Alv Logo

Teknologiledelse.

Våre teknologiledere har alle lang erfaring med smidige utviklingsprosesser. Dette gjør at vi har god forståelse for hvordan de ulike rammeverk og metoder understøtter arbeidet

Teknologiledelse i Alv

Våre teknologiledere har alle lang erfaring med smidige utviklingsprosesser. Dette gjør at vi har god forståelse for hvordan de ulike rammeverk og metoder understøtter arbeidet - og hvordan de kan brukes og tilpasses etter situasjon. Vi har lang erfaring og sertifiseringer innenfor de mest anerkjente prosjektmetodikkene, smidige metoder og rammeverk som Scrum, Kanban, Radical focus (OKR), Lean, DevOps og Prince2.

Det å gi rask verdi er avgjørende i moderne utvikling og vi er gode diskusjonspartnere for å jobbe frem de beste resultatene sammen med våre kunder.

Vi jobber tett med menneskene rundt oss for å forstå og løse utfordringer på veien mot de mål som er satt.

Vi kommuniserer enkelt med både tekniske og ikke-tekniske personer og kan fungere som en brobygger mellom disse.

Våre teknologiledere behersker både kunsten i den strukturerte prosjektstyringen og den menneskelige siden av teambygging, og vi er eksperter på å lede prosesser i utviklingen av digitale tjenester og produkter.

Team Lead

Våre Team Leads er ikke bare dyktige ledere; de fungerer også som coacher og fasilitatorer. Vi leder team effektivt med god forståelse av smidige metoder og bidrar til å bygge sterke, autonome team.

Hjertet i vår tilnærming er fokuset på teamet. Vi skaper et miljø der alle føler seg velkomne til å bidra, dele ideer, og vokse både personlig og profesjonelt. Vi bygger team basert på tillit og åpenhet, og legger til rette for et arbeidsmiljø der alle føler seg trygge nok til å utforske nye ideer uten frykt.

I praksis fokuserer våre Team Leads på å utvikle teamets ferdigheter og autonomi. Vi sikrer at teamet har klare mål, og veileder dem i å bruke smidige prinsipper effektivt i arbeidet med å oppnå målene sine. Vi legger vekt på kontinuerlig forbedring, effektiv kommunikasjon, og konstruktiv konflikthåndtering, samtidig som vi koordinerer med andre team for å sikre at alle jobber i takt mot det samme målet.

"Pål Gudmund Berven har som Team lead for prognoseteamet ikke bare implementert bruk av smidige metoder, men også skapt et miljø der hvert teammedlem har følt seg verdsatt og motivert til å bidra.

Hans evne til å fungere som mentor og fasilitator har videre hjulpet teamet med å innføre MLOps for eksisterende modeller som brukes til volumprognoser på Østlandsterminalen, noe som har redusert ledetid med over 95% samt bidratt til at teamet har lykkes med å automatisere ML-livssyklusen i tett samarbeide med vårt plattformteam."

- Mikkel Hinnerichsen - Head of Data Science i Posten Bring AS

Produktleder

I rollen som produktleder er vårt hovedfokus å skape verdifulle digitale produkter. Også her omfavner vi smidig produktutvikling som en brukersentrert og iterativ prosess. Produktutvikling handler ikke hovedsakelig om å "ferdigstille" produktet, men å kontinuerlig forbedre nytteverdi gjennom å utforske og eksperimentere, bruke erfaringer og tilbakemeldinger fra brukerne til å sikre at produktet utvikler seg i tråd med brukernes behov og forventninger.

Vi definerer produktvisjon, strategi og veikart og bruker vår forståelse av brukerbehov og markedstrender for å definere og prioritere produktfunksjoner. Vi balanserer brukeropplevelse med forretningsmål og teknologiske muligheter, og arbeider tett med både utviklingsteam og interessenter for å sikre at produktutviklingen forblir smidig, innovativ og tilpasset endrende behov.

Prosjektleder

Prosjektledelse handler om å planlegge, organisere, lede og kontrollere prosjekter, som ofte opererer med faste tidsrammer, definerte mål og forhåndsbestemte ressurser. Våre prosjektledere har lang erfaring med smidige prosjekter og har en strukturert tilnærming som sikrer at prosjektet leverer det som er forventet, innenfor gitte rammer og med høy kvalitet.

Vi kan bidra i alle faser i en leveranse og gjennomfører alt fra behovsanalyser og kravshåndtering, estimering og planlegging, risikomodeller, etablere prosjektorganisasjon tilrettelagt prosjektets behov, leveransemodeller, etc.

Like viktig som å ha kontroll på de strukturelle delene av et prosjekt, er evnen til å lede, motivere, kommunisere og samarbeide med prosjektets team, oppdragsgiver, brukere og andre interessenter. Dette inkluderer å skape en felles visjon, fordele roller og ansvar, løse konflikter og skape et godt arbeidsmiljø.

Behov for bistand, eller usikker på hvor å starte?

Snakk med en av våre teknologiledere

innleie av enkeltkonsulenter-tjenester

Kom i gang med en av våre teknologiledere

Vi tar gjerne en uforpliktende samtale

Blogg.

Tilbake
Få en bedre møtekultur med disse 7 spørsmålene
Neste

.