8e7a4cd420-1828x1218.jpg?rect=0,1,1828,1217&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b3bed256750958dc714947a686adab8e7a4cd420-1828x1218.jpg?rect=1,0,1827,1218&w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b3bed256750958dc714947a686adab8e7a4cd420-1828x1218.jpg?rect=1,0,1827,1218&w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b3bed256750958dc714947a686adab8e7a4cd420-1828x1218.jpg?rect=0,1,1828,1217&w=1024&h=682&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b3bed256750958dc714947a686adab8e7a4cd420-1828x1218.jpg?w=1366&h=910&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b3bed256750958dc714947a686adab8e7a4cd420-1828x1218.jpg?w=1600&h=1066&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b3bed256750958dc714947a686adab8e7a4cd420-1828x1218.jpg?w=1828&h=1218&auto=format 1828w","sizes":"(min-width: 1828px) 1828px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1828,"height":1218}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2022-12-01T12:15:30.031Z","slug":{"current":"tre-ar-hos-nrk-tre-doblet-og-kraftig-profesjonalisert","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"cff6829c-b89c-45a2-92bc-3a5208db0639","_createdAt":"2022-12-22T14:16:01Z","title":"Ilddåpen som ble en stor prøvelse","description":"Når jeg ser tilbake på sommeren har det vært den mest hektiske, men også den mest lærerike jeg kan huske.","tags":[{"tag":"Erfaringer","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e40c2b4fc5c99178f7a3be36189b498ab6da5c5a-2000x1410.jpg","id":"image-e40c2b4fc5c99178f7a3be36189b498ab6da5c5a-2000x1410-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1410,"width":2000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e40c2b4fc5c99178f7a3be36189b498ab6da5c5a-2000x1410.jpg?w=2000&h=1410&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e40c2b4fc5c99178f7a3be36189b498ab6da5c5a-2000x1410.jpg?rect=2,0,1996,1410&w=320&h=226&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e40c2b4fc5c99178f7a3be36189b498ab6da5c5a-2000x1410.jpg?w=654&h=461&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e40c2b4fc5c99178f7a3be36189b498ab6da5c5a-2000x1410.jpg?rect=0,1,2000,1409&w=768&h=541&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e40c2b4fc5c99178f7a3be36189b498ab6da5c5a-2000x1410.jpg?w=1024&h=722&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e40c2b4fc5c99178f7a3be36189b498ab6da5c5a-2000x1410.jpg?w=1366&h=963&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e40c2b4fc5c99178f7a3be36189b498ab6da5c5a-2000x1410.jpg?w=1600&h=1128&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e40c2b4fc5c99178f7a3be36189b498ab6da5c5a-2000x1410.jpg?rect=1,0,1999,1410&w=1920&h=1354&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e40c2b4fc5c99178f7a3be36189b498ab6da5c5a-2000x1410.jpg?w=2000&h=1410&auto=format 2000w","sizes":"(min-width: 2000px) 2000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2000,"height":1410}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-70c1ab8ca015d7555b133760021258737b195e51-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/70c1ab8ca015d7555b133760021258737b195e51-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/70c1ab8ca015d7555b133760021258737b195e51-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/70c1ab8ca015d7555b133760021258737b195e51-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/70c1ab8ca015d7555b133760021258737b195e51-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/70c1ab8ca015d7555b133760021258737b195e51-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Sindre Toft","lastname":"Nordal","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2022-12-22T14:17:00.000Z","slug":{"current":"ilddapen-som-ble-en-stor-provelse","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"f70e29b0-8620-4f05-906e-b147667efaa7","_createdAt":"2023-01-03T12:36:38Z","title":"Hadde jeg bare visst dette da jeg startet med Angular","description":"Angular er ganske ulikt mange andre rammeverk. Les Martin Klingenberg sine tips for å bli en bedre Angular-utvikler.","tags":[{"tag":"Systemutvikling","__typename":"ArticleTag"},{"tag":"Erfaringer","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f9cd1930ef8cfa5f03989cc31fe7ae629d74f852-2500x1667.jpg","id":"image-f9cd1930ef8cfa5f03989cc31fe7ae629d74f852-2500x1667-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1667,"width":2500,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f9cd1930ef8cfa5f03989cc31fe7ae629d74f852-2500x1667.jpg?w=2500&h=1667&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f9cd1930ef8cfa5f03989cc31fe7ae629d74f852-2500x1667.jpg?rect=0,2,2500,1664&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f9cd1930ef8cfa5f03989cc31fe7ae629d74f852-2500x1667.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f9cd1930ef8cfa5f03989cc31fe7ae629d74f852-2500x1667.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f9cd1930ef8cfa5f03989cc31fe7ae629d74f852-2500x1667.jpg?rect=1,0,2499,1667&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f9cd1930ef8cfa5f03989cc31fe7ae629d74f852-2500x1667.jpg?w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f9cd1930ef8cfa5f03989cc31fe7ae629d74f852-2500x1667.jpg?w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f9cd1930ef8cfa5f03989cc31fe7ae629d74f852-2500x1667.