Jobbe i Alv

Er du vår neste medarbeider?

Alv søker medarbeidere

Vi bygger Norges mest attraktive konsulentselskap. For å lykkes med dette, trenger vi flere medarbeidere. Vi trenger all kompetanse relatert til systemutvikling.

 

Det vil si blant annet systemutviklere, testledere, teknisk testere, funksjonelle arkitekter og prosjektledere. Hvis du tror du kan være rett for Alv, håper vi du sender oss en CV og søknad.

10 GODE GRUNNER TIL Å JOBBE I ALV

1. Kulturbygging på dine premisser

I Alv har du som medarbeider direkte innflytelse på den kulturen vi bygger og du kan dermed skape din egen drømmearbeidsplass. Alv skal være et sted medarbeidere ønsker å jobbe lenge. Det er en arbeidsplass hvor man utfordres og utvikles, og samtidig et sted hvor vi har det morsomt på veien. Vi bygger en kultur i Alv på verdiene våre om ærlighet, råskap og engasjement.

2. Lønn for strevet

Alle medarbeidere i Alv har konkurransedyktig lønn. Vår modell er en fastlønn med overtidsbetaling. Eventuell overtid kan du ta ut som betaling eller som avspasering. Siden alt selskapet tjener går tilbake til selskapet og medarbeiderne, mener vi at det ikke skal være mulig å tilby en bedre totalpakke enn det Alv tilbyr sine medarbeidere.

  • Konkurransedyktig lønn
  • Full lønn under fødselspermisjon
  • Betaling eller fleksitid for overtidstimer
  • Overskuddsdeling flatt til alle ansatte
  • Høye budsjetter for både faglige og sosiale arrangement
3. Vi vinner sammen - Overskuddsdeling

Det er medarbeiderne som skaper overskuddet i selskapet. Derfor setter vi av 25% av det årlige overskuddet (minus avgifter), som deles flatt på alle medarbeidere. Minimum 50% av overskuddet reinvesteres i selskapet og de resterende 25% av overskuddet tilgjengeliggjøres for utbytte til eiere. I og med at det kun er ansatte i Alv som eier selskapet, betyr dette at absolutt hele overskuddet går tilbake til medarbeiderne. Ingenting forsvinner til andre.

4. Lad batteriene – feriedager langt over snittet

I Alv har du 5 uker ferie, og i tillegg får du fri i påsken og romjulen, uten å bruke feriedager på dette. Dette betyr at antall feriedager per år avhenger av hvilken ukedag julaften faller på, men i snitt har vi i Alv 6 uker og 2 dager ferie per år.

5. Kontinuerlig kompetanseheving

For at Alv skal ha relevant kompetanse som kreves av markedet og våre kunder, og for at du som medarbeider skal ha eierskap til din egen faglige utvikling, tilbyr vi:

  • Fritt valg i deltagelse på konferanser og kurs
  • Fritt valg av sertifiseringer
  • Alv-fredager annenhver uke etter lunsj der du kan styre tiden din selv. Her kan man jobbe med internprosjekter, lese til sertifisering, få hjelp av kollegaer til kundeoppgaver, i tillegg til felles faglig opplegg på slutten av dagen. Dette blir over 80 timer interntid i året – innenfor arbeidstiden
  • Deltakelse og arrangering av Alv sine eksterne Tech-talks
  • Vi finner oppdragsmuligheter – men du velger selv hvilket prosjekt du ønsker
6. Utstyr tilpasset ditt behov

I Alv er dine personlige egenskaper og kompetanser de viktigste verktøyene som konsulent. For å fremheve disse står du fritt til å velge PC, mobil og annet relevant utstyr. Trenger du ekstra skjerm på hjemmekontoret? Du kjenner dine behov best. Og Alv dekker selvfølgelig mobil og mobilabonnement.

7. Sikret både nå og i fremtiden

I Alv får du 5% pensjonsinnskudd fra første krone. Dette er vesentlig mer enn de 2% som er standard.

Vi har forsikringer som dekker reise både under tjeneste og på fritiden, i tillegg til Helse og behandlingsforsikring som gir deg tilgang på inntil 12 fysikalske/psykologiske behandlinger i året.

8. Du er en del av verdistigningen og reisen – bli medeier i Alv

Alv er 100% eid av sine medarbeidere. Alle som begynner i Alv får tilbud om å kjøpe aksjer i Alv for en sum som tilsvarer inntil 3 månedslønner. Alv har en ambisjon om å vokse kraftig de neste årene. Med vekst, øker også verdien av selskapet. Jo tidligere man blir med, jo større verdiøkning kan man forvente på aksjekjøpet.

9. Hold også kroppen i gang – treningssenter

Hvis trening er viktig for deg så dekker Alv grunnbeløpet på Sats til en verdi av 409 kr i mnd. Vi arrangerer fellestreninger i og utenfor arbeidstid. Hvis du ønsker mer i Sats-abonnementet, får du 15% på det du legger oppå grunnabonnementet.

10. Vennegaranti - Sosialt tilbud

At du trives sosialt i Alv er veldig viktig for oss. I Alv er det derfor satt av et ekstra romslig budsjett for våre ansatte jevnt ut over året, og vi garanterer at her skal man bli godt kjent! Av større ting arrangerer vi 2 årlige turer og vi har flere arrangementer i året med følge.
 

Kulturen i Alv

I Alv er vi opptatt av å bygge kultur. Vår viktigste verdi er ærlighet og vi tror det å gi og få ærlige tilbakemeldinger er den beste måten å utvikle hverandre på. Ærlige tilbakemeldinger gir man best til personer man kjenner. Derfor er vi i Alv opptatte av å bli godt kjent, både faglig og sosialt.

Hvis du vil vite mer om kulturen i Alv, håper vi du setter av tid til å «binge» videoserien vår på Youtube. Gjennom den blir du bedre kjent med både selskapet og noen av oss som jobber her.

Intervjuprosessen

Vår viktigste jobb fremover, er å ansette de riktige medarbeiderne i Alv. Hva som er riktige medarbeidere, er en kombinasjon av faglig kompetanse innenfor systemutviklingsdomenet og riktig personalitet.

Vi gjennomfører en grundig intervjuprosess for at alle som skal ansettes i Alv. Vi håper å høre fra deg!