Alv Logo
Rekruttering i Alv

REKRUTTERINGSPROSESSEN I ALV

Før ansettelse har vi alltid to runder med intervjuer med våre kandidater, av og til tre.

I forkant av førstegangsintervjuet har vi vurdert profilen din som interessant for Alv. I det påfølgende førstegangsintervjuet blir vi bedre kjent. Vi forteller litt om Alv og om oss som holder intervjuet, og vi tar en gjennomgang av bakgrunnen til kandidaten, gjerne basert på CVen. Vi vil også høre om hvor kandidaten ønsker seg fremover.

Førstegangsintervjuet har som mål å finne ut om kandidaten kan passe i Alv, om vi tror det faglige grunnlaget er på plass. I tillegg er det for å sikre en delt forståelse av hva den utlyste stillingen går ut på.

Om du er utvikler, er andregangsintervjuet i Alv er et teknisk intervju. Da får du en kodeoppgave i intervjuet, som du løser mens du sparrer med utvikleren fra Alv som skal teste deg. Du må ha med deg PC med en IDE installert på til det tekniske intervjuet. Vi setter som regel av 1.5 time til det tekniske intervjuet. Den første halvtimen brukes på å bli litt bedre kjent med de som skal teste deg, og til eventuelle spørsmål fra din eller vår side. Vi bruker vanligvis en time på den tekniske delen. I det tekniske intervjuet vurdere vi kodeferdighetene dine - vi ser på språkferdigheter, evnen din til å bryte opp problemet, løse algoritmer, og hvordan du tenker når du jobber. I tillegg ser vi på samarbeidsevnene dine.

Som Data Engineer, Analytics Engineer eller Data Scientist, får du en datarelatert oppgave. Gjennomføringen er svært likt teknisk intervju for utviklere.

Om du er prosjektleder, får du en prosjektledercase på andregangsintervjuet hos oss. Du får oppgaven i intervjuet, før du får noen minutter til å forberede deg. Etter forberedelsestiden skal du ta oss gjennom casen. Det hele utvikler seg ganske fort til en diskusjon mellom deg og de som intervjuer deg. Casene hos oss er veldig relatert til jobben som prosjektleder, det er ingen oppgaver som estimering av klinkekuler i fly eller sånt.

Det hender at vi gjennomfører et tredjegangsintervju, om vi ønsker å teste noe mer, eller om vi eller kandidaten ønsker enda en prat. Om første og andregangsintervjuene har vært på teams, så tar vi alltid et tredjegangsintervju for å møtes ordentlig før et eventuelt tilbud sendes ut.

TILBUD I ALV

Når du får tilbud om jobb i Alv, og du takker ja, blir du inkludert i selskapet med en gang. Vi gir deg Alv-mail, tilgang til vår interne slack-kanal, og snapchat. I tiden før oppstart har du mulighet til å delta på alt av det sosiale som du selv ønsker. Det gjør at vi ofte blir kjent med konsulentene som starter i Alv før de offisielt starter.

Del