Alv Logo

Data & Analyse.

Den beste måten å bli kjent med en bedrift, er ved å se på dataen deres.

Den beste måten å bli kjent med en bedrift, er ved å se på dataen deres.

I Alv tilbyr vi tjenester i spekteret fra rådgivning og strategi til implementering og oppfølging, slik at enda flere kan bli bedre på å utnytte de dataene de sitter på til sitt fulle potensiale. Vi bygger også et miljø innen maskinlæring og «artificial intelligence».

Data og analyse-miljøet i Alv er nært knyttet inn mot resten av selskapet. Dette sikrer at vi greier å se helheten ved å kombinere det tekniske systemutviklingsaspektet, med det forretningsmessige aspektet knyttet til datainnholdet og mulighetene som ligger i det.

Tjenester innenfor
Data & Analyse

Konsulenter.

Blogg.

Tilbake
Neste

Alv © 2022