Alv Logo
LEDERMØTER ER SÅ 2019 | ALV#048

Videoserien er tilbake! Det skjer mye i Alv om dagen. Kontorene nærmer seg stadig. Vi har kommet videre på overtidsmodellen. Vi har ikke lenger ledermøter, vi har AlvOps.

AlvOps er et ukentlig møte der det tas strategiske og operasjonelle beslutninger. Hva slags type overtidsmodell skal vi ha? Skal vi ha stillingstitler? Hvilke KPI'er skal vi styre etter?

AlvOps er åpent for alle i Alv, men det forventes også at de som deltar skal bidra, og å være villig til å ta på seg ekstra ansvar. I denne ukens AlvOps diskuteres overtidsmodellen i Alv. Vi ønsker at alt arbeid skal kompenseres, utover kun det som er fakturerbar tid. Det vil si at du skal få kompensert for om du jobber med internprosjektet AlvTime eller driver med frivillig kompetanseheving.

I tillegg drar Nils på oppdragsintervju hos Tolletaten.

Del