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f9cd1930ef8cfa5f03989cc31fe7ae629d74f852-2500x1667.jpg?rect=1,0,2499,1667&w=2048&h=1366&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f9cd1930ef8cfa5f03989cc31fe7ae629d74f852-2500x1667.jpg?w=2500&h=1667&auto=format 2500w","sizes":"(min-width: 2500px) 2500px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2500,"height":1667}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Martin","lastname":"Klingenberg","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2023-01-03T12:37:44.690Z","slug":{"current":"hadde-jeg-bare-visst-dette-da-jeg-startet-med-angular","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"7219ee42-e367-47f8-b7a0-41d1f8ff0aa0","_createdAt":"2023-01-24T09:22:45Z","title":"Fra reaktivt til prediktivt vedlikehold med Bane NOR","description":"Alv har bidratt til at Bane NOR har tatt i bruk maskinlæring og kunstig intelligens til å gå fra reaktivt til prediktivt vedlikehold av Norges jernbanelinjer. ","tags":[{"tag":"Data og Analyse","__typename":"ArticleTag"},{"tag":"Kundehistorier","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/26b2e255ab0722d85ec93b54b2159d7d4aabcf72-2500x1667.jpg","id":"image-26b2e255ab0722d85ec93b54b2159d7d4aabcf72-2500x1667-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1667,"width":2500,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/26b2e255ab0722d85ec93b54b2159d7d4aabcf72-2500x1667.jpg?w=2500&h=1667&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/26b2e255ab0722d85ec93b54b2159d7d4aabcf72-2500x1667.jpg?rect=0,2,2500,1664&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/26b2e255ab0722d85ec93b54b2159d7d4aabcf72-2500x1667.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/26b2e255ab0722d85ec93b54b2159d7d4aabcf72-2500x1667.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/26b2e255ab0722d85ec93b54b2159d7d4aabcf72-2500x1667.jpg?rect=1,0,2499,1667&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/26b2e255ab0722d85ec93b54b2159d7d4aabcf72-2500x1667.jpg?w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/26b2e255ab0722d85ec93b54b2159d7d4aabcf72-2500x1667.jpg?w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/26b2e255ab0722d85ec93b54b2159d7d4aabcf72-2500x1667.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/26b2e255ab0722d85ec93b54b2159d7d4aabcf72-2500x1667.jpg?rect=1,0,2499,1667&w=2048&h=1366&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/26b2e255ab0722d85ec93b54b2159d7d4aabcf72-2500x1667.jpg?w=2500&h=1667&auto=format 2500w","sizes":"(min-width: 2500px) 2500px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2500,"height":1667}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Jakob Høgh","lastname":"Gjellestad","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2023-01-24T09:22:30.297Z","slug":{"current":"fra-reaktivt-til-prediktivt-vedlikehold","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"93165bf2-b985-4bec-8516-3ef00c8a0815","_createdAt":"2023-02-08T08:16:47Z","title":"IT-sikkerhet enkelt forklart","description":"Hvorfor er det så vanskelig å forstå hva IT-sikkerhet er og handler om? Kanskje fordi noen vanlig dødelige aldri har satt seg ned for å prøve og forklare det, etter å ha slitt i lang tid med å forstå det selv?","tags":[{"tag":"Informasjonssikkerhet","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg","id":"image-11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1667,"width":2500,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg?w=2500&h=1667&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg?rect=0,2,2500,1664&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg?rect=1,0,2499,1667&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg?w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg?w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg?rect=1,0,2499,1667&w=2048&h=1366&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg?w=2500&h=1667&auto=format 2500w","sizes":"(min-width: 2500px) 2500px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2500,"height":1667}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Kristin","lastname":"Bjerke","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2023-02-08T08:16:12.267Z","slug":{"current":"it-sikkerhet-enkelt-forklart","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"a6020a2b-4199-417e-89a7-9852ee9a5c54","_createdAt":"2023-03-23T07:51:54Z","title":"Stadig flere selskaper angripes gjennom underleverandører","description":"Et leverandørkjedeangrep er et målrettet hackerangrep mot programvare og tjenester, hvor hovedmålet er å utføre skade mot kundene og brukerne av programvaren som blir angrepet.","tags":[{"tag":"Informasjonssikkerhet","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b50b8dae08c5b0db2a37526cfb19a4fe63160f74-5489x3659.jpg","id":"image-b50b8dae08c5b0db2a37526cfb19a4fe63160f74-5489x3659-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":3659,"width":5489,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b50b8dae08c5b0db2a37526cfb19a4fe63160f74-5489x3659.jpg?w=5489&h=3659&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b50b8dae08c5b0db2a37526cfb19a4fe63160f74-5489x3659.jpg?rect=0,3,5489,3654&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b50b8dae08c5b0db2a37526cfb19a4fe63160f74-5489x3659.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b50b8dae08c5b0db2a37526cfb19a4fe63160f74-5489x3659.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b50b8dae08c5b0db2a37526cfb19a4fe63160f74-5489x3659.jpg?rect=2,0,5486,3659&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b50b8dae08c5b0db2a37526cfb19a4fe63160f74-5489x3659.jpg?rect=2,0,5486,3659&w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b50b8dae08c5b0db2a37526cfb19a4fe63160f74-5489x3659.jpg?rect=2,0,5487,3659&w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b50b8dae08c5b0db2a37526cfb19a4fe63160f74-5489x3659.