Om Alv

Alv er et konsulentselskap som hjelper kunder inn i den digitale fremtiden.

Bransjeerfaring

I Alv har vi erfaring fra en rekke bransjer. Bredest erfaring har vi fra

Energisektoren, Bank og forsikring og Offentlig sektor

Erfaring og spisskompetanse fra ulike bransjer, er verdifullt og det hjelper konsulentene våre med å komme raskt inn i nye kunders domene. 

Den brede erfaringen vår innenfor ulike bransjer har lært oss at det er veldig mange utfordringer man møter på i systemutviklingsprosjekter som er uavhengig av bransje.

I Alv har vi spisskompetanse på systemutviklingsprosjekter. Vi hjelper kundene våre med alt fra oppstart, til implementering og gjennomføring av prosjekter, til innføring av sluttproduktet i forretningen. Vi jobber tett med kundene våre, for å knytte deres domenekunnskap sammen med vår samlede kunnskap om systemutvikling for å raskt skape verdi sammen.

Vi hjelper gjerne kunder innen alle bransjer. Vil du vite mer, eller trenger du vår hjelp? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Tjenesteområder

Alv bygges rundt systemutviklingsprosessen. Kjernen i det vi driver med og kan er koding, men for å skape gode løsninger av kode, trengs det også en rekke støttefunksjoner. Alv leverer helheten. Vi har blant annet systemutviklere, prosjektledere, test- og kvalitetssikrere, funksjonelle arkitekter og miljøer innen både informasjonssikkerhet og data og analyse. I Alv har vi skapt et miljø hvor vi hele tiden utvikler hverandre, slik at vi til enhver tid holder oss helt i forkant av den tekniske og markedsmessige utviklingen.

Alv er et konsulentselskap som både kan leie ut enkeltkonsulenter til selskaper, og leverer fullstendige team som kan jobbe med dine systemutviklingsløsninger.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om hva vi kan hjelpe deg med!

Prosjektledelse

Vi har svært høy kompetanse på prosjektledelse av systemutviklingsprosjekter i Alv.Det å lede systemutviklingsprosjekter er krevende. Selv om mange konsulenter og selskaper har jobbet smidig og iterativt i mange år, krever dette en helt annen tilnærming, nærhet og driv, sammenlignet med tradisjonell prosjektledelse. Vi mener at det avgjørende i slike prosjekter er et nært samspill mellom kunde og leverandør. Kunden kjenner domenet, kravene og behovene, mens vi vet hvordan vi raskest og best kan utvikle systemene som gir høyest verdi, raskest mulig.

I Alv har vi prosjektledere med bred erfaring fra ledelse av forskjellige systemutviklingsprosjekter. Vi jobber alltid smidig og tilnærmer oss utfordringene sammen med kundene våre. Alv har som mål at vi skal være en partner for de vi jobber med, hvor vi gjennom å dele på vår ekspertise innenfor systemutviklingsledelse, i et nært samarbeid, kan komme frem til beste løsning i hvert enkelt tilfelle. Med Alv som partner, blir kundene våre utfordret i hele systemutviklingsprosessen. Dette gjør at både sluttproduktet for kunden, og verdien det skaper for selskapet blir høyere. Vi jobber alltid for å forbedre oss selv og kundene våre.

Systemutvikling

Systemutvikling er kjernen i det vi driver med. Det er jo der vi faktisk lager noe. Det er kode som skaper systemene vi utvikler for og sammen med kundene våre. For å holde deg oppdatert i dagens marked, må du brenne for det du gjør. Det finnes trolig ikke noe sted hvor dette er mer riktig, enn innenfor systemutviklingsdomenet. Derfor har vi i Alv lagt hele selskapet til rette for kontinuerlig utvikling. Gjennom erfaringsdeling, spennende og reelle internprosjekter, samt et levende og engasjert internnettverk, sørger vi for at systemutviklerne i Alv  utvikler seg, får et godt nettverk internt, og kan levere bedre enn de ville greid på egen hånd. Gjennom kontinuerlig kompetanseheving og utvikling av hverandre, er systemutviklerne i Alv alltid oppdatert på de nyeste trendene og teknologiene innenfor domenet. Vi har konsulenter med kompetanse innenfor alle de store teknologiene, som blant annet .Net, Java, Python og front-end.

