Alv Logo
- Et budsjett vi skal slå | #ep1 #vår2024

Er det en ting vi føler vi er ganske gode på i Alv, så er det å involvere resten av selskapet. Det merker vi ekstra godt når det kommer til budsjettdiskusjonene. Det hjelper nemlig ikke bare å involvere folk når det kommer til budsjett. Det er et kontinuerlig arbeid. Marcus forteller litt om hvorfor han mener vi lykkes med det i Alv.

Selv om det er business as usual å gå fra en måned til en annen, gir et nytt år likevel insentiv til å ta et steg tilbake å se det større bildet. Derfor har starten av januar vært hektisk med både strategiarbeid og kickoff.

Hvordan blir våren 2024? Marcus gir noen tanker når vi innleder året med årets første episode av videoserien!

#videoserie #alv #konsulentselskap #kickoff #itkonsulent #livetialv

Del