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b50b8dae08c5b0db2a37526cfb19a4fe63160f74-5489x3659.jpg?rect=0,1,5489,3658&w=2048&h=1365&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b50b8dae08c5b0db2a37526cfb19a4fe63160f74-5489x3659.jpg?rect=2,0,5487,3659&w=2560&h=1707&auto=format 2560w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b50b8dae08c5b0db2a37526cfb19a4fe63160f74-5489x3659.jpg?w=3440&h=2293&auto=format 3440w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b50b8dae08c5b0db2a37526cfb19a4fe63160f74-5489x3659.jpg?w=3840&h=2560&auto=format 3840w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b50b8dae08c5b0db2a37526cfb19a4fe63160f74-5489x3659.jpg?rect=0,1,5489,3658&w=4096&h=2730&auto=format 4096w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/b50b8dae08c5b0db2a37526cfb19a4fe63160f74-5489x3659.jpg?w=5489&h=3659&auto=format 5489w","sizes":"(min-width: 5489px) 5489px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":5489,"height":3659}},"__typename":"Image"},"author":null,"guestAuthor":{"guestAuthor":{"image":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ed7644fe590d542a88bf6e6d4bca03aa30d23baf-800x1040.jpg","__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":null},"__typename":"Image"},"firstname":"Nils","lastname":"Danielsen","title":null,"__typename":"ExternalProfiles"},"__typename":"GuestAuthor"},"publishedAt":"2023-03-23T07:58:00.000Z","slug":{"current":"stadig-flere-selskaper-angripes-gjennom-underleverandorer","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"0be5be6e-8bd9-48a3-ac8f-d1db5d762a40","_createdAt":"2023-05-04T19:47:35Z","title":"Norges mest åpne konsulentselskap?","description":"For å være helt ærlig så er det vanskelig å fortelle den virkelig kjernen av hva som gjør Alv annerledes. På papiret er vi ganske like som alle andre IT-konsulentselskaper.","tags":[{"tag":"Start et selskap","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5804e4b83184f1f69a1faf5f52a9e82e8613d4dd-4242x2828.jpg","id":"image-5804e4b83184f1f69a1faf5f52a9e82e8613d4dd-4242x2828-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":2828,"width":4242,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5804e4b83184f1f69a1faf5f52a9e82e8613d4dd-4242x2828.jpg?w=4242&h=2828&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5804e4b83184f1f69a1faf5f52a9e82e8613d4dd-4242x2828.jpg?rect=0,2,4242,2824&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5804e4b83184f1f69a1faf5f52a9e82e8613d4dd-4242x2828.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5804e4b83184f1f69a1faf5f52a9e82e8613d4dd-4242x2828.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5804e4b83184f1f69a1faf5f52a9e82e8613d4dd-4242x2828.jpg?rect=1,0,4240,2828&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5804e4b83184f1f69a1faf5f52a9e82e8613d4dd-4242x2828.jpg?rect=1,0,4240,2828&w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5804e4b83184f1f69a1faf5f52a9e82e8613d4dd-4242x2828.jpg?rect=1,0,4241,2828&w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5804e4b83184f1f69a1faf5f52a9e82e8613d4dd-4242x2828.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5804e4b83184f1f69a1faf5f52a9e82e8613d4dd-4242x2828.jpg?rect=0,1,4242,2827&w=2048&h=1365&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5804e4b83184f1f69a1faf5f52a9e82e8613d4dd-4242x2828.jpg?rect=1,0,4241,2828&w=2560&h=1707&auto=format 2560w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5804e4b83184f1f69a1faf5f52a9e82e8613d4dd-4242x2828.jpg?w=3440&h=2293&auto=format 3440w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5804e4b83184f1f69a1faf5f52a9e82e8613d4dd-4242x2828.jpg?w=3840&h=2560&auto=format 3840w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5804e4b83184f1f69a1faf5f52a9e82e8613d4dd-4242x2828.jpg?rect=1,0,4241,2828&w=4096&h=2731&auto=format 4096w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/5804e4b83184f1f69a1faf5f52a9e82e8613d4dd-4242x2828.jpg?w=4242&h=2828&auto=format 4242w","sizes":"(min-width: 4242px) 4242px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":4242,"height":2828}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/16e5e1b959b9a522787d93a354c0f56266fd7dba-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Jakob Høgh","lastname":"Gjellestad","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2023-05-04T19:48:37.548Z","slug":{"current":"norges-mest-apne-konsulentselskap","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"4423f176-fbb7-497b-846c-2af3bc130b84","_createdAt":"2023-05-26T05:50:25Z","title":"Bli med å kartlegge frontendlandskapet","description":"Head of Frontend, Martin Klingenberg, tar et tak for å komme til bunns i frontendlandskapet her i Norge! Del og delta.","tags":[{"tag":"Systemutvikling","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/21d86ddc0c302c5000e2e91bf6f9727f6e4c8237-3000x2000.jpg","id":"image-21d86ddc0c302c5000e2e91bf6f9727f6e4c8237-3000x2000-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":2000,"width":3000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/21d86ddc0c302c5000e2e91bf6f9727f6e4c8237-3000x2000.jpg?w=3000&h=2000&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/21d86ddc0c302c5000e2e91bf6f9727f6e4c8237-3000x2000.jpg?rect=0,2,3000,1997&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/21d86ddc0c302c5000e2e91bf6f9727f6e4c8237-3000x2000.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/21d86ddc0c302c5000e2e91bf6f9727f6e4c8237-3000x2000.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/21d86ddc0c302c5000e2e91bf6f9727f6e4c8237-3000x2000.jpg?rect=1,0,2999,2000&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/21d86ddc0c302c5000e2e91bf6f9727f6e4c8237-3000x2000.jpg?rect=1,0,2999,2000&w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/21d86ddc0c302c5000e2e91bf6f9727f6e4c8237-3000x2000.jpg?rect=1,0,2999,2000&w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/21d86ddc0c302c5000e2e91bf6f9727f6e4c8237-3000x2000.