Test og kvalitetssikring

I et marked hvor kravene til både leveransehastighet og leveransekvalitet øker, er test og kvalitetssikring stadig viktigere. Test og kvalitetssikring skal ikke være noe som senker hastigheten på utviklingen, men være noe som sørger for at man gjennom å fokusere på kvalitet, greier å levere høy verdi raskt. Ved at man fortsetter å fokusere på kvalitet gjennom hele utviklingsløpet, greier man å beholde en høyere hastighet og skape en høyere verdi, enn systemer med lavere kvalitet vil kunne greie.

Alv har konsulenter med solid erfaring innen test og kvalitetssikring. Alle har erfaring fra systemutvikling og smidige og iterative prosesser. Vi har kompetanse på alt fra testledelse til teknisk test og testautomatisering.

Data og Analyse

Den beste måten å bli kjent med en bedrift, er ved å se på datene deres. Hva slags data har de, hvordan er den strukturert, hvordan ivaretas den og hvor mye blir faktisk brukt til noe mer enn å bare være data, og bidrar til økt verdi. 

I Alv tilbyr vi tjenester i spekteret fra rådgivning og strategi til implementering og oppfølging, slik at enda flere kan bli bedre på å utnytte de dataene de sitter på til sitt fulle potensiale. Vi bygger også et miljø innen maskinlæring og «artificial intelligence».

Data og analyse-miljøet i Alv er nært knyttet inn mot resten av selskapet. Dette sikrer at vi greier å se helheten ved å kombinere det tekniske systemutviklingsaspektet, med det forretningsmessige aspektet knyttet til datainnholdet og mulighetene som ligger i det. 

Informasjonssikkerhet

Verden har gjennomgått en enorm teknologisk utvikling de siste årene, og risikobildet er betydelig endret.

Bedrifter må nå beskytte seg mot trusler fra hele verden, og angriperne blir stadig mer sofistikerte og målrettede. Samtidig som dette setter svært høye krav til gode sikkerhetstiltak, må ikke tiltakene komme i veien for brukervennligheten. Mennesket er det svakeste ledd, og løsninger som går på bekostning av brukervennlighet, fører som regel til at brukerne finner andre enklere veier til målet.

Konsulentene innen informasjonssikkerhet hos Alv har god erfaring med å vurdere, teste og utvikle sikkerhetstiltak. Vi har kompetanse innen sikkerhetstesting, etablering av ulike sikkerhetsløsninger og sikkerhetsprodukter, vurdering av skyløsninger og design og etablering av tekniske sikkerhetstiltak.

Dette beskriver Alv

Gjennom ærlighet, råskap og engasjement bygger vi i Alv en kultur med god takhøyde, rom for å stille spørsmål og muligheter for å utvikle seg.

Ærlig

Ærlighet skapes gjennom gode relasjoner. Derfor er det viktig for oss å bygge en kultur med gode relasjoner. Derfor er det sosiale viktig for å oppnå ærlighet. Vi tror alle utvikles best og raskest gjennom ærlige tilbakemeldinger.

Å være Rå handler om å gi det lille ekstra til både kunde, men også medarbeidere. «Tough love» er noe vi praktiserer i Alv. Vi kommer til å kaste folk på dypt vann, men alle skal også få rom til å feile og rom til å lære av sine feil.

Engasjert

Å være engasjert handler om å brenne for kundene og for medarbeiderne våre. Vår eneste og viktigste ressurs er våre medarbeidere. For å beholde nødvendig engasjement fra alle, investerer vi tungt i våre medarbeidere både både faglig og sosialt.

Alv eies og drives av de ansatte

Vi bidrar fra en tidlig fase, med behov og krav, til å hjelpe med implementering av løsninger og innføring og endring. Alv tilbyr konsulenter innen utvikling, arkitektur, sikkerhet, test og prosjektledelse.

 

I Alv har vi tro på tverrfaglig samarbeid. På grunn av dette er vi ikke internt organiserte i klassiske avdelinger ut fra fagmiljø. I stedet jobber vi sammen som en gruppe. Dette samarbeidet tar vi også med oss ut til kundene våre.