Alv Logo
Del

Hva definerer en spennende rolle?

Å definere en spennende rolle er vanskelig.

Jeg definerer den i hvert fall ikke som en rolle hvor man KUN har morsomme oppgaver. Det finnes ingen roller i arbeidslivet som er morsomme hele tiden. Alle roller har både kjedelig arbeidsoppgaver og rutineoppgaver, som gjentar seg fra dag til dag, uke til uke, og måned til måned. Faktisk er det slik at de mest spennende rollene jeg har hatt, har også vært de rollene med flest gjentagende kjedelige rutineoppgaver.

En spennende rolle handler for meg mer om muligheten til å ha innflytelse, utvikling og det å få noe igjen for innsatsen man legger ned.

Det å avgjøre om en rolle faktisk er spennende mens man er i en rekrutteringsprosess kan være vanskelig. Det er lett å bli blendet av salgspitchen til selskapene, uten helt å skjønne hva som faktisk ligger i ordene, og om de inneholder substans, eller om det primært er tomme løfter.

I denne bloggposten vil jeg peke på hva som bør ligge til rette for at et selskap skal være et sted hvor det er verdt å være ansatt, og hva du bør se etter og spørre om i et jobbintervju, for å finne en rolle som er spennende og har potensiale.

Innflytelse

Personlig har jeg alltid utviklet meg mest når jeg har fått gjennomføre de tingene jeg har hatt tro på. Når jeg har fått mulighet til å sette strøm på tankene mine og sette dem ut i livet. For det er i de tilfellene man må stå for tankene og meningene man har og se om tankene også holder vann i den virkelige verden.

De ser på ledere og tenker at de har en utrolig spennende jobb, fordi de har så mye innflytelse, uten å tenke på jobben som ligger bak.

Hvis du skal kunne få innflytelse, må imidlertid selskapet også være rigget for at du skal kunne ta ansvar. Det er nemlig slik at mulighet for innflytelse svært sjeldent kommer uten at man også må stå til ansvar for det du får innflytelse over. Det er også slik at hvis du først får ansvar for noe, medfører det også at du som oftest må gjøre mye av selve jobben.

Dette er noe mange glemmer. De ser på ledere og tenker at de har en utrolig spennende jobb, fordi de har så mye innflytelse, uten å tenke på jobben som ligger bak.

En god pekepinn på mulighetene til å ta ansvar, bruker å være å se på hierarkiet i selskapet. Er det et strikt hierarki med mange trinn? Hva skal i så fall til for å klatre i dette hierarkiet? Hvilke muligheter gis på det trinnet du kommer inn på? Hvis du har noe du brenner for, hva skal til for å få lov til å gjennomføre dette? Hvordan er beslutningsprosessene og får du tilgang til disse prosessene?

Utvikling

Konsulenter er flinke og de får ofte positive tilbakemeldinger. Min erfaring er imidlertid at flinke folk ønsker å bli enda bedre og at de jobber hardt med å få tilbakemeldinger på hva de kan bli bedre på, men at mange sliter med å få det, siden de konsistent leverer så bra.

For at allerede flinke konsulenter skal bli enda bedre, krever det noe annet av arbeidsgiver. Det krever at man anerkjenner nivået konsulenten er på, og ikke gir tilbakemeldinger ut fra egne forventninger, men heller starter å ta kompetansenivået til konsulenten seriøst, og begynner å aktivt se etter måter konsulenten kan utvikle seg på, ut fra det nivået den allerede er på.

IT og systemutvikling er trolig domenet som utvikler seg raskest i verden. Derfor bør det meste, særlig innen konsulentbransjen, være fokusert rundt det å utvikle deg selv og de rundt deg raskere.

For at allerede flinke konsulenter skal bli enda bedre, krever det noe annet av arbeidsgiver. Det krever at man anerkjenner nivået konsulenten er på, og ikke gir tilbakemeldinger ut fra egne forventninger (...)