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/21d86ddc0c302c5000e2e91bf6f9727f6e4c8237-3000x2000.jpg?w=2048&h=1365&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/21d86ddc0c302c5000e2e91bf6f9727f6e4c8237-3000x2000.jpg?rect=1,0,2999,2000&w=2560&h=1707&auto=format 2560w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/21d86ddc0c302c5000e2e91bf6f9727f6e4c8237-3000x2000.jpg?w=3000&h=2000&auto=format 3000w","sizes":"(min-width: 3000px) 3000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":3000,"height":2000}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d63e38c41041fc021fdcd1c9cc8b19d697220932-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Martin","lastname":"Klingenberg","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2023-05-26T06:01:17.805Z","slug":{"current":"bli-med-a-kartlegge-frontendlandskapet","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"3d5be238-4f71-4bbb-b8e6-34d95e764f22","_createdAt":"2023-05-30T07:48:08Z","title":"4 høydepunkter fra Data Innovation Summit 2023","description":"I år reiste hele data og analyse-teamet sammen til konferansen Data Innovation Summit i Stockholm! Her er våre høydepunkt!","tags":[{"tag":"Data og Analyse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0c34f086af2857a5365273b2b38bbd8cf3d42aed-2684x2013.jpg","id":"image-0c34f086af2857a5365273b2b38bbd8cf3d42aed-2684x2013-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":2013,"width":2684,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0c34f086af2857a5365273b2b38bbd8cf3d42aed-2684x2013.jpg?w=2684&h=2013&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0c34f086af2857a5365273b2b38bbd8cf3d42aed-2684x2013.jpg?w=320&h=240&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0c34f086af2857a5365273b2b38bbd8cf3d42aed-2684x2013.jpg?rect=2,0,2681,2013&w=654&h=491&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0c34f086af2857a5365273b2b38bbd8cf3d42aed-2684x2013.jpg?w=768&h=576&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0c34f086af2857a5365273b2b38bbd8cf3d42aed-2684x2013.jpg?w=1024&h=768&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0c34f086af2857a5365273b2b38bbd8cf3d42aed-2684x2013.jpg?rect=1,0,2683,2013&w=1366&h=1025&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0c34f086af2857a5365273b2b38bbd8cf3d42aed-2684x2013.jpg?w=1600&h=1200&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0c34f086af2857a5365273b2b38bbd8cf3d42aed-2684x2013.jpg?w=1920&h=1440&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0c34f086af2857a5365273b2b38bbd8cf3d42aed-2684x2013.jpg?w=2048&h=1536&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0c34f086af2857a5365273b2b38bbd8cf3d42aed-2684x2013.jpg?w=2560&h=1920&auto=format 2560w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/0c34f086af2857a5365273b2b38bbd8cf3d42aed-2684x2013.jpg?w=2684&h=2013&auto=format 2684w","sizes":"(min-width: 2684px) 2684px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2684,"height":2013}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-e9e5aa347931c384f7c53eddc83a10107452b30d-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e9e5aa347931c384f7c53eddc83a10107452b30d-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e9e5aa347931c384f7c53eddc83a10107452b30d-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e9e5aa347931c384f7c53eddc83a10107452b30d-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e9e5aa347931c384f7c53eddc83a10107452b30d-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/e9e5aa347931c384f7c53eddc83a10107452b30d-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Håkon Skogland","lastname":"Halvorsen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2023-05-30T07:57:14.021Z","slug":{"current":"4-hoydepunkter-fra-data-innovation-summit-2023","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"95e26526-4d92-44e7-9669-7eb75cd98aba","_createdAt":"2023-06-29T05:44:51Z","title":"Derfor bør du bruke review-miljøer","description":"Review-miljøer gjør det mulig for alle på teamet å jobbe med oppgaven uten å hindre hverandres arbeid, noe som øker effektiviteten betydelig. Jeg har personlig veldig gode erfaringer med review-miljøer, og noen av disse vil jeg belyse i denne bloggposten.","tags":[{"tag":"Systemutvikling","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/532c8a0b8f97ad21ba29e41c258d73d6128ad6ef-1500x1000.jpg","id":"image-532c8a0b8f97ad21ba29e41c258d73d6128ad6ef-1500x1000-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1000,"width":1500,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/532c8a0b8f97ad21ba29e41c258d73d6128ad6ef-1500x1000.jpg?w=1500&h=1000&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/532c8a0b8f97ad21ba29e41c258d73d6128ad6ef-1500x1000.jpg?rect=0,1,1500,998&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/532c8a0b8f97ad21ba29e41c258d73d6128ad6ef-1500x1000.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/532c8a0b8f97ad21ba29e41c258d73d6128ad6ef-1500x1000.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/532c8a0b8f97ad21ba29e41c258d73d6128ad6ef-1500x1000.jpg?rect=1,0,1499,1000&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/532c8a0b8f97ad21ba29e41c258d73d6128ad6ef-1500x1000.jpg?rect=1,0,1499,1000&w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/532c8a0b8f97ad21ba29e41c258d73d6128ad6ef-1500x1000.jpg?w=1500&h=1000&auto=format 1500w","sizes":"(min-width: 1500px) 1500px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1500,"height":1000}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-f5fcef6e35abb9e6158a3104bc31f9bf45d368e9-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f5fcef6e35abb9e6158a3104bc31f9bf45d368e9-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f5fcef6e35abb9e6158a3104bc31f9bf45d368e9-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f5fcef6e35abb9e6158a3104bc31f9bf45d368e9-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f5fcef6e35abb9e6158a3104bc31f9bf45d368e9-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f5fcef6e35abb9e6158a3104bc31f9bf45d368e9-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Truls","lastname":"Aagaard","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2023-06-29T06:20:48.349Z","slug":{"current":"derfor-bor-du-bruke-review-miljoer","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"f112ae35-a9df-4793-ae41-b41be5f401e3","_createdAt":"2023-09-19T15:00:28Z","title":"Er du helt avhengig