Alv Logo
Del

Veien til struktur

Bloggposter postet av selskaper handler ofte om å vise frem det selskapet er gode på eller hva de ansatte er flinke til og som differensierer selskapet fra andre lignende selskaper. Denne bloggposten, derimot, kommer til å være en ganske annerledes bloggpost, da den skal handle om noe jeg er dårligere på enn snittet, nemlig struktur.

Vi er alle kjent med ordet «struktur» og bruker det i dagligtalen, men hva betyr det egentlig? Struktur kommer fra latinske structura som betyr bygning eller sammenføyning, og Det norske akademis ordbok definerer ordetsom en «måte som bestanddelene av et hele er satt sammen eller organisert på». Struktur oppfattes som et positivt ladet ord; når man snakker om at en person er strukturert ser man gjerne for seg en person som jobber konsentrert, har kontroll på gjøremålene sine og generelt er en ryddig person. Når vi snakker om at en person er strukturert eller jobber strukturert, mener vi, definisjonen tatt i betraktning, at det er en logisk sammenheng mellom bestanddelene i hans eller hennes arbeidshverdag. Så hva gagner det meg egentlig å fortelle omverdenen at jeg ikke er strukturert, noe jeg anser som en svakhet?

Utover møter til bestemte tider ble ikke dagene planlagt i særlig stor grad, og jeg gjorde oppgavene mine i en litt tilfeldig rekkefølge.

Før jeg besvarer det spørsmålet ønsker jeg å beskrive litt av måten jeg jobbet på før. Ulike gjøremål, enten knyttet til prosjekt, internt i Alv eller på privaten, var spredt i ulike taskboards og kalendere, og jeg hadde lite kontroll på de ulike gjøremålene mine. Utover møter til bestemte tider ble ikke dagene planlagt i særlig stor grad, og jeg gjorde oppgavene mine i en litt tilfeldig rekkefølge. I tillegg var det mange tanker i hodet mitt om gangen, og jeg ville gjerne gjøre alt på en gang, noe som førte til at jeg glemte hvor jeg var på vei i den ene oppgaven. Notater var også spredt litt overalt, enten i OneNote, på ulike wiki-sider eller til og meg på papir, som jeg i tillegg kastet etter hvert som arkene hopet seg opp.

Avsnittet over beskriver egentlig en ganske håpløs konsulent. Så spørsmålet jeg stilte tidligere står fortsatt ved lag: Hva gagner det meg egentlig å fortelle omverdenen om mine svakheter? Hadde jeg avsluttet bloggposten her er det ingen tvil om at det ikke hadde gagnet meg. Dette er derimot ikke bare ment som en erkjennelse av mine svakheter, men også en beskrivelse på hvordan jeg jobber og har jobbet for å bli kvitt disse svakhetene og å bli en bedre konsulent.

En godt strukturert person burde derfor ikke legge teknisk vanskelige oppgaver til denne tiden på døgnet.

På veien mot å bli et mer strukturert menneske har jeg blant annet betraktet mer strukturerte kollegaer, i tillegg til å reflektere over hvordan jeg selv jobber og hva som fungerer for meg. Blant annet sammenstiller jeg nå alle dagens gjøremål i en felles liste, slik at jeg kan se hva jeg må gjøre på prosjektet, internt i Alv eller på privaten på ett og samme sted. Det kan høres banalt ut å gjøre dette, men ved å ha en felles oversikt, vil man i mye mindre grad glemme viktige gjøremål fordi man slipper å sjekke flere steder. Et annet argument for å gjøre dette, er at man lettere kan strukturere dagen sin rundt disse gjøremålene. Vi har alle hørt om «toknekken», tidspunktet på dagen der man er minst produktiv og har lavt energinivå. En godt strukturert person burde derfor ikke legge teknisk vanskelige oppgaver til denne tiden på døgnet.

Denne knekken kan komme tidligere eller senere, så for å optimalisere rekkefølgen av gjøremålene en har i løpet av en dag kan det være lurt å reflektere over sin egen energikurve. Med dette mener jeg utviklingen av ens energinivå utover dagen. Min energikurve ser noe à la grafen under, og jeg har denne kurven i bakhodet når jeg planlegger når på dagen jeg skal gjøre de ulike gjøremålene mine.Jeg starter derfor ofte dagen med de mer avanserte oppgavene mine, og legger enklere oppgaver til tidspunkter der energinivået er lavere.

Planlegg dagen før standup

Å planlegge dagen bør også være det første man gjør når man kommer på jobb. Å starte dagen med standup, før man har rukket å planlegge dagen, er derfor ikke optimalt. Er man et B-menneske som meg kan for eksempel standupmøtene være i overkant tidlig, og derfor ønsker jeg at morgenene skal gå så raskt som mulig. Ved å pakke sekken og legge frem jobbantrekket dagen før, sparer man en del tid på morgenen som kan brukes til å komme tidligere på jobb slik at man rekker å planlegge dagen før standup.Skal man på trening etter jobb, pakk denne også dagen før. Et utrolig enkelt tips, men veldig effektivt for min del.

Videre bør man, for å bli ordentlig strukturert, også tenke over strukturen i både presentasjoner man holder og tekster man skriver i løpet av en arbeidshverdag. Derfor anbefale en bok om nettopp dette, nemlig «The Pyramid Principle» av Barbara Minto, som essensielt handler om hvordan man kan strukturere tekster og tankerekker på en god og logisk måte slik at det man ønsker å formidle kommer tydelig frem.

Avslutningsvis ønsker jeg å besvare spørsmålet om hvorvidt det ganger meg å blottlegge svakhetene mine eller ikke for de som måtte lese denne bloggposten. For noen er kanskje svaret at det ikke gagner meg, men jeg håper de fleste tenker at det er en styrke i å innse og innrømme sine svakheter og å aktivt jobbe for å bli kvitt disse. Og til de av dere som er like ustrukturerte som jeg var, så håper jeg dere har fått noen tips til hvordan dere kan forbedre arbeidshverdagene deres.

Del
Les også
Les mer

Alv:Up - noe mer enn bare en internkonferanse

Alv:Up er en viktig arena for kompetansebygging og utveksling av erfaringer. På disse kveldene veksler vi mellom å være elever og lærere, og vi trives i begge roller. Vi deler,...

Alv:Up - noe mer enn bare en internkonferanse

Erfaringer
Renée Hamsund - 11/13/2023
Les mer

Hadde jeg bare visst dette da jeg startet med Angular

Angular er ganske ulikt mange andre rammeverk. Les Martin Klingenberg sine tips for å bli en bedre Angular-utvikler.

Hadde jeg bare visst dette da jeg startet med Angular

Systemutvikling
Erfaringer
Martin Klingenberg - 1/3/2023
Les mer

Ilddåpen som ble en stor prøvelse

Når jeg ser tilbake på sommeren har det vært den mest hektiske, men også den mest lærerike jeg kan huske.

Ilddåpen som ble en stor prøvelse

Erfaringer
Sindre Toft Nordal - 12/22/2022