Alv Logo
Kompetanseutvikling i Alv

Konsulenter er ofte flinke, og de får ofte mye positive tilbakemeldinger. Vår erfaring er at flinke folk også ønsker å bli enda bedre, og at de jobber hardt med å få tilbakemeldinger på hvordan de kan bli enda bedre på, men at mange sliter med å få det siden de konsistent leverer så bra.

For at allerede veldig gode konsulenter skal bli enda bedre, så krever det noe annet av arbeidsgiver. Det krever at man anerkjenner nivået konsulenten er på, og ikke gir tilbakemeldinger ut fra egne forventninger, særlig ikke når de blir konsistent overskredet.

Dette er grunnlaget for tilbakemeldinger og faglig utvikling i Alv.

FAGLIG UTVIKLING I ALV

Vi har fritt kurs, konferanse og sertifiseringsbudsjett i Alv, for å sikre at formaliteter ikke er et hinder for faglig utvikling. Samtidig har vi en overbevisning om at konsulenter utvikler seg raskest gjennom praktisk arbeid i prosjekt.

Det er forskjell på læring og utvikling. Når man tar en sertifisering eller følger et oppsatt karriereløp i et selskap, er man garantert læring, men når man greier å ta med seg denne læringen og faktisk bruke den i oppdraget sitt, det er da man utvikler seg. Vi er opptatt av det siste steget i Alv. Så opptatt av det, at hovedsaken av den faglige utviklingen vi driver med i Alv er praktiske prosjekter.

Vi har utviklet timeføringssystemet vårt - AlvTime selv. Der kan vi bruke nye teknologier, og konsulentene våre kan få prøve seg på ulike ting i praksis. Samtidig er det kjernestystemet til selskapet - fakturering av timer er veldig viktig i et konsulentselskap. Vi har også hatt flere andre tekniske internprosjekter.

TILBAKEMELDINGER OG OPPFØLGING I ALV

For å sikre utvikling av konsulentene våre, er vi opptatt av å følge opp hver enkelt. Vi har personalledere som snakker med konsulentene regelmessig,som hører hvordan det går i oppdraget, hvordan konsulenten trives.

Personallederne går gjennom konsulentutviklingsplanen med konsulentene våre. Konsulentutviklingsplanen vår er satt opp sånn at vi skal fokusere på hva konsulenten er god på, og videreutvikle disse egenskapene. Litt sånn som "Godfotteorien" til Nils Arne Eggen. Videre er vi opptatt av å ha få forbedrings og utviklingspunkter, sånn at man kan fokusere på et par ting som man ønsker å bli bedre på. I tillegg legger utviklingsplanen vår opp til å se litt fremover, og planlegge på lengre sikt, om dette er noe konsulenten ønsker.

Når vi sier at man skal utvikle seg raskere i Alv, så krever det noe av konsulenten for at det skal skje. Vi er opptatt av at vi skal gjøre konsulentene våre i stand til å ta tak i utfordringene de møter i oppdrag selv. Vi coacher dem når de møter utfordringer, men for at man skal bli bedre, er det viktig at de selv skal lære av dem og bli enda bedre av dem. Ta den utfordrende praten med kollegaen, si fra om de tingene som kanskje ikke er så enkelt å si fra om.

Del