av én eller flere selvstendige utviklere? ","description":"Alt for mange selskaper sitter og er helt avhengige av selvstendige næringsdrivende - enkeltpersoner. Det kan bli en stor flaskehals for prosjektet ditt.","tags":[{"tag":"Ledelse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg","id":"image-11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1667,"width":2500,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg?w=2500&h=1667&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg?rect=0,2,2500,1664&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg?rect=1,0,2499,1667&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg?w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg?w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg?rect=1,0,2499,1667&w=2048&h=1366&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/11e5ffacb77758a2bc3a8c079a8330c04051a228-2500x1667.jpg?w=2500&h=1667&auto=format 2500w","sizes":"(min-width: 2500px) 2500px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2500,"height":1667}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/85fbf46a21d12749165eb04d90702505d159c74b-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Kristin","lastname":"Bjerke","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2023-09-19T14:59:52.479Z","slug":{"current":"er-du-helt-avhengig-av-en-eller-flere-selvstendige-utviklere","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"1197d2ef-9cd8-458e-9580-4c65070c5475","_createdAt":"2023-10-03T08:39:17Z","title":"Hvordan phishing bruker sosial manipulasjon","description":"Hva er phishing og hvorfor fungere det så bra? Hva er det som egentlig gjør det så effektivt? ","tags":[{"tag":"Informasjonssikkerhet","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f8fbf70d5fca0e66ceab3088c572c9513813fd38-2500x1667.jpg","id":"image-f8fbf70d5fca0e66ceab3088c572c9513813fd38-2500x1667-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1667,"width":2500,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f8fbf70d5fca0e66ceab3088c572c9513813fd38-2500x1667.jpg?w=2500&h=1667&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f8fbf70d5fca0e66ceab3088c572c9513813fd38-2500x1667.jpg?rect=0,2,2500,1664&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f8fbf70d5fca0e66ceab3088c572c9513813fd38-2500x1667.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f8fbf70d5fca0e66ceab3088c572c9513813fd38-2500x1667.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f8fbf70d5fca0e66ceab3088c572c9513813fd38-2500x1667.jpg?rect=1,0,2499,1667&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f8fbf70d5fca0e66ceab3088c572c9513813fd38-2500x1667.jpg?w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f8fbf70d5fca0e66ceab3088c572c9513813fd38-2500x1667.jpg?w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f8fbf70d5fca0e66ceab3088c572c9513813fd38-2500x1667.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f8fbf70d5fca0e66ceab3088c572c9513813fd38-2500x1667.jpg?rect=1,0,2499,1667&w=2048&h=1366&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f8fbf70d5fca0e66ceab3088c572c9513813fd38-2500x1667.jpg?w=2500&h=1667&auto=format 2500w","sizes":"(min-width: 2500px) 2500px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2500,"height":1667}},"__typename":"Image"},"author":null,"guestAuthor":{"guestAuthor":{"image":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/94cd8d585dfa2d8e5a9e7dbd4f240cc638628cf8-800x1040.jpg","__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":null},"__typename":"Image"},"firstname":"Ida","lastname":"Karlsen","title":null,"__typename":"ExternalProfiles"},"__typename":"GuestAuthor"},"publishedAt":"2023-10-04T05:47:20.194Z","slug":{"current":"hvordan-phishing-bruker-sosial-manipulasjon","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"f0fbaeaa-b6ce-4839-9854-edd74b02aaa9","_createdAt":"2023-11-09T12:54:19Z","title":"8 steg for en bedre teknisk arkitektur ","description":"Her er 8 viktige punkter når du gjøre review av teknisk arkitektur. ","tags":[{"tag":"Utvikling","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8ca16151e75cb4a866f638318f3edb0b9e7e5563-2000x1333.jpg","id":"image-8ca16151e75cb4a866f638318f3edb0b9e7e5563-2000x1333-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1333,"width":2000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8ca16151e75cb4a866f638318f3edb0b9e7e5563-2000x1333.jpg?w=2000&h=1333&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8ca16151e75cb4a866f638318f3edb0b9e7e5563-2000x1333.jpg?rect=0,2,2000,1331&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8ca16151e75cb4a866f638318f3edb0b9e7e5563-2000x1333.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8ca16151e75cb4a866f638318f3edb0b9e7e5563-2000x1333.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8ca16151e75cb4a866f638318f3edb0b9e7e5563-2000x1333.jpg?rect=0,1,2000,1332&w=1024&h=682&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8ca16151e75cb4a866f638318f3edb0b9e7e5563-2000x1333.jpg?rect=0,1,2000,1332&w=1366&h=910&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8ca16151e75cb4a866f638318f3edb0b9e7e5563-2000x1333.jpg?w=1600&h=1066&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8ca16151e75cb4a866f638318f3edb0b9e7e5563-2000x1333.