Alv Logo
HVORDAN OPPNÅ DET BESTE FRA TO ULIKE VERDENER? | ALV#050

Ærlighet er lettere sagt enn gjort. Vi har jobbet med å bygge Alv i over et år, og gjennom året som har gått har det naturligvis dukket opp utfordringer. En av utfordringene er knyttet til eierskap versus rolle. Er det slik at eierskap er fristilt fra den rollen du har i selskapet? Kreves det mer fra en med høyere eierskap?

Det som er helt sikkert er at det er viktig å snakke om, men hvordan håndterer man det?

Del