Alv Logo
HVORDAN VURDERE STUDENTER UTEN KARAKTERER? | ALV#066

Vi har fått inn over 120 søknader til årets sommeropplegg. Arbeidet med selektering og intervjuer er for fullt i gang, men hvordan vurderer man egentlig studenter uten karakterer? Et krevende år har gjort at mange eksamener nå kun vurderes med bestått / ikke bestått, så hvordan vurderer man da kandidatene opp mot hverandre?

I tillegg er Kristin endelig tilbake fra permisjon, og vi merker et skifte i måten vi rekrutterer på.

Del