Alv Logo
Del

Hvordan skape ærlighet, råskap og engasjement?

Jeg er en ærlig person. Det har jeg alltid vært. Det å gi ærlige og direkte tilbakemeldinger, både gode og dårlige, kommer naturlig for meg.

Opp gjennom årene har dette ført til både positive og negative episoder.

Min klare oppfatning er likevel at så lenge man har et tillitsforhold til personen man gir eller får tilbakemeldinger fra, er det å være ærlig og direkte, både positivt og utviklende.

Så hvordan rigger man et selskap for direkte, ærlige og rå tilbakemeldinger på en måte som skaper engasjement og positiv utvikling både for selskapet og for den enkelte medarbeider?

Ærlighet på et mellommenneskelig plan

Det finnes mange former for ærlighet og åpenhet. Internasjonalt er kanskje Bridgewater og Ray Dalio den mest kjente innen dette feltet, med “radical openess” og prinsippene han har rundt dette, som er beskrevet i boka Principles.

I Norge har konsulentselskapet Blank gått foran med ærlighet gjennom blant annet fullstendig åpenhet rundt lønn og godtgjørelser.

Tilbakemeldinger på arbeidet man gjør hver dag, mener jeg er den raskeste måten å oppnå forbedring og utvikling på

Jeg har tro på veldig mye av det både Ray Dalio og Blank står for, og jeg har tro på at ærlighet er noe som gjør de fleste prosesser bedre. For å ikke gape over for mye, kommer jeg imidlertid videre i denne teksten til å fokusere på ærlighet på et mellommenneskelig plan, og hvordan man snakker og oppfører seg mot og med hverandre, for å oppnå en engasjerende prestasjonskultur.

Ærlighet er raskeste vei til forbedring

Tilbakemeldinger på arbeidet man gjør hver dag, mener jeg er den raskeste måten å oppnå forbedring og utvikling på. Det å bli klar over hvordan andre tolker og oppfatter det du gjør og det du leverer, gir deg direkte mulighet til å forbedre, justere og endre deg allerede mens du har det friskt i minne.

Å være ærlig krever imidlertid øvelse. Det er verken lett å være ærlig med andre, eller å være åpen for at andre skal kunne være ærlig med deg. I hovedsak er det tre tingene jeg mener det er viktig å tenke på hvis man ønsker å skape en slik prestasjonskultur i sitt eget miljø.

1. Bli godt kjent med hverandre!

Folk er forskjellige. Dette er viktig å forstå både når man får og gir ærlige tilbakemeldinger. Det som fungerer for deg, trenger ikke å fungere for andre. Verken når det kommer til måten å få tilbakemeldinger på, eller måten å være på.

Jo bedre kjent man blir med hverandre, jo mer treffende og jo mer konstruktive tilbakemeldinger er det mulig å gi.

Ta deg derfor tid til å bli kjent med personen bak kollegaen.

Da vil du både kunne greie å gi bedre og mer konstruktive tilbakemeldinger til andre, samtidig som tilbakemeldinger fra andre vil treffe deg selv bedre. Tilbakemeldingene fra andre vil også være lettere å forstå.

2. Vær konstruktiv, men slutt med «shit sandwichen»

«The shit sandwich», altså å pøse på med positivt «fluff» både før og etter et syltynt lag med noe negativt, er blant mange den vanligste måten å levere negativ tilbakemelding på. Resultatet er ofte at den faktiske, ærlige tilbakemeldingen drukner.

Jeg har mye mer tro på å levere konstruktive tilbakemeldinger fortløpende. Det gir ingen mening i å spare opp tilbakemeldinger, hverken positive eller negative

I tillegg fører «shit sandwich» til at folk blir generelt mer skeptiske til positive tilbakemeldinger, da de alt for ofte kun er gitt som intetsigende innledning og avslutning til den egentlige negative tilbakemeldingen i midten.

Jeg har mye mer tro på å levere konstruktive tilbakemeldinger fortløpende. Det gir ingen mening i å spare opp tilbakemeldinger, hverken positive eller negative.

Formidle dem heller med en gang. Rett etter møtet man akkurat har gjennomført, eller i lunsjen etter morgenøkta, eller etter endt arbeidsdag.

Min erfaring er at hvis man først begynner å gi konstruktive tilbakemeldinger til hverandre, så vil det raskt bli en naturlig del av samtalene og oppsummeringene man har gjennom dagen. Så lenge man greier å gi tilbakemeldinger også når noen gjør noe bra, vil dette være både en positiv og ikke minst utviklende endring i hvordan man kommuniserer seg imellom.

