Alv Logo
Alltid kjør teknisk intervju!

For oss har det alltid vært viktig å finne de riktige kandidatene. Derfor er intervjuprosessen noe vi har jobbet mye med.

Vi opplever at det nærmest virker som en trend at flere selskaper går bort fra teknisk test, og erstatter det med enklere tekniske "kaffeprater". Vi mener tekniske tester er avgjørende for å vise kandidatens tekniske kompetanse, men at det i større grad stiller krav til oppgaven vi som arbeidsgiver gir. I denne episoden forteller Kristin litt om hvordan vi gjør det hos oss i Alv.

#intervjuprosess #tekniskintervju #teknisktest #intervju

Del