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/8ca16151e75cb4a866f638318f3edb0b9e7e5563-2000x1333.jpg?w=2000&h=1333&auto=format 2000w","sizes":"(min-width: 2000px) 2000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2000,"height":1333}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Lars Espen","lastname":"Nordhus","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2023-11-09T12:48:43.643Z","slug":{"current":"8-steg-for-en-bedre-teknisk-arkitektur","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"d2728ac9-a71b-4cd5-a6d8-b4b7ba87d2eb","_createdAt":"2023-11-13T08:02:59Z","title":"Alv:Up - noe mer enn bare en internkonferanse","description":"Alv:Up er en viktig arena for kompetansebygging og utveksling av erfaringer. På disse kveldene veksler vi mellom å være elever og lærere, og vi trives i begge roller. Vi deler, utforsker og diskuterer.","tags":[{"tag":"Erfaringer","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d50e78f184a3f80ed54768373fc21c9eaefcedb3-2500x1667.jpg","id":"image-d50e78f184a3f80ed54768373fc21c9eaefcedb3-2500x1667-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1667,"width":2500,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d50e78f184a3f80ed54768373fc21c9eaefcedb3-2500x1667.jpg?w=2500&h=1667&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d50e78f184a3f80ed54768373fc21c9eaefcedb3-2500x1667.jpg?rect=0,2,2500,1664&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d50e78f184a3f80ed54768373fc21c9eaefcedb3-2500x1667.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d50e78f184a3f80ed54768373fc21c9eaefcedb3-2500x1667.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d50e78f184a3f80ed54768373fc21c9eaefcedb3-2500x1667.jpg?rect=1,0,2499,1667&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d50e78f184a3f80ed54768373fc21c9eaefcedb3-2500x1667.jpg?w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d50e78f184a3f80ed54768373fc21c9eaefcedb3-2500x1667.jpg?w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d50e78f184a3f80ed54768373fc21c9eaefcedb3-2500x1667.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d50e78f184a3f80ed54768373fc21c9eaefcedb3-2500x1667.jpg?rect=1,0,2499,1667&w=2048&h=1366&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/d50e78f184a3f80ed54768373fc21c9eaefcedb3-2500x1667.jpg?w=2500&h=1667&auto=format 2500w","sizes":"(min-width: 2500px) 2500px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":2500,"height":1667}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-c3dad4933a4d91dd8e9b4cc9902890965a056e86-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c3dad4933a4d91dd8e9b4cc9902890965a056e86-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c3dad4933a4d91dd8e9b4cc9902890965a056e86-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c3dad4933a4d91dd8e9b4cc9902890965a056e86-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c3dad4933a4d91dd8e9b4cc9902890965a056e86-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c3dad4933a4d91dd8e9b4cc9902890965a056e86-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Renée","lastname":"Hamsund","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2023-11-13T07:44:18.196Z","slug":{"current":"alv-up-noe-mer-enn-bare-en-internkonferanse","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"e58fdd90-2a9a-46ea-894e-023b8e2d52b5","_createdAt":"2023-12-21T17:52:14Z","title":"2023 – året for utvikling, enten man ville eller ikke","description":"Vi ender året totalt sett med overskudd. Det er jeg veldig stolt over, fordi dette har vært et tøft år. Heldigvis ligger det mye positivt i utfordringer. Det tvinger oss nemlig til å utvikle oss, enten vi vil eller ikke.","tags":[{"tag":"Start et selskap","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a52b13e9125c08bb544eb8c91ab4f3145ca79912-4242x2828.jpg","id":"image-a52b13e9125c08bb544eb8c91ab4f3145ca79912-4242x2828-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":2828,"width":4242,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a52b13e9125c08bb544eb8c91ab4f3145ca79912-4242x2828.jpg?w=4242&h=2828&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a52b13e9125c08bb544eb8c91ab4f3145ca79912-4242x2828.jpg?rect=0,2,4242,2824&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a52b13e9125c08bb544eb8c91ab4f3145ca79912-4242x2828.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a52b13e9125c08bb544eb8c91ab4f3145ca79912-4242x2828.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a52b13e9125c08bb544eb8c91ab4f3145ca79912-4242x2828.jpg?rect=1,0,4240,2828&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a52b13e9125c08bb544eb8c91ab4f3145ca79912-4242x2828.jpg?rect=1,0,4240,2828&w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a52b13e9125c08bb544eb8c91ab4f3145ca79912-4242x2828.jpg?rect=1,0,4241,2828&w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a52b13e9125c08bb544eb8c91ab4f3145ca79912-4242x2828.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a52b13e9125c08bb544eb8c91ab4f3145ca79912-4242x2828.jpg?rect=0,1,4242,2827&w=2048&h=1365&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a52b13e9125c08bb544eb8c91ab4f3145ca79912-4242x2828.jpg?rect=1,0,4241,2828&w=2560&h=1707&auto=format 2560w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a52b13e9125c08bb544eb8c91ab4f3145ca79912-4242x2828.jpg?w=3440&h=2293&auto=format 3440w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a52b13e9125c08bb544eb8c91ab4f3145ca79912-4242x2828.jpg?w=3840&h=2560&auto=format 3840w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a52b13e9125c08bb544eb8c91ab4f3145ca79912-4242x2828.jpg?rect=1,0,4241,2828&w=4096&h=2731&auto=format 4096w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/a52b13e9125c08bb544eb8c91ab4f3145ca79912-4242x2828.jpg?w=4242&h=2828&auto=format 4242w","sizes":"(min-width: 4242px) 4242px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":4242,"height":2828}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2023-12-21T17:48:38.743Z","slug":{"current":"2023-aret-for-utvikling-enten-man-ville-eller-ikke","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"964f0fda-ffef-4db4-b285-8a2a68dca693","_createdAt":"2024-01-03T11:54:29Z","title":"6 tips for å lykkes som Techlead","description":"Mange tenker på Techlead kun som en flink utvikler, mens Techleadene selv ofte tenker på seg selv som et teknisk orakel som bør bestemme det meste. Begge disse ytterpunktene står i veien for god verdiskaping. ","tags":[{"tag":"Systemutvikling","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a081d88e67e48bc1408a08dd0aa64d02194239-3000x2000.jpg","id":"image-f2a081d88e67e48bc1408a08dd0aa64d02194239-3000x2000-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":2000,"width":3000,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a081d88e67e48bc1408a08dd0aa64d02194239-3000x2000.jpg?w=3000&h=2000&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a081d88e67e48bc1408a08dd0aa64d02194239-3000x2000.jpg?rect=0,2,3000,1997&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a081d88e67e48bc1408a08dd0aa64d02194239-3000x2000.