En annen fordel med hyppige og konstruktive tilbakemeldinger, er at du selv slipper å irritere deg over ting du ikke synes fungerer. Du kan heller ta tak i dem fortløpende og forbedre ting raskt

I stedet for å bli oppfattet som kritikk eller smisk, vil tilbakemeldingene bli oppfattet som det de faktisk er, nemlig at du bryr deg om kollegaene dine og at du ønsker dem det beste.

En annen fordel med hyppige og konstruktive tilbakemeldinger, er at du selv slipper å irritere deg over ting du ikke synes fungerer. Du kan heller ta tak i dem fortløpende og forbedre ting raskt.

Når man gir tilbakemeldinger før man har rukket å irritere seg over dem, vil tilbakemeldingene formidles bedre og ikke minst mottas bedre, enn hvis de gis etter at man har irritert seg over dem i lengre tid.

3. Vær åpen, ydmyk og engasjerende

Det er få ting som er mindre motiverende enn å manne seg opp til å gi en konstruktiv, forbedringstilbakemelding, for så å enten få kommentaren oversett eller bagatellisert, eller eventuelt bli møtt med en aggressiv forsvarstale tilbake.

Hvis du ønsker at andre skal gi deg konstruktive tilbakemeldinger, og det bør du, må du sørge for å være åpen for slike tilbakemeldinger. Lytt til den som kommer med tilbakemeldingene, og være ydmyk nok til å innse at det kanskje er noe fornuftig i det som blir sagt.

Dette betyr ikke at man trenger å motta alle tilbakemeldinger helt passivt. Det er lov å spørre og grave for å forstå bedre, men vær alltid ydmyk og ta tilbakemeldingene seriøst.

Min erfaring er at hvis man greier å skape et miljø for ærlige, rå og engasjerende tilbakemeldinger, gjør dette at man både utvikles raskere, oppnår bedre resultater og ikke minst, knytter tettere bånd til kollegene sine

Det aller viktigste punktet er likevel, engasjer deg og gjør noe med det! Hvis noen faktisk har brydd seg nok til å gi deg en konstruktiv tilbakemelding, skylder du vedkommende å engasjere deg i tilbakemeldingene, tenke gjennom dem og forhåpentligvis jobbe med å forbedre deg.

Resultatet er en engasjerende arbeidshverdag

I min verden er en konstruktiv tilbakemelding noe av det fineste noen kan gi meg, uansett om den er positiv eller negativ.

En konstruktiv tilbakemelding betyr at folk bryr seg nok om meg til å gidde å vurdere det jeg sier og gjør, tenke over det, strukturere det, og til slutt eksponere seg selv ved å gi meg tilbakemelding om det. Dette gjør man bare hvis man bryr seg.

Min erfaring er at hvis man greier å skape et miljø for ærlige, rå og engasjerende tilbakemeldinger, gjør dette at man både utvikles raskere, oppnår bedre resultater og ikke minst, knytter tettere bånd til kollegene sine.

Del
Les også
Les mer

Hvorfor investere i fremtidens kontor?

Denne uka signerte vi kontrakt på nye kontorer. I disse tider, hvor mange vurderer å flytte til mindre kontorer og heller prioritere hjemmekontor, gjør Alv sin klart største investering noensinne, ved...

Hvorfor investere i fremtidens kontor?

Start et selskap
Ledelse
Marcus Sahlin Pettersen - 1/1/1970
Les mer

2023 – året for utvikling, enten man ville eller ikke

Vi ender året totalt sett med overskudd. Det er jeg veldig stolt over, fordi dette har vært et tøft år. Heldigvis ligger det mye positivt i utfordringer. Det tvinger oss...

2023 – året for utvikling, enten man ville eller ikke

Start et selskap
Marcus Sahlin Pettersen - 12/21/2023
Les mer

Jobber dere egentlig, eller er det bare fest og moro?

En av våre grunnleggende målsettinger som selskap, er at vi skal gjøre og tilby ting til våre medarbeidere, som de ikke ville fått tilbud om eller mulighet til, hvis de ikke jobbet i selskapet.

Jobber dere egentlig, eller er det bare fest og moro?

Start et selskap
Marcus Sahlin Pettersen - 9/26/2022