Alv Logo

Systemutviklingsledelse.

Systemutviklingsledelse er ikke som tradisjonell prosjektledelse. Den viktigste erkjennelsen en prosjektleder innen systemutvikling kan gjøre seg, er å akseptere at målet ikke er klart når reisen begynner.

Tjenester innenfor
informasjonssikkerhet

Tenker du på å kjøre i gang med et prosjekt?

Ta kontakt med oss for å se om vi har passende konsulenter tilgjengelig.

Blogg.

Tilbake
Neste

Alv © 2022