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a081d88e67e48bc1408a08dd0aa64d02194239-3000x2000.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a081d88e67e48bc1408a08dd0aa64d02194239-3000x2000.jpg?rect=1,0,2999,2000&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a081d88e67e48bc1408a08dd0aa64d02194239-3000x2000.jpg?rect=1,0,2999,2000&w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a081d88e67e48bc1408a08dd0aa64d02194239-3000x2000.jpg?rect=1,0,2999,2000&w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a081d88e67e48bc1408a08dd0aa64d02194239-3000x2000.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a081d88e67e48bc1408a08dd0aa64d02194239-3000x2000.jpg?w=2048&h=1365&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a081d88e67e48bc1408a08dd0aa64d02194239-3000x2000.jpg?rect=1,0,2999,2000&w=2560&h=1707&auto=format 2560w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/f2a081d88e67e48bc1408a08dd0aa64d02194239-3000x2000.jpg?w=3000&h=2000&auto=format 3000w","sizes":"(min-width: 3000px) 3000px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":3000,"height":2000}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Lars Espen","lastname":"Nordhus","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2024-01-03T11:32:32.970Z","slug":{"current":"6-tips-for-a-lykkes-som-tech-lead","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"717f2d19-b61e-4c99-9fd5-d006a9b705e0","_createdAt":"2024-01-23T13:18:17Z","title":"Få en bedre møtekultur med disse 7 spørsmålene","description":"Når møtene blir mange og potensielt meningsløse, er det ikke bare tiden som går tapt - ryktet ditt står også på spill!","tags":[{"tag":"Prosjektledelse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ca71cf01870a21cb44dc9be76ca80b2a01dcea6c-4242x2828.jpg","id":"image-ca71cf01870a21cb44dc9be76ca80b2a01dcea6c-4242x2828-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":2828,"width":4242,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ca71cf01870a21cb44dc9be76ca80b2a01dcea6c-4242x2828.jpg?w=4242&h=2828&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ca71cf01870a21cb44dc9be76ca80b2a01dcea6c-4242x2828.jpg?rect=0,2,4242,2824&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ca71cf01870a21cb44dc9be76ca80b2a01dcea6c-4242x2828.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ca71cf01870a21cb44dc9be76ca80b2a01dcea6c-4242x2828.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ca71cf01870a21cb44dc9be76ca80b2a01dcea6c-4242x2828.jpg?rect=1,0,4240,2828&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ca71cf01870a21cb44dc9be76ca80b2a01dcea6c-4242x2828.jpg?rect=1,0,4240,2828&w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ca71cf01870a21cb44dc9be76ca80b2a01dcea6c-4242x2828.jpg?rect=1,0,4241,2828&w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ca71cf01870a21cb44dc9be76ca80b2a01dcea6c-4242x2828.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ca71cf01870a21cb44dc9be76ca80b2a01dcea6c-4242x2828.jpg?rect=0,1,4242,2827&w=2048&h=1365&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ca71cf01870a21cb44dc9be76ca80b2a01dcea6c-4242x2828.jpg?rect=1,0,4241,2828&w=2560&h=1707&auto=format 2560w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ca71cf01870a21cb44dc9be76ca80b2a01dcea6c-4242x2828.jpg?w=3440&h=2293&auto=format 3440w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ca71cf01870a21cb44dc9be76ca80b2a01dcea6c-4242x2828.jpg?w=3840&h=2560&auto=format 3840w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ca71cf01870a21cb44dc9be76ca80b2a01dcea6c-4242x2828.jpg?rect=1,0,4241,2828&w=4096&h=2731&auto=format 4096w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/ca71cf01870a21cb44dc9be76ca80b2a01dcea6c-4242x2828.jpg?w=4242&h=2828&auto=format 4242w","sizes":"(min-width: 4242px) 4242px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":4242,"height":2828}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-c3dad4933a4d91dd8e9b4cc9902890965a056e86-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c3dad4933a4d91dd8e9b4cc9902890965a056e86-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c3dad4933a4d91dd8e9b4cc9902890965a056e86-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c3dad4933a4d91dd8e9b4cc9902890965a056e86-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c3dad4933a4d91dd8e9b4cc9902890965a056e86-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/c3dad4933a4d91dd8e9b4cc9902890965a056e86-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Renée","lastname":"Hamsund","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2024-01-23T13:02:16.553Z","slug":{"current":"fa-en-bedre-motekultur-med-disse-7-sporsmalene","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"4da372b9-82c9-4555-ae69-7f7047ee9ecd","_createdAt":"2024-03-01T11:26:50Z","title":"Er Identity API Endpoints i .net 8 kroken på døra for tredjepartsautentisering? ","description":".net 8 med nye Identity Endpoints oppsett. Vi har tatt en en nærmere titt på det. Er Identity API Endpoints i .net 8 kroken på døra for