Alv Logo
Strategi & budsjett for 2023

Budsjettprosessen i Alv har tidligere vært å arrangere et fellesmøte, skru litt på tallene, for så å være ferdig. Nå er vi større, og ser at det er nødvendig med en litt mer strukturert prosess.

Tidligere i vår startet vi arbeidet med å definere en tydeligere strategi og mål for Alv. Det er vanskelig, og spesielt vanskelig når man stadig blir dratt tilbake til hamsterhjulet i hverdagen. Vi blir fler, og ser det som nødvendig at vi nå klarer å definere en tydeligere strategi og mål slik at selskapet drar i samme retning.

I tillegg bestemmer Marcus seg for å utfordre flere smaksløker under AlvFredag, og lager lutefisk til lunsj! Det blir interessant for fler...

_ Se alle episodene av videoserien som dokumenterer hverdagen i Alv: https://alv.no/videoserie _ Vi bygger Norges mest attraktive konsulentselskap.

Les om livet i Alv: https://alv.no/om-oss/livet-i-alv

Vi har få regler i Alv. Her kan du lese litt om regler og goder i Alv: https://alv.no/om-oss/personalvhandboka

Vi er glad i å dele kunnskap og erfaring. Kanskje noe faller i smak: https://alv.no/blogg

#itkonsulent​​​​​​​​​​​​ #norgesmestattraktive​​​​​​​​​​​​ #konsulentselskap​​​​​​​​​​​​ #alv​​​​​​​​​​​​

Følg oss på veien i å bygge Norges mest attraktive konsulentselskap!

Del