Konsulentbransjen er imidlertid også en bransje hvor det ofte er hektiske dager i hektiske prosjekt. Derfor er det viktig at du som jobbsøker stiller spørsmålet om hvordan selskapet tar vare på din utvikling. Hvilken kultur har selskapet for å gi tilbakemeldinger? Hvordan følges medarbeidere opp og utfordres til å stadig bli bedre? Hvordan kan du som konsulent være sikker på at arbeidsgiver finner de riktige oppdragene for deg, har nok støtte og oppfølging av deg i prosjektet du havner i, og legger til rette for din utvikling både i prosjekt og i selskapet ellers? Hvordan sørger selskapet for intern faglig utvikling? Settes det av tid til det? Dekkes kurs, konferanser og sertifiseringer? Oppfordres det til at medarbeidere driver med faglig utvikling? På hvilken måte? Kompenseres denne ekstra innsatsen, eller hvordan fungerer overtids- og kompensasjonsordningene i selskapet?

Payback

For meg er det viktig å få tilbake for innsatsen man legger ned. Totalpakken er imidlertid viktigere enn kun den tilbudte årslønna. Da snakker jeg ikke om pensjon, forsikring og andre goder som selskapene har i tillegg til lønna, selv om det selvsagt også har en betydning i totalregnestykket. Jeg snakker mer om de større tingene. Om hvordan kompensasjonsordningene er for den innsatsen man legger inn utover normal arbeidsdag.

For meg er det viktig å få tilbake for innsatsen man legger ned.

Får du som medarbeider ta del i overskuddet og suksessen til selskapet i form av bonus eller overskuddsdeling, eller forsvinner alt ekstra til noen få partnere på toppen? Hva med ekstra arbeidstid utover 7,5 timer per dag?

Tilbyr selskapet overtidsbetaling og hvordan fungerer den? Det er veldig vanlig i konsulentbransjen at mange selskaper kun gir overtidsbetaling for fakturerbare timer, mens det man gjør av kompetanseutvikling og annet internarbeid, blir man ikke kompensert for utover normal arbeidstid.

Hvordan legger selskapet til rette for sosiale aktiviteter som turer, fredagspilser og annen feiring? Arrangeres og dekkes noe av dette av selskapet, eller ligger både planlegging og kostnad helt på den enkelte medarbeider?

Oppsummering

Hva er viktig for deg i den jobben og rollen du har?

Hvis du er opptatt av å ha en spennende rolle, hvor det er åpning for å både få og ta ansvar og hvor du gjennom dette gis mulighet til å utvikle deg videre, så er de tre punktene nevnt i denne bloggposten noe jeg ville tenkt nøye gjennom, både i jobben du er i og i eventuelle nye jobber du vurderer.

Still gjerne spørsmål om disse områdene til potensielle arbeidsgivere og grav til du føler deg komfortabel med svarene. Det er nemlig ikke alle arbeidsgivere som greier å holde det de lover gjennom intervjuprosessen når hverdagen kommer. Det kan du lese mer om i denne bloggposten.

Du bruker i ukedagene mye av dine våkne timer på jobb. Hvis du som meg er interessert i å få disse timene til å være spennende og utviklende, må du selv sørge for å rigge deg sånn at du kan få en rolle som kan oppfylle dette.

Del
Les også
Les mer

Hvorfor investere i fremtidens kontor?

Denne uka signerte vi kontrakt på nye kontorer. I disse tider, hvor mange vurderer å flytte til mindre kontorer og heller prioritere hjemmekontor, gjør Alv sin klart største investering noensinne, ved...

Hvorfor investere i fremtidens kontor?

Start et selskap
Ledelse
Marcus Sahlin Pettersen - 1/1/1970
Les mer

Hvordan leie inn IT-konsulenter på riktig måte?

Og hvordan rigge prosjekter med konsulenter for å sikre høy og varig verdiskaping?

Hvordan leie inn IT-konsulenter på riktig måte?

Ledelse
Marcus Sahlin Pettersen - 6/8/2022
Les mer

Hvorfor bedrifter sliter med å ansette utviklere

… og tiltak de kan ta for likevel å løse utfordringene de har.

Hvorfor bedrifter sliter med å ansette utviklere

Ledelse
Marcus Sahlin Pettersen - 6/8/2022