tredjepartsautentisering? ","tags":[{"tag":"Systemutvikling","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/05feb839924a4eb138a51b8706de1434e0b12cd8-6652x4435.jpg","id":"image-05feb839924a4eb138a51b8706de1434e0b12cd8-6652x4435-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":4435,"width":6652,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/05feb839924a4eb138a51b8706de1434e0b12cd8-6652x4435.jpg?w=6652&h=4435&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/05feb839924a4eb138a51b8706de1434e0b12cd8-6652x4435.jpg?rect=0,4,6652,4428&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/05feb839924a4eb138a51b8706de1434e0b12cd8-6652x4435.jpg?w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/05feb839924a4eb138a51b8706de1434e0b12cd8-6652x4435.jpg?w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/05feb839924a4eb138a51b8706de1434e0b12cd8-6652x4435.jpg?rect=2,0,6649,4435&w=1024&h=683&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/05feb839924a4eb138a51b8706de1434e0b12cd8-6652x4435.jpg?rect=1,0,6650,4435&w=1366&h=911&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/05feb839924a4eb138a51b8706de1434e0b12cd8-6652x4435.jpg?rect=1,0,6650,4435&w=1600&h=1067&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/05feb839924a4eb138a51b8706de1434e0b12cd8-6652x4435.jpg?w=1920&h=1280&auto=format 1920w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/05feb839924a4eb138a51b8706de1434e0b12cd8-6652x4435.jpg?rect=0,1,6652,4434&w=2048&h=1365&auto=format 2048w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/05feb839924a4eb138a51b8706de1434e0b12cd8-6652x4435.jpg?rect=1,0,6651,4435&w=2560&h=1707&auto=format 2560w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/05feb839924a4eb138a51b8706de1434e0b12cd8-6652x4435.jpg?rect=1,0,6651,4435&w=3440&h=2294&auto=format 3440w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/05feb839924a4eb138a51b8706de1434e0b12cd8-6652x4435.jpg?w=3840&h=2560&auto=format 3840w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/05feb839924a4eb138a51b8706de1434e0b12cd8-6652x4435.jpg?w=4096&h=2731&auto=format 4096w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/05feb839924a4eb138a51b8706de1434e0b12cd8-6652x4435.jpg?w=6652&h=4435&auto=format 6652w","sizes":"(min-width: 6652px) 6652px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":6652,"height":4435}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/09cdd66bb9124c6d3c9df34304afe8f38b8228d8-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Lars Espen","lastname":"Nordhus","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":"2024-03-01T11:19:31.381Z","slug":{"current":"er-identity-api-endpoints-i-net-8-kroken-pa-dora-for-tredjepartsautentisering","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"},{"id":"9ddc1eb4-62b9-4141-81f1-a04f82724cec","_createdAt":"2021-01-16T12:47:29Z","title":"Hvorfor investere i fremtidens kontor?","description":"Denne uka signerte vi kontrakt på nye kontorer.\n\nI disse tider, hvor mange vurderer å flytte til mindre kontorer og heller prioritere hjemmekontor, gjør Alv sin klart største investering noensinne, ved å signere splitter nye kontorer på 500 kvadratmeter.\n\nI denne bloggposten vil jeg skrive om hvorfor jeg mener at kontorer er viktigere enn noensinne, men også hva vi mener er viktig for fremtidens kontor i konsulentbransjen.","tags":[{"tag":"Start et selskap","__typename":"ArticleTag"},{"tag":"Ledelse","__typename":"ArticleTag"}],"mainImage":{"asset":{"url":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/39db84fa2609ae9b6c69ae74bc0d7eeca73e0fe4-1732x1154.jpg","id":"image-39db84fa2609ae9b6c69ae74bc0d7eeca73e0fe4-1732x1154-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1154,"width":1732,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/39db84fa2609ae9b6c69ae74bc0d7eeca73e0fe4-1732x1154.jpg?w=1732&h=1154&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/39db84fa2609ae9b6c69ae74bc0d7eeca73e0fe4-1732x1154.jpg?rect=0,1,1732,1153&w=320&h=213&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/39db84fa2609ae9b6c69ae74bc0d7eeca73e0fe4-1732x1154.jpg?rect=1,0,1731,1154&w=654&h=436&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/39db84fa2609ae9b6c69ae74bc0d7eeca73e0fe4-1732x1154.jpg?rect=1,0,1731,1154&w=768&h=512&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/39db84fa2609ae9b6c69ae74bc0d7eeca73e0fe4-1732x1154.jpg?w=1024&h=682&auto=format 1024w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/39db84fa2609ae9b6c69ae74bc0d7eeca73e0fe4-1732x1154.jpg?w=1366&h=910&auto=format 1366w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/39db84fa2609ae9b6c69ae74bc0d7eeca73e0fe4-1732x1154.jpg?w=1600&h=1066&auto=format 1600w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/39db84fa2609ae9b6c69ae74bc0d7eeca73e0fe4-1732x1154.jpg?w=1732&h=1154&auto=format 1732w","sizes":"(min-width: 1732px) 1732px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":1732,"height":1154}},"__typename":"Image"},"author":{"image":{"asset":{"id":"image-583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040-jpg","metadata":{"dimensions":{"height":1040,"width":800,"__typename":"SanityImageDimensions"},"__typename":"SanityImageMetadata"},"__typename":"SanityImageAsset","gatsbyImageData":{"images":{"sources":[],"fallback":{"src":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format","srcSet":"https://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=320&h=416&auto=format 320w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=654&h=850&auto=format 654w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=768&h=998&auto=format 768w,\nhttps://cdn.sanity.io/images/mnr37rl0/production/583dfe9dc100f4f886d01b9f221b6afe9d47e46c-800x1040.jpg?w=800&h=1040&auto=format 800w","sizes":"(min-width: 800px) 800px, 100vw"}},"layout":"constrained","width":800,"height":1040}},"__typename":"Image"},"firstname":"Marcus Sahlin","lastname":"Pettersen","__typename":"Employee"},"guestAuthor":null,"publishedAt":null,"slug":{"current":"hvorfor-investere-i-fremtidens-kontor","__typename":"Slug"},"__typename":"Article"}]},"pageContext":{}},"staticQueryHashes":["3380642874"],"matchPath":"/blogg/:slug"};/*]]>*/