Alv Logo

Java konsulent.

Java plattformen blir ofte brukt i viktige prosjekter for å implementere forretningslogikk og integrasjoner mellom andre systemer.

  Javakonsulent i Alv

  Java plattformen blir ofte brukt i viktige prosjekter for å implementere forretningslogikk og integrasjoner mellom andre systemer. Det finnes mange gode rammeverk i Java for mellomvare og backend systemer. Eksempler på det er Spring for å lage fleksible webapplikasjoner med REST grensesnitt, eller eller Apache Kafka for å lage hendelsesstyrte systemer. Java har god støtte for de nyeste sikkerhetsmekanismene som Oauth 2 og OpenId.

  Autonome team

  Våre javakonsulenter er vant med å jobbe i selvgående team. Dette betyr at teamene kan løse alle oppgaver som skal til for å videreutvikle produkter uten ekstern innblanding. Autonomiteten gjør at man kan understøtte forretningssidens ønsker om å lage forutsigbare og gode løsninger raskt og smidig. For å lykkes med dette er det viktig med tilgjengelige ressurser fra forretnings om kan understøtte teamet etter behov.

  Fullstack

  Javakonsulentene våre jobber ofte som fullstackutviklere, og har erfaring med både frontend teknologier, som React, Vue, Typescript, Node.js og backend som Docker, Openshift, Kybernetes, Kotlin, Spring, Hibernate, Groovy etc. Ved å ha god kunnskap om or erfaring med teknologier for frontenend, backend og devops er våre konsulenter godt rustet for fremtidens oppdrag.

  Fremoverlent

  Utviklerne er gode til å finne løsninger på nye og utfordrende problemstillinger, og er flinke til å samarbeide med andre mennesker i andre roller, som for eksempel designere, funksjonelle, kunder og produkteier. Det gjennom god kommunikasjon og samarbeid at de gode løsningene blir laget.

  Tjenester innenfor
  informasjonssikkerhet

  Skal du kjøre et prosjekt som krever Java-kompetanse?

  Etterspør konsulent

  Blogg.

  Tilbake
  Neste