Alv Logo

Vi vet hva du vil ha som seniorutvikler.

Vi vet hva du vil ha som seniorutvikler

Hvorfor? Fordi Alv er bygget av de ansatte. Som ansatte har du mulighet til å påvirke det som betyr noe for deg. Det betyr ikke at vi skal være et selskap for alle, men vi skal være et selskap for de som deler samme visjon som oss - å bygge Norges mest attraktive konsulentselskap.

Alt vi gjør bygger opp under denne visjonen. Vi ønsker at Alv skal være et sted hvor du har muligheten til å utvikle deg raskere enn det er mulig å gjøre andre steder.

Vi tror at engasjement er avgjørende for å få til dette. Derfor har vi stor frihet i Alv. Frihet til å velge oppdrag, frihet til å velge kurs og konferanser, frihet til å velge utstyr. Men mest av alt har du mulighet til å være med å påvirke det aller meste i selskapet. Vi tror dette bidrar til økt engasjement, noe som igjen hjelper både selskapet og den enkelte å utvikle seg raskere. Å være konsulent betyr mer enn bare timeføring.

Hva er viktig for deg?
Dette svarte utviklerne hos oss.

Fastlønn med overskuddsdeling

Vi har valgt fastlønn, uten faktureringsledd, med en raus overtidskompensasjon. Dette for å sikre at vi som selskap kan gjennomføre de aktiviteter vi ønsker, som for eksempel turer, AlvFredag og andre sosiale og faglige aktiviteter, uten at det skal gå ut over lønnen din, selv om vi gjennomfører flere av disse aktivitetene på dagtid.

Flat overskuddsdeling til alle ansatte. Rett og slett fordi resultatet vi produserer er summen av innsatsen vi gjør som lag. Da skal alle kompenseres.

Ta del i utviklingen av selskapet

I Alv er vi rigget sånn at de som vil bidra og brenner for noe, skal få muligheten til det. Annenhver tirsdag gjennomfører vi «AlvOps». Det er et helt åpent strategisk og operativt ledermøte hvor alle som både vil og kan delta. Vi er opptatt av å ha få prosesser og regler, og oppmuntrer konsulentene våre til å tenke selv.

Faglig- og sosial utvikling i arbeidstid

Vi kaller det AlvFredag. Annenhver fredag fra lunsj og ut møtes vi i kontorene i Pløens gate 7. Vi spiser lunsj sammen, etterfulgt av faglig- og/eller sosialt opplegg. Som konsulent sitter du som regel ute hos kunde, derfor er det viktig å ha arenaer der vi møtes, sparrer og blir bedre kjent. Jo bedre vi kjenner hverandre, jo raskere kan vi utvikle hverandre.

Bestemme ditt eget oppdrag

Det er i oppdrag du bruker store deler av tiden din. Derfor er det viktig for oss at du får et oppdrag du synes er spennende, trives i og kan utvikle deg videre i. Ikke alltid er oppdraget en klaff. Enten må man gi det litt tid, eller så finner vi sammen ut at du ikke er tjent å sitte i dette oppdraget.

Muligheten til å eie din egen arbeidsplass

Alv er heleid av de som jobber i selskapet. Alle nyansatte får tilbud om å kjøpe seg inn i selskapet for inntil 3 månedslønner ved oppstart. De neste årene har Alv som målsetting å vokse til opp mot 100 medarbeidere. Som deleier i Alv, får du ta del i verdistigningen som følger av veksten.

Bli bedre kjent med Alv

Det er vanskelig å fortelle den virkelige kjernen av hva som gjør Alv annerledes. På papiret er vi ganske like som alle andre. Det skjønte vi fort, og det er bakgrunnen for hvorfor vi lagde videoserien vår.

Blogg.

Tilbake
Hvorfor investere i fremtidens kontor?
Neste